Česká moderna a expresionismus

Česká moderna

 • Umělecké směry konce 19.století
 • Důraz na umělecký subjekt, osobitost, stály v opozici proti současné společnosti
 • Příslušníci let devadesátých: Machar, Šalda, Sova, Březina
 • Nezávislost tvůrčí osoby, právo za svobodný literární projev a kritický soud
 • Individualismus, rozchod s vládnoucí politikou
 • Navazovali na Borovského a Nerudu
 • Moderní svět = svět bez Boha
 • Člověk je ve světě sám
 • Konec mimeze- už nelze napodobovat, bude se vytvářet
 • Krása není postavena jako ideál, vnímání oškliva
 • Pocity konce století
 • Literární kritika – opora spisovatelů
 • Machar –Confiteor, Zde by měly kvést růže, Magdalena

Expresionismus

 • Polovina 20.století, německý směr
 • Objevil se nejprve v malířství jako opozice proti naturalismus a impresionismu
 • Umění má být výrazem autorových citových reakcí na jeho intuitivní prožitek skutečnosti
 • Vyjadřuje pocity tísně a úzkosti vyvolané představami, že je člověk ztracen v odlidštělém světě
 • Představitelé: Brecht, G. Trakl, Alfred Doblin – Berlín, Alexandrovo náměstí, Josef Čapek- Země mnoha jmen, J. Durych, valdštejnské triologie – Bloudění, Rekviem, Sedmikráska, L.Klíma, V.Vančura, F.Kafka, J. Váchal
 • Proti měšťáctví – princip české moderny
 • Proti impresionismu, naturalismu – moc subjektivní
 • Reakce na civilizační krizi po 1.světové válce
 • Ovlivnil počátky fauvismu – Francie, počátek 20.století
 • Poesie: posílen rytmus, emocionalita/ proza: příběh osamělého člověka, silná psychologizace
 • Poezie: G.Trakl, T.S.Elliot, F.G.Lorca; proza: F.Kafka; drama: T.Williams

Bohuslav Reynek – Rybí šupiny

 • Básně v proze, expresionistická sbírka, ryba – symbol křesťanů
 • Biblické motivy
 • Šupiny – čistota, nevinnost – symbolizmus
 • Lyrický subjekt, vnitřní monolog, blízký vztah k přírodě, symbolika barev, vzpomínky, sny, metafory – surrealismus
 • Vitalismus – impresionismus, odkazy k elegii, podobenství, archaický jazyk, ilustrace J. Čapka

Bohuslav Reynek- Rty a zuby

 • Básně v proze, experimentování, biblické motivy
 • Básně o smutku a zániku
 • Odkazy k Bibli, bohu, křesťanství – křesťanská literatura

Josef Váchal- Krvavý román

 • Brakový žánr 19.století, parodie na žánr krvavého románu, ironizuje moderní umění a komunismus
 • Secese, dekadence, expresionismus
 • Genologická studie o černém krvavém románu a pokus o žánrově čistý krvavý román
 • Postavy: zkažená jeptiška, tajný král, chlípný mnich
 • Satirický a groteskní román
 • Narušuje výklad několika exkurzy – vzpomínky
 • Několik fantasmagorických krváků

Bratři Čapkové – Krakonošova zahrada

 • Sbírka povídek, úvah, aforismů, filosofických teorií
 • Nádherné prostředí Úpy vs. továrny, dělnická třída, neřest
 • Autobiografická předmluva, německé výrazy
 • Vzpomínky na malebný kraj v Podkrkonoší, v Malých Svatoňovicích, sbírku napsali v 18ti letech
 • Touha po lásce jakožto základu lidského života

Josef Čapek – Země mnoha jmen

 • Hra o 3 dějstvích a proměně, drama
 • Fantastická literatura: Shelley Frankenstein, Poe, Swift
 • Satirická dramatická alegorie představující určité mravní pojmy na zástupcích hmyzí říše
 • Zobrazení lidských nectností – faleš, sobectví, povrchnost
 • 2 možné konce – F.Langer – Periferie

Karel Čapek – Hordubal

 • noetická triologie – Hordubal, Povětroň, Obyčejný život – gnoseologie, věda o poznání
 • novela a zároveň i ústřední postava díla – eponymní
 • deziluze, milostné zklamání, vražda, skepse

Vladimír Holan – Blouznivý vějíř

 • intelektuálně náročná reflexivní a meditativní poezie, imaginativní obrazy
 • pravidelný veršovaný rytmus (jamb)
 • expresivnost – vystihuje náladu, dojem
 • žertovný ton, gradace
 • báseň v proze – Nezval, Reynek, Deml, Hlaváček, Vrchlický