Libreto

V Malé encyklopedii hudby (Smolka, 1983) můžeme zjistit, že:

 • Slovo libreto pochází z italského libreto (=knížka) → kapesní vydání textů oper (od 17. století)
 • Nyní pojem zahrnuje námět, texty a scénické poznámky k muzikálu, opeře, operetě, baletu apod. – literární podklad díla
 • Obsahuje jak texty jednotlivých postav (zpívané i mluvené), tak i např. pantomimu a ostatní poznámky pohybové
 • Libreto s původním námětem je spíše raritou, většinou se jedná o motivy historické, inspirující se v literárních dílech (i Bibli), náměty komedie dell´arte (hlavně opera buffa – komická v 18. století)

Dále při jednoduchém prozkoumání libreta můžeme zjistit, že:

 • Jde o „převedení“ literárního scénáře do potřebné formy
 • Podobně jako klasické texty písní, je libreto podřízeno hudební složce, musí odpovídat atmosféře hudby (např. je nepravděpodobné, že v ostré thrashmetalové písni bude text zaměřen na třpytky, jednorožce a balonky s heliem), navíc je libreto podřízeno i celkovému obsahu díla jako celku – nesmí vybočovat, musí se držet dějové linky
 • Je psáno ve verších, ve většině případů rýmovaných, může obsahovat různé figury a tropy charakteristické pro poezii, ale spíše zachovává jasnost jazyka a sdělení

Některá díla s různými motivy:

 • Historické motivy (muzikál Kat Mydlář)
 • Motivy z literárních děl (opera Malý princ, „antická trilogie“ pražské RockOpery, rocková opera Romeo a Julie)
 • Biblické motivy (rocková opera Jesus Christ Superstar)

Čeští libretisté a umělci píšící libreta:

 • Karel Sabina (Smetanovy opery Prodaná nevěsta a Braniboři v čechách)
 • Jaroslav Kvapil (Dvořákova Rusalka)
 • Pavla Forest (Antigona RochOpera, Oidipus Tyranus, 7 proti Thébám, Bardo Thӧdol, Romeo a Julie)
 • Michal David + Lou Fanánek Hagen (Kat Mydlář)

Světoví libretisté:

 • Lorenzo da Ponte (Mozartovy opery Figarova svatba, Don Giovanni)
 • Tim Rice (Jesus Christ Superstar, Evita)