Ptáci

Evoluce: mikroraptor, Archaeopteryx

Jsou teplokrevní, okřídlení, mají 2 nohy,

Tělo:  pero: vzniklo z plazí šupiny, tvořené rohovinou je duté. Funkce: let, Izolace a termoregulace.

Stavba: 1. prapor (větve, paprsky, háčky), 2. osten (brk, osten)

typ per: obrysová (letky, rýdovací)-barevné, prachová, hmatová, vlasová.

místa pokrytá peřím = pérnice, bez peří = nažiny. Pelichání 1-3x do roka.

Mají kostrční žlázu na promašťování peří, suchou kůži: ramfotéku – pokrývá zobák, podotéku – prsty

pokryté rohovitými štítky – u slepic ostruhy.

Běhák nová kost, umožňující lepší pohyb, max. 4 prsty

typ nohou: plovací, veslovací, lemovaná, spár, syndaktylní, zygodaktylní, pamprodaktylní, anizodaktilní

 

Kostra: pneumatizované kosti, napojené na plicní vaky. Na hrudní kosti je hřeben – upínají se létací svaly,

kost krkavčí – lopatkové pásmo, sáňky (furcula) – srůst klíčních kostí, synsakrum – srůst

bederní+křížové+pánevní kosti, kostrč s krátká = pygostyl.

lebka: připojena pouze jedním kloubem  – dokážou otočit o 180°, papoušci mají pohyblivou i horní čelist.

 

TS: ti co konzumují větší objemy, mají vyvinuté vole – rozšířený hltan (holub, pelikán).

žaludek má 2 části: svalnatý (muže obsahovat spolykané kameny k drcení potravy) a žláznatý.

U býložravých jsou mohutná slepá střeva, TS ústí do kloaky.

 

VS: ledviny, kloaka, hustá moč – min. vody – kys-močová v krystalcích, močový měchýř jen u běžců.

 

DS:  plíce napojené na 5 párů plicních vaků – napojené na kosti, hlasové ústrojí syrinx – hlavně samci.

Mechanismus dýchání: a) v klidu: dýchací cesty → plíce →zadní vzdušné vaky → plíce →

dýchací cesty → ven (krev okysličována 2x – při vdechu i výdechu)

  1. b) při letu: dýchací cesty → plíce → zadní vzdušné vaky → plíce → přední

vzdušné vaky → plíce → dýchací cesty → ven (krev okysličována 3x)

NS: výrazně vyvinutý mozek a mozeček

Smysly: dominantní je zrak a sluch, uvnitř oka je hřebínek – ostřejší vidění, 3 víčka s průhlednou mžurkou

 

Rozmn: vejcorodí, vejce velká s vápnitou skořápkou a velkým žloutkem, péče o vajíčka i potomstvo, u

mladých ptáků je v kloace fabrikova bursa – základ imunitního systému.

Hnízdění: krmivá (nidikolní) – líhnou se holá, pak prachové peří – musejí se starat rodiče (pěvci)

nekrmivá (nidifugní) – opeřené, schopné se sami krmit (hrabaví)

hnízdní parazitismus – kukačka – klade vejce do jiných hnízd, mladé kukačky pak vyhodí

ostatní mláďata z hnízda

Ekologie: nejrozšířenější obratlovci, osídlili všechny světadíly, migrují – za potravou a teplem.

 

V systému se objevují 2 oddělené linie ptáků: Běžci a Letci – kde patří většina ptáků a vůbec nejpočetnější skupinou jsou Pěvci.

 

  • BĚŽCI

řád  PŠTROSI – jde až o 150kg ptáky, se zakrnělými křídly a absencí hřebene a hrudní kosti (na tu se u letců upínají létací svaly), bez pneumatizace kostí, mohutné a silné nohy k běhání, typická je polygynie – mnohoženství, samci navíc pečují o snůšku i potomstvo, mláďata nekrmivá, výskyt na jižní polokouli.

Pštros dvouprstý – největší, žije v Africe, Nandu – J.Amerika, Kasuár – Nová Guinea, Emu – Austrálie,

Kivi – Nový Zéland, noční, hmyzožraví, dlouhý zobák, skvělý čich

Moa – Madagaskar,patřil mezi největší ptáky, 450kg, byl vyvražděn člověkem

 

TINAMY– vzhledem připomínají drobné lesní kury, Jižní Amerika, nekrmivá mláďata, podobní jako pštrosi

 

  • LETCI

řád TUČŇÁCI – nelétaví mořští ptáci, žijí na jižní polokouli, jsou rybožraví, plavou pomocí křídel a potápějí se do hloubky až 200m, krátké husté silně promaštěné peří, žijí v koloniích, vzdorují teplotám -60°C.

Tučňák císařský, královský, brýlatý, galapážský

 

TRUBKONOSÍ trubičkovité nozdry, rybožraví, potravu sbírají z hladiny moří, plachtí nad ním, na souši jen v době hnízdění a pelichání.

Albatros – rozpětí křídel až 2m, při krmení mláďat urazí i 15000km, Buřňák – podobný rackovi

 

POTÁPLICEvelcí, hezky zbarvení ptáci, rybožraví, nohy mají posunuté hodně dozadu

 

POTÁPKY sladké stojaté vody, loví ryby a hmyz, mají lemovanou nohu – slouží k lepšímu plavání i pod hladinou

 potápka malá, roháč

 

VESLONOZÍ rybožraví vodní ptáci, (terejové, fregatky, pelikáni, kormoráni).Pelikáni a kormoráni i u nás, mezi prsty mají plovací blánu – lemuje všechny 4 prsty (u ostatních jen 3), hrdelní vak nejvíc pozorovatelný u pelikánů.

Kormorán velký – nemají kostrční mazovou žlázu, a při potopení jim namokne peří, pak ho na sluníčku

suší s roztáhlými křídly, mohou škodit na rybnících když se přemnoží – vyloví ryby.

 

BRODIVÍdlouhý krk, dlouhý masivní zobák i nohy, požírají korýše a obratlovce – drobné ve sladkých vodách (čápi, volavky, ibisové).

Čáp bílý – hnízdí na lidských stavbách, Čáp černý – hnízdí na stromech v hustých porostech, jsou tažní

Marabu – mrchožravá, Volavka popelavá, Kvakoš, Bukáč, Ibis, Kolpík bílý – lžicovitý zobák..

PLAMEŇÁCIzobák je mohutný a opatřený lamelami k cezení vody, z ní berou drobné korýše a bezobratlé, které jim můžou zbarvovat peří na růžovo-lososovo, žijí v koloniích, samice snášejí jen jedno vejce.

 

VRUBOZUBÍ nohy mají s plovacími blánami, zobák je taky s drobnými lamelami jako u plameňáků, většina vrubozubých vytváří celoživotní páry.

Labuť velká, Husa velká – získávají většinu potravy ze souše o proti Kachnám divokým.

Lžičák pestrý, Polák velký, Polák chocholačka, Morčák

 

HRABAVÍ zavalití obtížně létající ptáci, krátký tupý zobák, silné nohy s krátkými masivními drápy, jsou polygynní – mnohoženství, výrazný pohlavní dimorfizmus, mláďata jsou nekrmivá.

kur domácí, hoacin, krocan, tetřev hlušec, tetřívek, páv, bažant obecný, koroptev obecná, křepelka polní, perlička

tabon – nesedí na vejcích, ale zahrabávají snůšku do tlejícího listí nebo sopečného prachu – Austrálie

 

DRAVCI masožraví, noha je s ostrými silnými drápy-spár, zobák zahnutý ostrý, u sokolovitých s bočním výrůstkem=zejk, samice jsou větší, mláďata krmivá.

SOKOLI – zejk, zašpičatělá křídla, rychlí a dobří letci,  sokol stěhovavý až 250km/h, poštolka obecná,  

                 ostříž lesní – hlavně hmyzožravý

JESTŘÁBI – široká křídla na konci s prstíky, jestřáb lesní, krahujec obecný, káně lesní, orli, supi,  

                    včelojed, kondor, luňák, moták,

 

KRÁTKOKŘÍDLÍ nekrmivá mláďata, výše postavený a kratší palec.

JEŘÁBI – v letu natažený krk, svatební tance – jeřáb popelavý

CHŘÁSTALI – štíhlé tělo zploštělé z boku, silné dlouhé nohy – lyska černá, slípka zelenonohá, chřástal  

                        polní, drop velký

 

DLOUHOKŘÍDLÍ vázání na vodu, různé zobáky, plovací nohy, dobří letci, nekrmivá mláďata

alka, papuchalk, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, dytík, kulík říční, čejka chocholatá, sluka lesní, bekasina otavní, koliha, vodouš, jespák, břehouš, racek chechtavý, rybák obecný, chaluha –loupeživý pták

MĚKKOZOBÍ – krátký zobák s měkkým ozobím, mají velké vole – v něm se natráví potrava, která je podávána mláďatům, jako jediní ptáci dokážou sát vodu, mláďata krmivá.

Stepokur – pouště Afriky a  Asie,  holub domácí, doupňák a hřívnáč, hrdlička zahradní a divoká

PAPOUŠCI pestře zbarvení stromoví, semenožraví, mohutný hákovitý a obratný masivní zobák, šplhavé a uchopovací nohy, učenliví, hnízdí v dutinách, 2-8 vajec – krmivá mláďata.

kakadu, andulka, papoušek soví – nelétavý, noční, žvýká listy, vyhrabává si nory-Nový Zéland

ara, korela

 

KUKAČKY – vratiprst– dokáže ho podle potřeby otočit, bez ozobí, hnízdní parazitizmus – samice naklade vejce jiným druhům ptáku do hnízda, malá kukačka vyhází ostatní vajíčka nebo mladé ptáky z hnízda a rodič se pak stará o cizí mládě, které může být větší než on sám.

Kukačka obecná – živí se chlupatými housenkami

 

SOVYnoční dravci, dopředu oči dobrý sluch, tichý let – na praporech měkké peříčka, silné drápy opeřené i s prsty – jeden je vratiprst, vývršků stejně jako dravci – vyvrhnou peří a kůstky oběti co nejde strávit, krmivá mláďata.

sova pálená, výr velký, puštík obecný, kalous ušatý, sýček obecný, kulíšek

 

LELKOVÉ noční, skrytí, plochá hlava, široký zobák s vibrisy – hmatová peříčka, velké oči, hnízdí na zemi

lelek lesní

 

SVIŠŤOUNI

rorýs obecný – dlouhé srpovité křídla, krátký vidličnatý ocas, loví létající hmyz, spí v letu – koupou se, páří

se, sedají akorát na hnízdo, závěsná pamprodaktylní noha – všechny 4 prsty dopředu.

 

kolibřík – drobní pestře zbarvení ptáčci, extrémní rychlé mávání křídel vytváří pohyb na místě, dlouhý

trubičkovitý zobák k vybírání nektaru z květů, někteří velcí jako čmelák.

 

SROSTLOPRSTÍ dva prostřední prsty srůstají, pestře zbarvení.

ledňáček říční, mandelík hajní, vlha pestrá, dudek chocholatý,

zoborožec – Africký s pneumatizovaným zobákem

 

ŠPLHAVCI zygodaktilní noha – dva prsty dopředu a dva dozadu, živí se drobným hmyzem, mají tvrdou lebku, dlouhý tenký jazyk – stočený v hlavě na špičce je štětička, krmiví, vyhledávají hmyz pod kůrou stromů  krom tukana a krutihlava, žluna zelená, datel černý, datlík, strakapoud

 

PĚVCI

1 prst dozadu= anizodaktilní noha- k sezení, mláďata krmivá, starají se oba rodiče, samci větší a pestřejší, výrazný hlas- hlasové ústrojí syrinx, se špičatým zobákem = hmyzožravci, s tlustým zobákem plodožraví

 

skřivan polní                                                                                                            

vlaštovka obecná

jiřička obecná

konipas bílý

skorec vodní

sýkora koňadra

sýkora modřinka

brhlík lesní

moudivláček lužní

žluva hajní

ťuhýk obecný

krkavec velký

vrána šedivka

havran obecný

kavka obecná

sojka obecná

straka obecná

špaček obecný

vrabec domácí

vrabec polní

pěnkava obecná

zvonek zelený

zvonohlík zahradní

stehlík obecný

křivka obecná

hýl rudý

dlask tlustozobý

střízlík obecný

pěvuška modrá

červenka obecná

slavík obecný

rehek domácí

bělořit šedý

kos černý

drozd zpěvný

rákosník obecný

cvrčilka říční

budníček větší

lejsek šedý

mlynařík dlouhoocasý

strnad obecný