Tyl Josef kajetán – Strakonický dudák (3)

SVĚTOVÝ ROMANTISMUS:

 • Rozvíjel se v 1. polovině 19. století
 • REVOLUCE – vliv na autory
 • Rozvoj lyrické (NEDĚJOVÉ) poezie, lyricko-epické žánry
 • Převažují emoce a city nad racionalitou
 • Díla mají často motivy milostných vztahů (Román v dopisech)
  • Nešťastná – smrt, manželství, nerovnost

 

Charakteristické znaky ROMANTISMU:

 • Konflikt mezi vnitřním a vnějším – reálným – světem, sen x skutečnost
 • HLAVNÍ HRDINA:
  • Splývá s autorem – osamělý, nešťastný
  • Bouří se proti společnosti – vnitřní rozervanost
 • Autoři nenapodobují žádné klasické vzory
 • Důležitý prvek PŘÍRODY (odpovídá vnitřního stavu)

 

DALŠÍ AUTOŘI: Oscar WILDE, bratři GRIMMOVÉ, Victor HUGO

 

Psal v období ČESKÉHO ROMANTISMU:

 • V období FÁZE NÁRONÍHO OBROZENÍ – dovršení (30. – 40. léta 19. století)
 • Čechy součástí Rakouska-Uherska → poněmčování
 • Čeština byla jazykem veřejného života (úřední – Němčina)
  • NÁRODNÍ OBROZENÍ – obnova češtiny, české kultury
 • (Nábytek – Biedermeier)
 • V literatuře rozvoj malých forem = POVÍDKY
 • LITERATURA: funkce ESTETICKÁ nebo VÝCHOVNÁ (vlastenecká)
 • Ve 30. letech rozdělení na 2 linie:
  • POZITIVNĚ VLASTENECKÁ:
   • Josef Kajetán TYL – díla působí výchovně
  • ROMANTICKO-PROTESTNÍ:
   • Karel Hynek MÁCHA, Karel Jaromír ERBEN
   • Bouří se proti společnosti – díla nevychovávají

 

Josef Kajetán TYL:

 • Spisovatel, dramatik, redaktor časopisu Květy
 • Byl ovlivněn Václavem Kramériem KLICPEROU – bydlel u něj
  • Láska k divadlu
 • Člen kočovné divadelní společnosti
 • Snaha o založení vlastní divadelní společnosti (nedostatek financí)
 • Pseudonymy: Horský, Horník, Jan Vítek
 • Tvořil převážně DRAMATA

Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka – fraška

 • Hra se zpěvy – hudba: František Škroup → Kde domov můj (zlitověla → hymna)

Jiříkovo vidění, Lesní panna, Jan Hus, Žižka z Trocnova → vlastenecká témata

 

STRAKONICKÝ DUDÁK aneb Hody divých žen:

Literární druh: drama

Literární forma: próza

Literární žánr: komedie

 

Divadelní hra se zpěvy

 • Skutečný svět prolínán s pohádkovými motivy (nadpřirozené bytosti, vlastnosti – kouzelné dudy)

Milostný námět – láska za cenu opuštění domova

Vlastenecké prvky:

 • Český venkov, česká lidová hudba

 

VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY:

 • Spisovný jazyk – verše (víly), prvky obecné češtiny, přísloví, staročeské výrazy, obrazy, archaismy
 • Kontrast mezi českým prostředím a cizinou (nesprávné skloňování, osoby,…

 

PŘIJETÍ DÍLA:

 • Po premiéře se setkala s nadšením (projevy vlastenectví)
 • Kladně ohodnotil například Karel Havlíček Borovský

 

POSTAVY:

 • ŠVANDA: dudák, má rád Dorotku, pro peníze se vydá do světa, lehkomyslný, mění se v průběhu hry
 • KALAFUNA: přátelský, veselá kopa, pomáhá Švandovi
 • DOROTKA: odvážná, věrná, od rány – nebojí se říct, co si myslí, miluje Švandu
 • VOCILKA: Všeználek, vychytralý, podvodník
 • ROSSAVA: Švandova matka, divá žena (nadpřirozená bytost), miluje svého syna, ale nemůže mu to dát najevo
 • PRINCEZNA: PALIČATÁ, TVRDOHLAVÁ, NEUMÍ PROHRÁVAT

 

INSPIRACE DÍLEM:

 • Filmová adaptace – 1955 (Ladislav Pešek, Rudolf Hrušínský,…)