Ferlinghetti Lawrence – Lunabark v hlavě (2)

Představitel BEAT GENERATION:

 • Sdružení autorů * v 2. polovině 50. let v USA
 • Bouřili se proti konzumní společnosti, konzumním ideálům
 • Hledání vnitřní svobody – prostřednictvím jazzu, Buddhismu, tuláctví
 • Bohémský způsob života, obdiv přírody
 • Snaha o přiblížení se ke čtenářům → veřejné reitace děl
 • „Beat generation“ = zbiti, unaveni, ale také blaženi (představitelé se dokáží vymanit z konvencí
  • Poprvé použil Jack Karouac
 • Na Beatníky navázal v 80. letech Charles BUKOVSKI

 

DALŠÍ AUTOŘI: Allen Ginsberg (Kvílení, Král majáles), Jack Kerouac (Na cestě), William Burroughs

 

Lawrence FERLINGHETTI:

 • Americký spisovatel, básník
 • Zakladatel nakladatelství CITY LIGHTS BOOKS – vydávalo Beatnická díla
 • Experimentoval s halucinogenními látkami – LSD
  • Napsal: Skryté významy věcí
 • TVORBA:
  • Hovorový jazyk
  • Kritika společnosti

DALŠÍ DÍLA: Skryté významy věcí, Startuji ze San Francisca

 

LUNAPARK V HLAVĚ:

Literární druh: lyrika

Literární forma: poezie

Literární žánr: básně, básnická sbírka

 

Básnická sbírka s nejúspěšnějšími autorovými básněmi

Rozdělena na 2 části:      Lunapark v hlavě

Poselství slov – vyjádření příslušnosti k Beatnické generaci

Texty určeny k přednášení za doprovodu jazzové hudby

Většina básní má milostný až erotický podtext

 

„Lunapark v hlavě“ – vnitřní pocit autora při tvorbě básní → působí zmateně

 

JAZYK:

 • Hovorový jazyk, prvky obecné češtiny, nespisovné až PEJORATIVNÍ VÝRAZY (vyflusaný, rašple)
 • Úplné vynechání interpunkce – vymanění se ze zavedených praktik, znak avantgardních děl
 • VOLNÉ VERŠE – nemají pravidelný počet slavik, přesahy veršů
 • Důležitá GRAFICKÁ STRÁNKA – odsazení řádků, působí uvolněně, netradičně
 • Náznaky volných asociací

Figury a tropy:

 • Hojný EPITETON (básnický přívlastek), personifikace, přirovnání, epifora

 

Funkce pobouřit → působí nesmyslně