Zahradnická konstrukce elipsy

 1. Úvod

  1. Apolloniova definice kuželoseček
  2. Apolloniova definice 3D
 2. Elipsa

  1. Zahradnická konstrukce elipsy
  2. Ohnisková definice elipsy
  3. Elipsa – vnitřní a vnější body
  4. Konstrukce elipsy z definice 1
  5. Konstrukce elipsy z definice 2
  6. Konstrukce elipsy z definice 3
  7. Souměrnost elipsy
  8. Charakteristický trojúhelník
  9. Trojúhelníková konstrukce elipsy
  10. Tři kočky na klouzajícím žebříku
  11. Proužková konstrukce – součtová
  12. Proužková konstrukce – součtová – důkaz
  13. Proužková konstrukce – rozdílová
  14. Proužková konstr. rozdílová – důkaz
  15. Elipsa ležatá – stojatá
  16. Tečna elipsy v bodě
  17. Olčetrhent a proradní Komanči – co se stalo?
  18. Olčetrhent a proradní Komanči – důkaz
  19. Řídící a vrcholová kružnice elipsy
  20. Důkaz vět o vrcholové a řídící kružnici
  21. Tečna z vnějšího bodu k elipse – rozbor
  22. Tečna z vnějšího bodu k elipse – konstrukce
 3. Hyperbola

  1. Ohnisková definice hyperboly
  2. Vzálemná poloha přímky a hyperboly
  3. Tečna k hyperbole bodem M – možnosti
  4. Hyperbolická soutěska a hloupý paprsek
 4. Aplikace

  1. Závod s plácnutím o eliptickou zeď z F_1 do F_2
  2. Duté hyperb., elipt., kulové a parab. – zdroj v nekonečnu
  3. Duté kulové a eliptické – zdroj v konečné vzdálenosti
  4. Duté parabolické – zdroj v konečné vzd. i v nekonečnu
  5. Duté a vypuklé hyperbolické – zdroj v konečné vzd.
  6. Reflektory – eliptický, parabolický a hyperbolický
  7. Odraz rovinné vlnoplochy od dutého parabolického zrcadla