Zkratky

 • Jeden ze způsobů tvoření slov
 • Zkratka = stažení, zkrácení víceslovného názvu
 • Slovní zkratka či značka, symbol
 • Několik druhů slovních zkratek:
 1. zkrácené slovo (prof., doc. + slangové/obecně české bezva, senza apod.)
 2. zkratka iniciálová (SSSR, iniciály jmen)
 3. zkratkové slovo (Čedok)
 4. iniciálové zkratkové slovo (AMU, DAMU)
 • Zkrácená slova fungují jak v psaném, tak mluveném projevu. V mluveném slouží především k úspoře času (obchoďák, mobil, auto). Výskyt i u krácení křestních jmen (Magdaléna – Magda – Majda, Miroslav – Mirek – Míra). Hodnosti a tituly (prof., doc., plk. mjr.)
 • U iniciálové zkratky odpovídá jednomu slovu názvu jedno písmeno (počáteční písmeno slova). Někdy zkratka přechází v plnovýznamové slovo a tvoří se slova příbuzná (SNB -> esenbé -> esenbák, JZD – jézédé -> jezeďák). Iniciály jmen v psaném projevu. Vyslovují se jako jednotlivá písmena (USA, JZD)
 • Zkratková slova již nabývají slovního charakteru, jsou oficiálně používána např. jako názvy. Tvoření má mnoho způsobů, kdy se vyjímají písmena i celé fragmenty slov a názvů (Zeveta = ZVT = Závody všeobecné techniky).
 • Iniciálová zkratková slova působí opticky jako iniciálové zkratky, ale při mluveném projevu jsou vyslovována jako zkratková slova.
  Někdy jsou ovšem slova poskládána tak, že může dojít k zmatení, pokud dojde k špatnému psanému záznamu (URNA = Útvar rychlého nasazení/Útvar rozhodně neživých agentů – film X urna – schránka na popel po kremaci). Zmatení může nastat i při čtení špatně zaznamenaného iniciálového zkratkového slova např. při vytržení z kontextu (na jamu – na hudební improvizaci X na jamu – na marmeládě X na jamu – na druhu jedlých hlízovitých rostlin X na JAMU – na Janáčkově akademii múzických umění v Brně).