Dobrovolnictví ve firmách- podpora veřejně prospěšných aktivit- má smysl? A jaké aktivity byste podpořili?

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. V poslední době nás nabídky na dobrovolnou činnost zaplavují čím dál tím více. Má však toto dobrovolnické úsilí smysl?

Z vlastních bohatých zkušeností (dobrovolnické pořádání mezinárodního maratonu a dobrovolné přispívání do portfolia studentských prací v MF Dnes) jsem vyvodil závěr, že dobrovolnictví smysl má, ba naopak neshledávám jediný důvod popírající jeho smysluplnost. V prvé řadě si však musíme vymezit, kam až sahá dobrovolnictví a kde se z pouhé výpomoci stává klasická forma přivýdělku. Pojem dobrovolnictví je totiž relativní, finanční odměny se sice nedočkáme, avšak prospěšná aktivita bývá jen zřídkakdy oceněna pouhým díkem. Kupříkladu dobrovolní pořadatelé mezinárodního maratonu obdrží slušivou bundu a tričko a navíc je zajištěno jejich stravování chutnou bagetou, což přináší nesporné výhody, jelikož dobrotivý samaritán neutratí nic za oběd a z ušetřených peněz za jídlo a deputátu se tak stává poměrně horentní odměna. Takovéto ocenění není výsadou pouze maratonu, a pokud dobrovolník neobdrží žádnou odměnu, je pro něj tato činnost minimálně dobrou zkušeností či příležitosti k seznámení s novými lidmi, a tak se s dobrovolnictvím setkáváme stále častěji.

Podpora veřejně prospěšných aktivit je tedy lukrativní pro obě dvě strany, a proto se domnívám, že dobrovolnictví může přinést pouze užitek, ať už se jedná o výpomoc v domovech pro seniory, či komparz v nezávislých studentských filmech.