Jak si představujete svoji budoucnost, kariéru a co pro splnění této představy už teď děláte?

V mládí jsme měli všichni své sny o budoucím povolání, a když se nás paní učitelka ptala, čím bychom chtěli být, vždy se našlo několik policistů, hasičů a kosmonautů. Ale jak jsme stárli, utopistické představy se pomalu vytrácely a my se stále méně často nořili do svých ideálních světů. S přibývajícím věkem se u nás poprvé objevily otázky jako: Jaké by vlastně mělo být ideální povolání? Jde o peníze, slávu, prestiž, nebo stačí, když nás práce bude bavit?

Osobně si myslím, že by mé budoucí zaměstnání mělo zahrnovat od všeho trochu. V dnešní konzumní společnosti hrají peníze poměrně důležitou roli, avšak nerad bych tvrdě pracoval pouze kvůli velkému výdělku. Spokojil bych se s tím, aby mi zaměstnání zajistilo dobrou životní úroveň (tj. mít zajištěné bydlení, nemít dluhy a něco si naspořit), ale nemusím být bohatý za cenu strádání po jiných stránkách. Pro mě je nejdůležitější, abych byl v práci spokojený, protože od života v zaměstnání se odvíjí i život v soukromí, a když se budu z práce vracet s dobrou náladou, bude snazší udržet si dobré vztahy třeba v rodině. Zároveň je však důležitá prestiž, protože asi každý je rád když oněm mají druzí dobré mínění.

Jak si tedy představuji svoji budoucnost? O svých budoucích povoláních jsem už často uvažoval, ale zatím jsem se ještě nevyprofiloval. Asi nejvážnějším kandidátem je pro mě v současné době práce lékaře. Každopádně bych měl rád nadprůměrnou mzdu. Nejpříjemnější by pro mě bylo pracovat v dobrém kolektivu s nekonfliktními spolupracovníky a vlídným vedoucím, který by mi rád vyšel vstříc. Neprahnu po slávě, ale chtěl bych, aby má práce měla význam a někomu pomohla. Pro získání takovéto práce je však potřeba něco udělat. Já si v prvé řadě zakládám na dobrém vzdělání, proto v současné době studuji na gymnáziu a připravuji se tak na studium na vysoké škole. Doufám, že si nakonec vyberu ten správný obor, který mě bude zajímat a bavit, následně získám dobrou práci a na smrtelné posteli si budu moci říct, že mé životní dílo nebylo vykonáno nadarmo.