Konec 19. století v literatuře

 1. Společenská situace
 2. Umělecké směry
 3. Poezie – Francie a USA

1) Společenská situace

 • zklamání, pesimistické nálady, obavy z budoucnosti
 • znechucení ze společneského vývoje, snaha odlišit se, pohrdání
 • Filozofie: Friedrich Nietsche, Henri Bergson, Artur Schopenhauer
 • Upozornění: styl oblečení, pohrdaví, bohémský život, individualita, provokace
 • Þ více směrů

2) Umělecké směry

 • inidividualita podmiňuje vznik více umělckých směrů Þ žádný nepřevládá

 

 • Směry: impresionismus, symbolismus, dekadence, civilismus, secese, realismus

Impresionismus

 • imprese = pocit, dojem
 • převládá lyrika, lyrizované drama
 • atmosféra důležitější než děj
 • Claude Monet, Camil Pissarro, Edgar Degas, Claud Debussy, Arthur Rimbaud, Čechov, Šrámek

Symbolismus

 • * konec 19.st.
 • symbol = konrétní věc, co zastpuje něco abstraktního
 • autoři se vyjadřují nepřímo, melodika veršů
 • Paul Verlaine, Viktor Dyk, Hendrik Ibsen

Dekadence

 • = úpadek
 • pesimismus, nuda, negativní pocity, ošklivost
 • Oscar Wilde

Secese

 • secesion = odtrhnutí
 • v GER = Jugendstil, FRA = Art nouveau
 • Alfons Mucha, Obecní dům na Náměstí repubilky, Anton Gaudí, bytové zařízení
 • rostliny, hmyz, motýli, vážky

Civilismus

 • Walt Whitman
  • sb. Sbírka trávy 1855
  • téma je důležitější než estetika
   • 12 básní – přeložil Vrchlický
   • ovlivněn S.K.Neumann sb.Nové zpěvy
 • radostná práce, továrny, zdroje, technický pokrok, optimismus
 • volný verš: básen nemá sloky a rýmy, různě dlouhé verše, všední vyjadřování, blíží se próze

3) Poezie

Francie

 • PROKLETÍ BÁSNÍCI
 • předchůdci: FranÇois Villon
  • Charles Baudelaire

 

 • přeložil Poea z AJ
 • sb. Květy zla
 • Zdechlina (Mršina)
 • Ó já tě zbožňuji
 • Malé básně v próze (Opíjejte se!)

Paul Verlaine

 • symbolismus
 • alkoholik
 • sb. Saturnské básně – b. Podzimní píseň (lyrická, deprese, pesimismus, dosahuje samohláskami)
  • chce hudbu, barevnost
 • b. Básnické umění (obraznost, fantazie, odstíny)

Arthur Rimbaud

 • bohém
 • inteligentní, hodně četl, odešel z domova, psal básně, putoval po FRA
 • b. Mé bohémství
 • b. Opilý koráb

Stéphane Mallarmé

Tristan Corbiére

Anglie – Oscar Wilde

  • dekadence
  • dr. Ideální manžel
  • dr. Jak je důležité míti Filipa
  • r. Obraz Doriana Grage
  • r. Strašidlo cantervillske
  • poh. Slavík a růže