Opěrná a pohybová soustava člověka

Člověk

Opěrná a pohybová soustava

Kostra

 • mezodermální původ (zárodečný)
 • pasivní pohybový aparát (svalstvo-aktivní) – těsně spojeno
 • tvořeno pojivovou tkání – velký obsah mezibuněčné hmoty

Fce:       opora měkčím tkáním

úpon svalů a vazů

ochranná pouzdra orgánů

zásobárna Ca

tvorba krevních elementů (kostní dřeň)

Složení kostí

 • osteocyty = kostní buňky, mezibuněčná hmota: osteoblasty
 • obsahuje:
     1. org.látky – osein, kolagen
     2. neorg.lárky – Ca3(PO4)2, CaCO3
 • stářím se přidávají anorg.látky
 • dětství – víc kolagenu

Tvar kostí

 1. dlouhé = končetiny
 2. ploché = lopatka, klenba lebeční
 3. krátké = zápěstí
 4. pneumatické = obsahují vzduch: čelní, čichová
 5. nepravidelné = obratle

Stavba kostí

1) Periost (okostice)

 • silná, tuhá vazivová blána
 • bohatě prokrvená, inervovaná
 • žádné klouby (chrupavka)

2) Kostní tkáň

a) hutná (kompakta)

  • střední část dlouhých kostí, povrch plochých a krátkých
  • lamelosní = vrstevnatá
  • válcovité útvary = osteony
  1. Flaversovy lamely
  2. Inersticiální lamely = vmezeřené
  3. Povrchové = plášťové

b) houbovitá (spongiózní)

  • hlavice dlouhých kostí
  • vnitřek plochých a krátkých
  • do trámců

3) Kostní dřeň

 • dutinky spongiózy, střední úseky dlouhýck kostí, měkká tkáň = síť vazivových vvláken, buněk a cév
 • Dětství: červená, krvetvorba
 • Dospělost: žlutá = morek, krvetvorba krátké, ploché kosti (pánev, lebka, žebra, obratle)
 • Stáří: šedá, ztráta tuku
 • Denní produkce krevních tělísek: erytrocyty 2×1011

Části dlouhých kostí

 1. Diafýza = střední trubicovitá část
 2. Epifýza = kloubní konec

Vývoj a růst kostí

 • * chrupavčitý / vazivový základ kostnatěním (osifikací) během embryonálního vývoje
 • osifikace se šíří z osifikačních jader

Růst

 1. do šířky: pomocí okostice
 2. do délky: na růstové chrupavce – rozhraní E a D

činnost stimulováána somatotropinem (hormon hypofýzy)

stimulace 18-23 let ® osifikace

Osifikace

 • * během nitroděložního vývoje
 • 1.kost klíční (během 2.měsíce)
 • končí 23 let
 • do té doby dostatečná výživa – Ca + vit.A,C,D

Spojení kostí

Pevné = nepohyblivé

  1. Vazivem: švy na lebce, zuby do jamek ozubicí
  2. Chrupavkou: např. meziobratlové ploténky, spona stydká
  3. Srůstem kostí: např. pánevní kost, křížová kost

Volné = pohyblivé = kloubní

  • hlavice jedné kosti zapdá do jamky druhé
Stavba
 1. klubní jamka + hlavice
 2. Styčné plochy – hyalinní chrupavka
 3. Kloubní výstelka + maz
 4. Kloubní vazivové pouzdro – produkuje mazArtritida = chronický zánět kloubů s následnou deformací – existuje 100 forem DNA, Osteartritida, Revmatická artritida
 5. Maz = synoviální tekutina – mírní tření, výší přilnavost, výží chrupavku

Kostra člověka = přehled kostí

1) Osová kostra

 1. lebka
  1. neurocranium
  2. splanchnocranium
 2. hrudník
 3. páteř

b + c = trup

2) Kostra končetin
 • kostra horní končetiny
 • kostra dolní končetiny
 1. pletenec HK, DK
 2. volná HK, DK
 3. kostra ruky, nohy

1) Kostra trupu

a) Páteř

 • 32 – 34 obratlů
 • 7 krčních obratlů (C)
 • 12 hrudních (Th)
 • 5 bederních (L)
 • 5 křížových (S)
 • 4-5 kostrčních (Co)

Stavba obratle

  • tělo + výběžky + oblouk
  • tělo + oblouk uzavírají otvor obratlový ® vzniká kanál obratlový ® mícha
  • Výběžky – příčné (do stran), kloubní (nahoru a dolů), trnový (dozadu)
  • největší: bederní

C1 = Atlas = Nosič

  • nemá tělo, jen přední a zadní oblouk
  • 2 kloubní plošky pro spojení s týlní kostí

C2 = Axis = Čepovec

  • zakrnělé tělo, vybíhá zubKostrční obratle srůstaj v kostrč = os coccygis
  • Křížové obratle srůstají v kost křížovou = os sacrum

Páteř jako celek

  • nejvíce pohylivá v oblasti krční a bederní
Zakřivení páteře
  1. Přirozená – dvoj esovité porhnutí
 • Dopředu = Lordoza – krční + bederní
 • Dozadu = Kyfoza – hrudní + křížová
  1. VadnáSKOLIOZA
  2. Důvod: dává pátěři pružnost, tlumí nárazy při chůzu

b) Hrudník = Thorax

12 párů žeber:

   • Žebra pravá 7p: kloubně se upínají na hrudní obratle a chrupavkou na hrudní kosz
   • Žebra nepravá 3p: připojují se s pravými chrupavkou
   • Žebra volná 2p: konční mezi svaly břišní stěny
   • Hrudní kost = sternum – plochá, mečovitý výběžek
 • Hrudní obratle

 

+) Kostra osová

c) Kostra osová

 • chrání mozek a smyslové orgány na hlavě
 • Mozková část – 8 k.
 • Obličejová část – 14 k.
 • kosti spojeny švy
 • dolní čelist připojena kloubně – žvýkání + mluvení
 • jazylka zavěšna na lební bázi vazy

Přehled kostí mozkové části

  • kost temenní 2x = os parietale
  • kost spánková 2x = os temporale
  • kost čelní 1x = os frontale
  • kost týlní 1x = oss occipitale
  • kost klínová 1x = os sphenoidale
  • kost čichová 1x = os ethmoidale
  • 8 kostí
  • obrázek

Mozkovna

Klenba lební (calva)
  • ploché kosti, spojené švy, tvořena:
   • Kost čelní – vedlejší nosní dutina
   • Kosti temenní (párová) – odděley ševem šípovým)
Lebeční báze = spodina lební (base)
  • jiný tvar při pohledu svrchu z nitrolebeční strany a jiný tvar při pohledu zespodu z vnější strany, je členitá, tvoří ji:
   • Kost týlní – týlní otvor navazuje na páteřní kanál + 2 týlní hrboly po strnách – spojení s atlasem + zevní hrbol týlní = úpon zádových svalů
   • Kost klínová – uprostřed spodiny, tělo, vybíhají malá a velká křídla
   • Kosti spánkové – mezi klínovou a týlní je šupina spánkové kosti – nejslabší místo
    • Kost skalní – součást spánkové, nejtvrdší (bez spongiózy), vnitřní ucho (rovnovážné a sluchové ústrojí)
    • Processus mastoideus – bradavkovitý výběžek
   • Jařmový oblouk – výběžek spánkový spolu s lícním výběžkem
   • Kost čichová – dirkovaná ploténka – uzavírá dutina nosní – v otvůrkách vlákna čichového nervu

Přehled kostí obličejové části

  • kost lícní (pár) = os zygomaticum
  • kost nosní (pár) = os nasale
  • horní čelist (pár) = maxila
  • dolní čelist = mandibule
  • kost patrová (pár) = os palatinum
  • kost slzní (pár) = os lakrimale
  • dolní skořepa nosní (pár) = concha nasalis inferior
  • kost radličná = vomer
  • 14 kostí
  • jazylka – drobná kůstka pod dolní čelistí, k lebeční spodině připojena vazy, zavěšen hrtan

Švy na lebce

  • Šev věncový = sutura coronalis – čelní a temenní
  • Šev šípová = sutura sagittalis – 2kosti temenní
  • Šev lambdový = sutura lambdoiddea – temenní a týlní
  • Šev šupinový = sutura squamoza – temenní a spánková

Lebka novorozence

  • lupínky = fontanellae – širší vazivové blány mezi kostmi
   • Fontanella major – (fonticulus anterior)v průseku švu členího, sagitální a věncového, čtyřcípy tvar – do 2.roku
   • Fontanella minor – (fonticulus posterior) – styku švu sagitální a lambdového
   • oba jsou hmatné (užitelné u porodu – poloha hlavičky)

2) Kostra končetin

a) Horní končetina

  • k uchopování a práci, klouby – pohyblivost všemi směry
  • pletenec lopatkový – připojuje končetinu k trupu – kloub mezi sternem a claviculou
   • lopatka = scapula – plochá trojúhelník, hřeben lopatky – hmatný, vnitřní strana k 2 – 7 žebru
   • klíční kost = clavicula – 12, 16cm dlouhá, esovitě prohnutá, první osifikuje
  • volná horní končetina – k pletenci připojena ramenním kloubem – paže + předloktí
   • pažní kost = humerus – hlavice, tělo, dolní konec
   • kost vřetení = radius – směřuje na palcovou stranu – hlavice, tělo, dolní konec
   • kost loketní = ulna – směřuje na malíkovou stranu (dlań vzhůru)
  • kostra ruky – zápěstí, záprstí, články prstů
   • kosti zápěstí = carpus – 8
   • kosti záprstní = metacaprus – 5
   • články prstů = phalanges – 14

b) Dolní končetina

  • přzpůsobena k pohybu z mítsa na místo, nese hmotnost těla Þ silné kosti
  • pletenec pánevní – připojuje vonou končetinu k trupu – kost pánevní
   • kost pánevní = os coxae – pevná celistvá až v dospělosti
    • kost kyčelní = os ilium
    • kost stydká = os pubis
    • kost sedací = os ischii
    • stýkají se v jamce kyčleního kloubu, chrupavčitě hranice do 16let
  • volná dolní končetina – k pletenci připojena kloubem kyčlením – stehno, bérec
  • kostra nohy – zanártní, nártní kosti, články prstů
  • pánev = 2 kosti pánevní + kost křížová + kostč
    • typický mísovitý tvar
    • mezi stydkými kostmi
    • spona stydká = symphysa
    • Pohlavní rozdíly: muži vyšší, užší, stydký oblouk; ženy rozložitější, otevřenější
   • Stehenní kost (femur) – hlavice, krček = zůžené místo mezi hlavicí a tělem
   • Čéška (Patella) sezamská kost = kůst vznikající kostantěním šlachy 4hlav.steh.svalu
   • Menisky vnitřní a zevní – 2 chrupavčité destičky, vyrovnávají jiné zakřivení hlavice femuru a rovné kloubní plochy tibie (holení)
   • Vazy kolenního kloubu – zkřízené vazy (přední, zadní), postranní vazy (vnitřní, zevní), vaz čéšky
 • Kosti bérce =lýtková – FIBULA – štíhlejší, malíková strana, zevní kotník

 

  • holení – TIBIA – silnější, na palcové straně, vnitřní kotník
  • Kosti nohy – 7 zanártních = TARSUS
   • 5 kostí nártních = METATARSUS
   • články prstů = PHALANGES
  • Plochá noha (pes planus), Vbočený palec (hallix valgus) – nemoci