Ploštěnci, hlístice

Triblastica – tři zárodečné listy.

Prvoústí – z prvoúst * ústní otvor a řitní se prolamuje na druhém konci.

Schizocoel – tělní dutina vyplněná houbovitou tkání-

 

kmen  PLOŠTĚNCI

 

Rozlišovací znaky: 1. dvoustranná souměrnost

 1. tři zárodečné listy
 2. Schizocoel

 

Tělo: V přední části těla nervová soustava, na obou koncích těla smyslové orgány, 1 osa souměrnosti,

Svaly tvoří kožně svalový vak – umožňuje změnu tvaru někdy lezení a plování.

Rhabdity – tělíska v pokožce při podráždění vystřelí a vytvoří slizový obal.  

         Dobře vyvinutá hlava.

 

TS: Je slepá, bez řitního otvoru, (chybí u tasemnic), svalnatý hltan, přísavky.

VS:  Protonefridie – plaménkové buňky

NS:  Provazcovitá jen jedna uzlina v hlavové části.

Smysly:  Inverzní očka – ploštěnci rozeznávají pouze intenzitu světla (světlo-tmu)

DS,CS –  chybí

ROZMN:  Hermafrodité – mají samčí i samičí pohlavní orgány, vyměňují si pohl. buňky, vajíčka kladena

v kožovitých kokonech.

 

Ekologie: volně žijící, predátoři i zooparazité

 

 

 1. MNOHOVĚTÉVNÍnápadně zbarvené druhy teplých moří, larva- mülerova larva

 

 

 1. PLOŠTĚNKYstřevo se třemi větvemi, mořské, sladkovodní a půdní. Většina našich ploštěnek.

ploštěnka potoční (3cm), skleníková, černá, horská, mléčná (nežije v mléce)

 

 

 1. MOTOLICEendoparazité různých obratlovců, se 2-3 hostiteli (jeden je vždy měkkýš) mají ústní i břišní

                přísavku, mají obrvenou larvu – miracidium.

motolice jaterní – parazituje ve žlučovodu přežvýkavců, výjimečně se nakazí i člověk.

                 motolice podivná – ve střevě a kloace ptáků, vývojová stádia v plži jantarce – barevně

pulzující tykadla, nápadná je pozřena.

                krevnička střevní – gonochoristé, samice žije břišní rýze samce (2mm), mezihostitelem

                                                 je vodní plž, konečným je člověk, kapiláry tlustého střeva a jater –

krvavé průjmy.

                                                        

 

 1. TASEMNICEparazité střeva obratlovců, chybí trávicí soustava, přijímají povrchem těla.

                  Tělo- hlavička (kruhové přísavky s háčky, štěrbinovky), krček, články – pohlavní org.

v každém článku odházejí s výkaly

 

ŠTĚRBINOVKYchybí krček, 2 štěrbiny

                               škulovec široký – střevo šelem i člověk, (12m) chudokrevnost

 

KRUHOVKY4 přísavky, háčky do kruhu, parazité střeva plazů, ptáků, savců.

Líhne se onkosféra – cévami proniká do jiných částí těla a vytvoří boubel – ten je pozřen z tepelně neopracovaného masa a vyvíjí se ve střevě , kde se uchytí.

                           tasemnice bezbranná – v tenkém střevě (10m) krvavé a tatarské bifteky.

                           měchožil zhoubný- v tenkém střevě psovití 15cm

 

 

Pseudocoel – tělní dutina, Triblastica, Prvoústí

 

KMEN HLÍSTICE a STRUNOVCI 

Rozlišovací znaky: 1. Červovitý tvar

 1. Bílkovinná kutikula
 2. Rohovité čelisti
 3. Vylučovací orgány v podobě postranních lišt

 

Tělo: nemá výraznější diferenciaci (jako u ploštěnek hlava) je kryto pružnou bílkovinnou kutikulou.

V průběhu růstu a vývoje ji svlékají.

Svaly uspořádány do kožně svalového vaku. Pohyb vlněním.

 

TS: je průchozí.

VS: postranní lišty – velké buňky uložené po stranách těla.

NS: provazcovitá bez tělních uzlin.

DS a CS – chybí

Rozmnož.gonochoristé, s výrazným pohlavním dimorfizmem (samice  větší, samci mají speciální pářící

orgány). Vajíčka mají silný ochranný obal.

 

Ekologie: půda, voda, volně žijící, predátoři i jako parazité

 1. STRUNOVCI

Až 1m, silně redukovaná TS, dospělci žijí několik měsíců, mořští a sladkovodně – terestričtí.

Životní cyklus: vodní mládě polknuto hostitelem → parazituje v tělní dutině členovců → dospělec – parazitace

způsobuje u suchozemského hmyzu změnu chování-vrhá se do vody

 

strunovec vodní – dospělec žije v pramenných oblastech, dorůstá délky 10cm

 

 

 1. HLÍSTICE

Volně žijící ekto i endo parazité, mají chemoreceptory amfidy a fazmidy.

Samci mají přídatný kopulační orgán = kutikulární spikuly

 

 • tenkohlavec lidský – zavrtává se do střevní sliznice – těžké záněty střeva až 40cm.

svalovec stočený – dorůstá pouze několik mm a v dospělosti parazituje v tenkém střevě šelem, prasat i

                                  člověka, samice jsou živorodé, hostitel se nakazí pozřením masa.

 

 • HÁĎATAvolně žijící nebo parazité.

                    háďě octové – půda s nižším ph, hádě střevní – u člověka těžká střevní onemocnění, tropy

 

 1. HÁĎATKAmají vysunovatelný bodec a vysávají živé buňky rostlin, nebo jsou draví.

                         háďátko řepné – saje na kořenech.

 

 1. ŠKRKAVICEparazité obratlovců včetně člověka, vajíčka odchází v trusu, nakažení pozřením.

                            škrkavka dětská – nejběžnější parazit člověka 30cm, larva migrants po pozření

                                                           vajíčka prolézá z TS do CS a směřuje do plic, z průdušek je

vykašlána a definitivně spolknuta a uchytí se v tenkém střevě,

záněty ucpání až perforace.

 

                 roup dětský – parazit tenkého a tlustého střeva člověka, zažívací poruchy, v dětských

                                         kolektivech stále hojný.

 

 1. VLASOVCIParazité obratlovců včetně člověka, mezihostitelem jsou korýši nebo hmyz, dospělci žijí

                          v cévním, mízním a T. traktu.

                           vlasovec mízní – napadá mízní systém, záněty a otoky → elefantiáza otoky hypertrofie,

                                                       přenášejí komáři, tropy.

 

vlasovec medinský – parazit podkožního vaziva člověka, pod kůží velké boule, až 1m

                                                              mezihostitelem jsou buchanky.