Prionová, bakteriální a virová onemocnění

 • Priony
  • částice tvořené pouze molekulou bílkoviny
  • Prionová teorie – 1982 – Stanley Prusiner, 1997 – Nobelova cena
  • původci neurodegenerativních onemocnění lidí a zvířat
 • Charakteristika prionů
  • Za fyziologických podmínek je v lidském mozku prion produktemgenu PRNP na  chromozomu protein PrP (Prion Protein), (synaptický přenos a diferenciace buněk)
  • Patogenní priony mají stejné pořadí aminokyselin, liší se jen konformačním uspořádáním
  • Neví se proč, patogenní priony vznikají (mutace genu?, přeměna prostorového uspořádání při setkání divokého a patogenního
  • Extrémně odolné proti fyz a chyz jevům, problémy se sterilizací (až 600°C a nakazila se 1/3!!)
 • Onemocnění
  • Působí patogeny, mohou být sporadické (volné, na nic nevázané, řídce se vyskytující), genet. podmíněné nebo infekční
  • -II-, vyvolávají onemocnění spongiformní encefalopatie
  • degenerativní onemocněnínervové soustavy, kdy mozek postupně nabývá houbovitého vzhledu v důsledku tvorby miniaturních otvůrků
  • Creutzfeldt-Jakobova nemoc (CJD)
   • Sporadická – 1/1mil, v čr 10 pacientů ročně, obtíže kolem 65 roku, jako prudce progresivní demence (2-3měs.), ataxie (prostor), myoklonus (křeče), nemocný umírá do 5-12měsíců od příznaků
   • Latrogenní (zdravotnictví) – lidským růstovým hormonem z kadaverózních hypofýz
   • Familiární – mutace genu
   • Nová varianta – postihuje mladší věkové skupiny, přenos pravděpodobně z masa zvířete nakaženého BSE, inkubační doba je 10 let, ve světě zemřelo asi 200 lidí
  • Kuru
 • Diagnostika
  • Spongiformní encefalopatie – klinický či histopatologický nález, případně genetické vyšetření

Terapie neexistuje