Rostlinná pletiva

Pletiva – soubory buněk typického tvaru a stavby, které mohou vykonávat určité funkce. Jednotlivé buňky jsou vzájemně propojeny plazmodezmami.

Nauka o rostlinných pletivech = histologie.

 

Dělení pletiv:

 • Podle schopnosti dělení – dělivá, trvalá
 • Podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn – parenchymatická, kolenchymatická, sklerenchymatická
 • Podle původu a převládající funkce – dělivá, krycí, vodivá, zásobní, atd.

MERISTÉMY = DĚLIVÁ PLETIVA

 • Zachovávají si trvale nebo dočasně schopnost dělení buněk
 • původního dělivého pletiva (protomeristém) vznikají prvotní (primární) meristémy, vyskytují se ve

vegetačních vrcholech kořenů a stonků, v listech.

 • druhotné (sekundární) meristémy vznikají obnovením dělivé funkce již rozlišených, trvalých pletiv, nejdůležitější druhotné meristémy – kambium a felogén

 

Meristémy v dospělé rostlině:  1.vegetační vrcholy–apikalní – dochází k prodlužování kořenů a stonků

v koncových částech

 1.          boční – kambium a felogén – tloustnutí=rozšiřování
 2.        vmezeřené – prodlužování internodií= článků
 3.      Marginální- po okrajích listové čepele (jednoduchý a složený list) zvětší

list asi na 1/5   pak už se zvětšují jen buňky

 

ZÁKLADNÍ PLETIVA

 • vyplňují prostory mezi krycími a vodivými pletivy

parenchym –  tenkostěnné buňky jsou oválného až kulatého tvaru, z počátku bez intercelulár. Buňky jsou  živé, buněčné stěny jsou neztloustlé.

kolenchym – buněčné stěny bývají ztloustlé jen v určitých místech, nejčastěji v rozích = rohový kolenchym

nebo na protilehlých stranách = deskový kolenchym. Kolenchymatická pletiva tvoří živé buňky, většinou se vyskytují v mladých, rostoucích orgánech (např. v řapících listů)

sklerenchym – mechanické pletivo.Buněčné stěny vždy silně ztloustlé, obvykle nemají živý obsah.     Buňky brzy odumírají a vyplňují se vzduchem, hospodářsky významná jsou sklerenchymatická vlákna ve stoncích přadných rostlin (len,konopí) dále je sklerenchym v některých plodech (peckovice) , sekundární BS lignifikuje dřevnatí.

aerenchym – řídké pletivo, velmi rozsáhlá soustava mezibuněčných prostor = intercelulár, slouží ke zlepšení výměny plynů v prostředí se ztíženým zásobováním vnitřních pletiv kyslíkem – ponořené rostliny, zamokřené nebo v bahně

 

PLETIVA  KRYCÍ

 • pokrývají povrch rostlinných orgánů, chrání rostlinu proti nepříznivým vlivům přírody

Prvotní krycí pletivo- pokožka – pokožka nadzemních orgánů = epidermis (na povrchu je kutikula),

pokožka kořene = rhizodermis,

pokožku většinou tvoří jediná vrstva těsně k sobě přiléhajících buněk bez chloroplastů

trichomy – chlupy vyrůstající z pokožkových buněk,

krycí – doplňují ochranou funkci pokožky – stříbřitý vzhled listů, proti přehřátí a výdeji vody  –

mohou se přeměnit v trny

       žláznaté – k vyměšování látek – éterických olejů (máta) – konec zakončen hlavičkou

žahavé – odlomení koncové části vede k uvolnění pálivé tekutiny

papily- jednobuněčné trich. v korunních plátcích – sametový vzhled u bavlníku až 5 cm

ostny – přeměněné trichomy z podpokožkových buněk

 

Druhotné krycí pletivo= korek – pod pokožkou se zakládá druhotný meristém – felogen, který směrem

dovnitř stonku vytvářivé živé buňky zelené kůry a na vnější stranu stonku

odděluje buňky korku.

VODIVÁ  PLETIVA

 • cévní svazky umožňují transport vody a v ní rozpuštěných látek v rostlině
 • pravé cévní svazky mají část dřevní (xylém) a část lýkovou (floém)

 

Xylém=dřevo dřevní část – dřevní elementy, buňky dřevního parenchymu a sklerenchymu.

Přivádí roztoky minerálních látek z půdy (transpirační proud) prostřednictvím kořenů a stonků do listů.

Je tvořen cevicemi (nižší rostliny) a cévami (vyšší rostliny) – jsou to mrtvé buňky bez protoplastu, BS můžou lignifikovat

 

Floém=lýko- lýkovou část -tvoří sítkové elementy a buňky lýkového parenchymu a sklerenchymu.

Vede produkty fotosyntézy, asimiláty (asimilační proud) do míst potřeby.

Je tvořeno sítkovými buňkami (nižší r.) a sítkovicemi (vyšší r.) – buňky lýka mají živý obsah – ale pozměněný (bez jádra, vakuoly a CM)

 

 

Rozdíl CS u 1-2 děložných rostlin:

 • z prvotního meristému (prokambia) vznikají v cévním svazku prvotní xylém a prvotní floém, vzniká uzavřený cévní svazek, který druhotně již netloustne ( u jednoděložných)

 

 • u většiny rostlin se část prokambia zachová a vytváří druhotné dělivé pletivo – kambium, odděluje směrem k obvodu druhotné lýko a dovnitř druhotné dřevo, vzniká otevřený cévní svazek a stonek či kořen druhotně tloustnou

 

 

Podle vzájemného postavení lýka a dřeva se rozeznívají 4 typy cévních svazků:

 1. soustředné – nejjednodušší typ, kdy jedna část obklopuje druhou, lýkostředné a dřevostředné
 2. paprsčité – oddělené dřevní a lýkové části se pravidelně střídají
 3. bočné – dřevo a lýko jsou umístěny hned za sebou
 4. dvoubočné – mají dvě lýkové části, mezi nimiž se nachází dřevní část