Savci

 1. podtřída VEJCORODÍ

1.řád PTAKOŘITNÍ –jen australská oblast (Austrálie, Nový Zéland, Tasmánie), Mláďata olizují mléko, jedové žlázy jsou napojeny na ostny zadních nohou.

Plazí znaky- mají kloaku, mžurku (třetí víčko v oku )

JEŽUROVITÍ –noční, hmyzožraví, protáhla hlava s lepivým jazykem, hrabavé nohy s drápy,bodliny a srst, vajíčka nosí ve vaku

Z: ježura australská, paježura

                        PTAKOPYSKOVITÍ- polovodní, kachní zobák, plovací blány, plochý ocas – kormidlo, hustá srst, má v podzemních norách pod hladinou vody

Z: ptakopysk podivný

 1. podtřída ŽIVORODÍ
 • nadřád vačnatí

 

 1. řád VAČNATCI – australská a americká oblast, kožní vak a malá mozkovna

Z: vačice-ovíjivý ocas, odrostlá mláďata nosí na hřbetu, S Amerika

ďábel medvědovitý, kunovec, vombat, vakomyš, vakokrt, vakovlk (zřejmě vyhuben), vakorejsek,

                         koala medvídkovitá-zkrácený ocas, pojídá eukalypt, vakoveverka- kožní blána na těle, klouzavý let

                         klokan obrovský- krátké přední a silné zadní končetiny, dlouhý ocas k vyrovnání stability

 

 • nadřád placentálové
 1. řád HMYZOŽRAVCIrypáčkovitě protáhlá lebka, dominantní je čich, krmiví, podzemní nory, soumrační a noční živočichové

JEŽKOVITÍ- ostny, v nebezpečí se svine, má zimní spánek ježek západní a východní

         REJSKOVITÍ- jsou malí, velice rychlý metabolismus a srdeční činnost, musí stále jíst, rejsek obecný, bělozubka šedá

         KRTKOVITÍ- podzemní savci, slepí, umí plavat, dělá krtiny-krtince ten nejvyšší je jeho hrad, krtek obecný

 1. řád LETOUNIkosmopolitní mimo polární oblasti, jediní savci co dokážou létat, křídla- tenká neosrstěná blána mezi prsty až k zadním končetinám,

zavěšovací zadní končetiny, dobrá létací svalovina, echolokace– rozeznávání překážek a lov kořisti pomocí odraženého zvuku, noční savci,

zimní spánek v chladných jeskyních

 

podřád KALONI- tropy, velcí, velké oči, býložravci, živí se ovocem, opylovači, rozpětí křídel až 1,5m

kaloň egyptský, kaloň malajský-škody na banánových plantážích

   podřád NETOPÝŘI-malí, kosmopolitní  – VRÁPENCOVITÍ-blanité výběžky na čenichu, vrápenec malý

                                                                   – VAMPÝROVITÍ- Amerika, žerou hmyz-ovoce-nektar, olizují i krev-rány nesají

                                                                                               upír obecný-přenáší vzteklinu, vampýr dlouhojazyčný- opylovač

                                                                 – NETOPÝROVITÍ- čenich je bez výrůstků, v zimě se nacházejí v šachtách, jeskyních a sklepech,

                                                                                                 netopýr velký, hvízdavý a ušatý

 

 1. řád CHUDOZUBÍAmerika, redukce až ztráta zubů, malý mozek, jsou pomalí

LENOCHODOVITÍ- stromoví býložravci, zavěšeni hřbetem dolů, dlouhé zahnuté drápy, dlouhá srst, lenochod dvouprstý a tříprstý

                                    MRAVENEČNÍKOVITÍ- bezzubé trubicovitě protažené čelisti, dlouhý lepivý jazyk k vyjídání termitišť mravenišť, drápy k hrabání

mravenečník velký

                                    PÁSOVCOVITÍ- krunýř je z kostěných pásů, až 100 nerozlišených zubů, z  jednoho oplozeného vajíčka vzniká až 12 zárodků, pásovec

 

 1. řád TANYstromoví hmyzožravci podobní veverkám, protažený čenich, tana obecná

 

 1. řád LUSKOUNIpřipomínají mravenečníky, mají malý mozek, jacobsonův orgán, zbytek mžurky, srst jen na břiše, tělo překrývají rohovité šupiny, silné

hrabavé končetiny, protáhlá bezzubá ústa, 1 mládě, požírá termity a  mravence, luskoun

 1. řád HLODAVCIkosmopolité mimo Austrálii, malí, býložraví nebo všežraví, hlodáky= protažené přední řezáky, trvale dorůstají-obrušování(pořád něco

hlodají), místo špičáků a některých třenových zubů je mezera= Diastema, rychle se množí- při přemnožení-škůdci zásob, přenašeči nemocí

VEVERKOVITÍ- veverka obecná- huňatý ocas, dlouhé štětičky na uších, ostré drápy, všežravec- houby, oříšky, ptačí vejce i mláďata

                                  sysel obecný- při přemnožení kanibalismus, stepi,zimní spáč, poletuška – Skandinávie, Sibiř, klouzavý let

                                  svišť horský- až 6kg, nad horní hranicí lesa, v nebezpečí svištivý zvuk, zimní spánek,přísně chráněný

                            

         BOBROVITÍ- polovodní, silné řezáky, žerou lýko stromů, zploštělý ocas, bobří hrady se vstupy pod hladinou, bobří hráze, rodová společenstva

                                ceněná kožešina, bobr evropský-u nás vyhuben, nyní reintrodukce– znovu vysazování do přírody, Šumava, litovelské Pomoraví

 

KŘEČKOVITÍ- křeček polní- stepi, lícní torby, nory, zásoby i 15 kg,

                                  hraboš polní- náš nejhojnější hlodavec, kalamitní přemnožení, přenašeč nemocí

                                  nutrie říční-J Amerika, kožešinová zvěř, mléčné  bradavky na hřbetě-mláďata sají když matka plave

                                  ondatra pižmová- S Amerika, u nás vysazena-daří se jí, pískomil, lumík, křeček zlatý, norník rudý, hryzec vodní

                                

         MYŠOVITÍ- kosmopolitní, dlouhé uši a ocas, deratizace- hubení hlodavců

                             myš domácí- kosmopolitní, lysý ocas dlouhý jako tělo, silné zadní nohy-dobře skáče, velké ušní boltce, 4-8 mláďat-20 dní březost,

žije asi rok a půl, synantropní-žije s člověkem, přenáší nemoci, škůdce zásob, bíla myška-albín laboratorní

myšice, myška drobná- pletená hnízda zavěšená mezi stébly rákosu

                             potkan- všežravý, synantropní, 25cm, ocas kratší než tělo, menší ušní boltce, přenašeč nemocí

krysa-podobná potkanovi,je vzácnější,vytlačena potkanem,ocas delší než tělo, boltce velké                                                                            

 

PLCHOVITÍ- noční stromoví, velké oči, dlouhý huňatý ocas, podobní veverkám,  plch velký, plšík lískový

          TARBÍKOVITÍ- pouštní a polopouštní, dlouhé zadní nohy, tarbík, frček

          DIKOBRAZOVITÍ- tropy, subtropy, bodliny na hřbetě, dikobraz obecný

          MORČATOVITÍ– J Amerika, morče divoké, kapybara-největší hlodavec 50kg

ČINČILOVITÍ- hustá srst a velké oči, chována pro kožešinu, činčila vlnatá

 1. řád ZAJÍCIbýložravci, bez klíční kosti , cekotrofie– požírání vlastních výkalů, šourek uložen před penisem, stepi, dlouhé uši a nohy,
zajíc polní králík divoký
mláďata osrstěná a vidí mláďata holá a slepá
samotář, na povrchu společenští v norách
do hněda do šeda
uši delší než hlava uši kratší než hlava
nelze domestikovat domestikován, šlechtěn

 

 1. řád DAMANIbýložravci velikosti králíka, skály Afriky a Asie, daman kapský

 

 1. řád SIRÉNY = OCHECHULEvodní býložravci, přední končetiny jsou ploutvovité, zadní končetiny redukovány, ocasní ploutev vodorovná, chybí ušní boltce,

redukce chrupu-jen řezáky a stoličky, prsní bradavky mezi předními končetinami = mořské panny, nejsou plaché vůči člověku

kapustňák- JA, mořská kráva, moroň  indický=dugong

 

10.řád HRABÁČIafrické savany, silné drápy-nory  hrabáč kapský

 

 1. 11. řád PRIMÁTIstromový život, šplhání, palec k uchopování, redukce čichu, rozvoj mozku, místo drápů ploché nehty, 2 prsní bradavky, vyspělé chování                 
  • podřád nižší primáti = poloopice– asi 40 druhů, Afrika, Asie, Madagaskar, stromoví nebo polostromoví, ovíjivý ocas = chápavý, noční i denní,

velké oči, nehet jen na palci

lemur kata- vztyčený pruhovaný ocas- signalizace, Madagaskar,  outloň váhavý- málo pohyblivý noční, JV Asie hmyzožravý

               ksukol- žere dřeň bambusu a larvy dřevokazného hmyzu- protažený prst, nartoun- nápadné oči přísavné polštářky na prstech

                                                          

 

 • podřád vyšší primáti= opice– zkrácená obličejová část, na mozku závity, dobrý zrak, oči dopředu, špatný čich, nehty na všech prstech, denní

 

 1. PLOSKONOSÍ- býložraví, JA, široká nosní přepážka – kosman, lvíček zlatý, malpa, vřešťan, chápan

                                                                                     

 1. ÚZKONOSÍ- Afrika, Asie, úzká nosní přepážka, palec v opozici, ocas není ovíjivý

                     hulman posvátný, pavián, mandril, kočkodan, makak rhesus-objeveny krevní faktory Rh+/-

                     makak magot- jedná evropská opice, skaliska Gibraltaru

 

 1. LIDOOPI A LIDÉ- zavěšení a pohyb pod větví = brachiace (přitahování a kmity, pohyb ze stromu na strom),

                              prodloužené ruce, nejpokročilejší vývoj nervové soustavy, chování, paměť, učení

 • gibon, siamang– tropické oblasti Asie, stromoví, chybí ocas
 • šimpanzovití- velcí, znaky podobné člověku, mimika, chybí ocas

šimpanz- Afrika, tlupy , stromy

gorila nížinná a horská- samci až 2m a 300kg, rovníková Afrika,  býložravá, pozemní tlupy

orangutan- Borneo, Sumatra, netvoří tlupy, plodožravý, stromový,

 

 • HOMINIDI=LIDÉ- současný člověk a jeho předci,

Hominizace- vývoj morfologických znaků vedoucích k polidštění,

Sapientace- rozvoj nervové soustavy

 1. řád ŠELMYmasožravci, všežravci, mršinožravci, velké špičáky, chybí klíční kost a slepé střevo

                                 

 • podřád pozemní šelmy- přeměněné třenové zuby= trháky, skvělý čich

MEDVĚDOVITÍ- největší, zakrnělý ocas, bez mimických svalů, ploskochodci, všežravci, mívají 2 mláďata

    medvěd hnědý-poddruhy-grizzly, brtník, kodiak, medvěd lední, medvěd, černý=baribal, medvěd ušatý

                              

LASICOVITÍ- dlouhé tělo, krátké nohy, pachové žlázy u řitního tvoru, nory nebo na stromech

lasice kolčava-naše nejmenší šelma, hnědá na hřbetě bříško bílé,

lasice hranostaj- špička ocasu černá, zimní šat-bílá-kožešina hermelín

kuna skalní- krk a hruď bílá, hnědá skvrna zasahuje na přední končetiny, kuna lesní- skvrna nezasahuje na končetiny

jezevec lesní- podzemní nory, všežravec, pruhy na těle, noční lovec, nepravý zimní spáč- probudí se když má hlad

vydra říční- dlouhé tělo, kormidlovací ocas, plovací blány, rybo a škeblo (žravá-rozbíjí škeble kameny na bříšku

                    -americká forma), lovena pro kožešinu                                                     

skunk-vystřikuje smradlavý sekret na velkou vzdálenost, tchoř tmavý, fretka, sobol +norek- vzácná kožešina, rosomák

 

PSOVITÍ- dlouhé nohy, prodloužená obličejová část, lov štvaním, smečky

     liška obecná- netvoří smečky, huňatý ocas, v opuštěných jezevčích norách, mršiny, přenáší vzteklinu ,liška polární

     fenek-pouště afriky dlouhé uši-k ochlazování,

      vlk- smečka s hierarchii, u nás výskyty v Beskydech, Bílých Karpatech ze SR a PL

šakal AF, kojot AM, pes dingo AU,  pes domácí, hyenovitý, psík mývalovitý

                                                  

KOČKOVITÍ- zkrácená obličejová část,velké oči, zatažitelné drápy,lov číhají na kořist,super zrak a sluch

 kočka divoká, domácí, ocelot , serval

 rys ostrovid-štětičky na ušních boltcích, Beskydy, Jeseníky, vysazen na Šumavě

 PANTEŘI- levhart=pardál, jaguár-tmavé skvrny se světlým středem, tygr, lev, irbis, gepard, puma, ocelot, serval

 

HYENOVITÍ- mrchožraví ,hyena skvrnitá

MEDVÍDKOVITÍ- mýval severní, nosál

PANDOVITÍ- pojídají jen bambus,Čína, za usmrcení pandy hrozí trest smrti, za záchranu finanční odměna, velice ohrožený savec ,

panda velká a červená

                     

 

 • podřád ploutvonožci- většinou mořští, končetiny ve tvaru ploutve, podkožní tuk, hustá krátká srst, uzavíratelné ušní boltce a dýchací otvory,

jediní savci na pobřeží Antarktidy, polygamní stáda-v čele je nejsilnější samec,  loví se pro maso, tuk a kožešinu

LACHTANOVITÍ- zadní nohy mohou dát pod tělo-chůze po souši, lachtan

                             TULEŇOVITÍ- severská moře, tuleň, rypouš, čepcol

                              MROŽOVITÍ- severní polokoule mrož- lysé tělo, samci mají kly– prodloužené horní špičáky, vousy

 

 1. řád CHOBOTNATCInejvětší suchozemští, 3-5tun, sloupovité nohy, chobot- srůst prodlouženého nosu a horního pysku + 1-2 hmatové prstíky, podávání

potravy, nabírání vody, zvuky, kly-protažené horní řezáky, stále dorůstají až 2m a 100kg- slonovina –ceněna, tlustá lysá kůže bez

kožních žláz krom slzních, ocas zakončen žíněmi, velké ušní boltce-ochlazování a signalizace, srostlé prsty v předu – nehtová kopyta

na spodině silný elastický polštář, vynikající paměť a učenlivost, společenské vazby, březost 21měsíců, 1 mládě, dospívají ve 20 a

umírají kolem 80 let

mamut, mastodont –vyhynulí

 

slon africký slon indický
vyšší 3,5m nižší 3m
velké ušní boltce menší boltce
2 hmatové prstíky na chobotu 1 hmatový prstík
na zadních končetinách 3 kopýtka 4 kopýtky
Afrika Asie

 

 1. řád LICHOKOPYTNÍCIosa končetiny prochází 3. prstem, redukované prsty chráněné kopyty, chybí vždy palec, chybí klíční kost, silné řezáky a pysky

k ukusování, dlouhá trávicí soustava (kůň až 25m) , velké slepé střevo (1m), pohotové reakce, Jacobsonův orgán- čichové

podněty v období říje = flémování- samci hřebci ohrnou horní pysk a nasávají vzduch tlamou-cítí samici v říji

 

TAPÍROVITÍ- chobotovitý horní pysk, krátký ocas, tapír – černobílý

                               NOSOROŽCOVITÍ- silná zrohovatělá kůže až 6cm, 1-2 rohy-vznikly srůstem chlupů, váha až 2 t nosorožec dvourohý, indický a bílý

KOŇOVITÍ- rychlý pohyb, inteligence, paměť, stáda, pohyblivé ušní boltce-lépe registrují zvuky, hlasové projevy = řehtání                                                                             

                    kůň Převalského- zachráněn před vyhynutím,  tarpan- vyhubený evropský kůň, arabská plemena, anglický plnokrevník

                                                   kůň domácí- hřebec, kobyla, klisna, hříbata, pro sport, tažné, nejvzácnější české plemeno je starokladrubský kůň

                                                   DIVOKÉ FORMY – mustang, osel africký, zebra

NEPLODNÍ KŘÍŽENCI – MULA- klisna koně+hřebec osla, MEZEK- klisna osla+hřebec koně

 

 1. řád SUDOKOPYTNÍCI osa končetiny prochází mezi 3. a 4. prstem s velkými kopyty, za nimi 2. a 5. prst s malými kopýtky, chybí klíční kost, částečná

redukce řezáků – trávu neukusují ale škubou jazykem a pysky

 

 • podřád mozolnatcijen 3. a 4. prst pod nimi mozol na došlapování, mozoly i na prstech a kolenou, mimochodníci – zároveň vykračují levou

zadní a přední, kývavý pohyb=koráby pouště, býložravci, hrby– zásobní tuk- štěpením pak vytvářejí vodu, domestikace,

pouštní oblasti

velbloud dvouhrbý = drabař Asie Gobi, v. jednohrbý = dromedár Afrika blízky východ, lama- bez hrbu, J.A.

                         

 • podřád nepřežvýkavciúplný chrup , kly– horní špičáky otočeny nahoru

PARSATOVITÍ- všežravci, bočně zploštělé tělo, rypák, dobrý čich( ve Francii se využívají k vyhledávání Lanýžů) kanec, bachyně,

sele , mláďata do půl roku pruhovaná

    prase divoké- černá lovná zvěř, prase domácí- vepř= vykastrovaný samec,  prase bradavičnaté, pekari

                                               HROCHOVITÍ- lysá kůže, řezáky a špičáky neustále dorůstají, ve vodě,  zabije nejvíce lidí v Africe, hroch obojživelný

 • podřád přežvýkavcibýložravci, 4 dílný žaludek: bachor (symbiot.organizmy trávicí celulózu), → čepec natrávení a rozmělnění → ústa zde

přežvýkávání → knihasléz pravý žaludek a chemické trávení → tenké střevo až 60m.  Mléčné žlázy tvoří vemínka

 

JELENOVITÍ- parohy– kostěné útvary, periodicky vyrůstají z výběžků čelních kostí = pučnice, kryté osrstěnou silně prokrvenou

kůži = lýčí, shazují je, každý rok o jeden výrůstek více, stáda

            jelen evropský- laň a koloušek, 5.prst s paspárky = používá při zaboření do bláta

jelen sika, srnec obecný- srnka, vždy bílý zadek, daněk, los- oba lopatovité parohy, sob- parohy i samice                

ŽIRAFOVITÍ- dlouhý krk, ale jen 7 obratlů, krátké trvale osrstěné růžky, mimochodníci , žirafa- okusuje akácie, 5m, okapi                   

TUROVITÍ- rohy- duté výběžky pokožkového původu, dorůstají, neshazují je, mohou být u samců i u samic, chybí horní řezáky i

špičáky ,mezera = diastema, stáda     

tur domácí- býk, kráva, jalovice– ještě neměla mladé, tele,vůl – vykastrovaný býk

        ovce domácí-beran, bahnice, jehňata, buvol, zubr, bizon, koza domácí, muflon, kamzík, antilopa, gazela, pakůň             

 1. řád KYTOVCIvodní živočichové, holá kůže, podkožní tuk, ploutvovité končetiny, horizontální ocasní ploutev, schopnost dlouhého potápění- před

potopením vydechne, tolerují vyšší obsah CO2, dýchací otvor na temeni lebky, výborný sluch- hydrolokace-dorozumívání zvuky ve vodě,

mláďata rodí ocasem napřed 7 m (za den vypijí až 300l mléka) penis samců až 2,7 m, žijí ve skupinách

 

 • (kosticovci=velryby) v ústní dutině kostice –rohovité lišty, filtrují vodu, planktonožraví, dva dýchací otvory, protažená spodní čelist, velký jazyk

plejtvák obrovský – největší kytovec, 33m ,120t, podélné rýhy v přední části těla, zdecimován lovem

                                                       plejtvák myšok, keporkak, velryba grónská

 

 • (ozubení) velký počet stejných zubů, 1 dýchací otvor, čelisti stejně dlouhé

kosatka dravá- stáda, napadá velryby i žraloky, vysoká hřbetní ploutev, vorvaň- největší ozubený  kytovec až 20m, bílá velryba

                                       narval- chybí zuby, jen levý horní řezák vyrůstá u samců v dlouhý přímý spirálovitý kel i 3m, delfín skákavý, běluha,