Sociologický výzkum

 • Vědecké zkoumání
 • Formální pravidla

Fáze výzkumu

o   Přípravná fáze

   • Teoretická (analýza problému, shromáždění poznatků)
   • Hypotéza (= předpoklad, který chceme potvrdit nebo vyvrátit)
    • Např. Děti věřících rodičů chodí častěji do kostela.
NEZÁVISLÁ PROMĚNNÁ SPOUŠTĚČ
ZÁVISLÁ PROMĚNNÁ

 

    • Hypotéza by měla konkrétní, ověřitelná, vyhodnotitelná

o   Shromažďování dat

   • Volba metody
   • Sběr dat

o   Zpracování dat + zobecnění závěru

   • REPREZENTATIVITA – data musí být reprezentativní (vybraný vzorek odpovídá celé skupině, které se ten daný problém týká)
   • VALIDITA – data musí mít validní (přiměřená) – zkoumali jsme opravdu to, co jsme zkoumat měli
   • VERIFIKACE – ověření, kontrola

Metody výzkumu

Rozhovor

 • + srozumitelnost, přesnost
 • – náročnost – vyhodnocení: sběr dat
 • a) standardizovaný (připravený) – otázky podle pořadí, jednodušší vyhodnocení
 • b) nestandardizovaný (nepřipravený) – přirozený
 1. 20. 9. 2013
 • Klasifikace otázek podle formy:

 

 1. Uzavřené – ano/ne
 2. Otevřené – vyčerpávající odpověď
 3. Polouzavřené – na výběr odpovědi + můžeme doplnit „jiné“
 • Podle obsahu:
 • Fakta
 • Názory

 

Pozorování

 • Extrospekce – pozorování okolí
 • Zúčastněné pozorování – infiltrace sociologa do sledované skupiny
 • HAWTHORNSKÝ EFEKT – skupina si uvědomí, že je pozorována a snaží se být lepší → ztráta objektivity pozorovatele

Experiment

 • Vytvoření umělých podmínek → lze pokus opakovat
 • Dnes se experimenty nedělají → neetické (manipulování s lidmi)

Anketa

 • Nejjednodušší, anonymní
 • Lidé mohou lhát

Dotazník

 • Různé typy, obsahuje lži faktor
 • Na začátku otázky, které zaujmou, potom důležité otázky, nakonec dodatečné otázky
 1. 27. 9. 2013

SOCIOMETRIE

 • Měření mezilidských vztahů ve společnosti (sympatie, antipatie, kdo je vůdčí, oblíbený …)
 • Výsledkem je sociogram
 • Sociodrama
 • JAKOB MORENO – zakladatel sociometrie