Státní maturita

I když se v roce 1998 zdálo, že budeme druhým postkomunistickým státem (po Slovinsku) se státní maturitou, nestalo se tak. Předběhlo nás spoustu okolních států, např. Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Myšlenka změny maturitní zkoušky a zavedení tzv. státní maturity začala poprvé strašit žáky a studenty středních škol již v polovině 90. let minulého století (mj. na doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD). První model nové maturity byl sestavován v letech    1997 – 2000 na základě odborných diskusí. První pokus o uzákonění změny byl uveden v roce 2000 v rámci návrhu školského zákona, který však schválen nebyl a nová verze maturity si musela počkat na svou další šanci a nové přepracování.

„Změna maturitní zkoušky byla uzákoněna až v roce 2004 novým školským zákonem, podle kterého měla být spuštěna ve školním roce 2007/2008. Schválený model nové maturitní zkoušky se však výrazně lišil od modelu, který byl výsledkem mnohaletých odborných a veřejných diskusí, které probíhaly v letech 1998 – 2001.“ citace: novamaturita.cz

V červnu roku 2007 byl Poslaneckou sněmovnou odsunut start nové maturity na rok 2010. Zároveň byla odstartována odborná diskuse, která trvala 5 měsíců a v listopadu vyústila ve finální podobu upraveného vzhledu a obsahu nové maturitní zkoušky.

S novou maturitou přichází i možnost si u každého předmětu zvolit úroveň obtížnosti. Základní úroveň prověřuje to, co je v určitém předmětu společné všem maturantům. Každá škola je dle zákona povinna připravit své žáky na úspěšné složení zkoušky v základní úrovni obtížnosti. Zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti respektují dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k pokračování studia na vysoké, popř. vyšší odborné škole. Jdou tedy více do hloubky tématu a jsou podstatně složitější. Je zde vyšší riziko neúspěchu, na druhou stranu se však zvyšuje šance přijetí na vysokou školu. Volba vyšší úrovně je totiž obecně chápána jako zájem o další studium na vysoké škole.

Započnutí nové maturity probíhá ve dvou fázích: první – náběhová fáze roku 2011 a druhá od roku 2012. Náběhová fáze obsahuje několik úlev, aby přechod na novou maturitu proběhl plynule a bez větších komplikací a aby všichni zúčastnění během těchto let snáze přivykli na tuto rozhodně podstatnou a velkou změnu.

Ministerstvo školství rozdalo veřejnosti také několik dotazníků. Z jednoho z nich vyplynulo to, že si většina (kolem 80%) obyvatel České republiky myslí, že státní maturita jen další zbytečné zatěžování státního aparátu, státních zaměstnanců – kantorů a nadměrné plýtvání ze státní kasy a kapes obyvatelů. Někdo tvrdí, že je dobré, aby gymnazisté a například zedníci a klempíři měli společnou maturitu, protože je poté vidět, jaká škola lépe učí. To vychází z dojmu o tom, že si někdo myslí, že si vyučený zedník podá přihlášku na práva s výborným prospěchem ze školní maturity a zamezí tak přístup lidem z gymnázia nebo jiných podobných škol. Druzí pak smýšlí jinak. Pro ně je nová maturita zbytečné přetěžování studentů, vyhazování peněz zbůhdarma z okna a zbytečnost (podobný úsudek vyplývá i z výše zmíněného dotazníku).