Y2K, Y2K38, fenomén mayského kalendáře

Mezi největší „strašáky“ většiny moderního lidstva nepatří Apokalypsa, Ragnarök či Dagor Dagorath. Moderní lidstvo uvěří spíše vizím racionálně podložitelným a moderně vypadajícím. Příkladem jsou tzv. Y2K (Year 2000 Problem) či Y2K38 (Year 2038 Problem). Tyto vize se týkají výpočetních technologií a jsou tedy člověku daleko bližší než mytické a náboženské příběhy. Oba výše zmíněné problémy[…]

Sodoma a Gomora

Dnes jsou Sodoma a Gomora synonymy pro smilství a prostopášnost. V biblické tradici jsou však tato slova naplněna daleko bohatším obsahem, než by si mohl stěží domyslet člověk znající pouze ustálený frazém „Sodoma Gomora“. Sodoma a Gomora byla města na jihu Kanaánu, v povodí řeky Jordán. Byla to města, která se zprotivila Bohu. Bylo tedy Bohem předurčeno,[…]

Eschatologie

Eschatologický mýtus jsme si v předchozí části nastínili převážně obecně, nyní nastala chvíle, abychom si jej přiblížili podrobněji. Z etymologického hlediska vychází slovo ESCHATOLOGIE ze dvou kořenů – z kořene slova ESCHATON (řec. nejzazší, poslední) a z kořene slova LOGOS (řec. slovo, nauka, učení). Výsledná složenina je tedy převoditelná do češtiny jako nauka o konci či učení o věcech[…]

Eschatologie a apokalypsa

K velkým tradičním náboženstvím (judaismus, křesťanství, islám) patří vedle eschatologie jako takové i apokalyptika, tedy příběhy o zániku. Mezi eschatologií a apokalyptikou je nepatrný rozdíl: eschatologie pojednává o tom, co bude po zániku, ale apokalyptika vypovídá o samotném zániku. Samotné slovo APOKALYPSA vychází z řec. APOKALYPSIS, což lze přeložit jako odhalení či zjevení (viz např. Zjevení[…]

Hardware

Dnes si počítač osvojil již každý a tím pádem se není čemu divit, že se počítače staly nepostradatelnými pomocníky v každé druhé domácnosti a ve firmách. Cestu si našli i do školských zařízení. To, že se počítač skládá z hardwaru a softwaru ví každý, kdo s nimi přišel do kontaktu. Jenže co je to hardware? A co je[…]

LSD

Objev – 1938 – Albert Hofmann Dříve – pomůcka pro zvládání stresu, alkoholismu, autismu a depresím Dnes – zákaz pro psychotropní účinky (od 1967); výzkumy na zvířatech Zdroj inspirace – Beat generation, věřící (Mojžíš na Sinaji) Vlastnosti Minimální toxicita (čistá forma) Nulová fyzická závislost (čistá forma) Bezpečnější než alkohol, tabák a marihuana Halucinace, psycholitické a[…]

Pět lidských věků

Okolnosti kolem pěti lidských věků byly již nastíněny v teoretické části, nyní si tento mýtus přiblížíme o něco podrobněji. Tento mýtus není tolik znám jako mýtus o stvoření lidí titánem Prométheem, avšak má jisté eschatologické motivy, kvůli kterým je vhodné jej přiblížit. První lidský věk byl nazýván zlatým. Zlatí lidé žili ještě za vlády titánů a[…]

Zkáza Númenoru

Příběh ostrovního království Númenor nápadně připomíná známější Atlantidu. Númenor byl prosperujícím královstvím Dúnadanů, dlouhověkých lidí, avšak časem se z něj stalo sídlo zkaženosti lidského pokolení. Byl tedy bohy potopen. Dúnadanům byl ostrov věnován jako odměna za výpomoc Valar (bohům) v boji proti Melkoru Morgothovi (Temnému pánu). Ostrov měl tvar pěticípé hvězdy a v jeho středu se tyčila hora[…]

Severská mytologie

Mýty, pověsti Příběhy o bozích, obrech, elfech, netvorech a lidech Hrdinské příběhy Stvoření světa Konec a znovuzrození světa (Ragnarök) Bohové Vanové Starší skupina bohů Méně známí Nesmrtelní Bohové plodnosti, zemědělství Praktikují SEID (= rituální magie) Obývají Vanaheim Ásové Mladší skupina bohů Známější Smrtelní, ale pojídající jablka věčného mládí (relativně nesmrtelní) Praktikují Gald (= magie veršů,[…]

Řecké mýty

Řecká mytologie sestává z vyprávění o řeckých bozích, polobozích a bájných hrdinech, která se  nejprve předávala ústní básnickou  tradicí a tvoří součást starořeckého polyteistického náboženství. Řecký mytologický systém  byl později v  upravené podobě přejat římskou mytologií.  Při studiu  řecké i římské mytologie je třeba brát v úvahu  jednak to, že řada bájí existuje  v různých[…]