Trávicí soustava (3)

Trávicí soustava

 • TS má entodermální původ, pouze okrajové části jsou původu ektodermálního
 • Dlouhá trubice tvořená vazivem, hladkou svalovinou a sliznicí – cca 8 m
 • Na různých místech do ní ústí vývody žláz (slinné, drobné ve střevě, játra, žlučník, slinivka) produkující hlen a trávicí šťávy
 • Přijímá a zpracovává potravu
 • Tráví a vstřebává rozložené živiny, trávení = rozštěpení potravy na malé molekuly (AMK, monosacharidy), uskutečňuje se enzymy, vstřebávání = resorpce = přechod malých molekul z buněk střeva do krve a lymfy
 • Vylučuje nestrávené zbytky

Průřez stěnou trávicí trubice

 • Od povrchu směrem dovnitř
 • A) vazivo + lesklá blána = ochrana částí přivrácených do dutiny tělní
 • B) svalovina hladká – okružní a podélná – umožňuje peristaltiku střevní, do 1/3 jícnu + konec konečníku – příčně pruhovaná
 • C) podslizniční vazivo s nervy a cévami – připevňuje sliznici ke svalům
 • D) sliznice – měkká, růžovočervená, mokrá, slizká, baktericidní, produkující sliz

Části trávicí trubice

 • A) Dutina ústní – rozmělnění a smíchání potravy se slinami
 • B) Hltan – polykání a posouvání potravy do žaludku
 • C) Jícen – polykání a posouvání potravy do žaludku
 • D) Žaludek – shromáždění potravy a její promíchání
 • E) Střevo tenké – trávení + vstřebávání
 • F) Střevo tlusté – vstřebávání vody
 • G) Konečník – odstraňování zbytků

Stavba jednotlivých částí

A)           Dutina ústní = cavum oris

 • Ohraničena patrem, rty a tvářemi, spodinu tvoří jazyk
 • Funkce: příjem potravy, žvýkání, polykání, promísení se slinami, mechanické a chemické zpracování

1.    Rty = labia oris

 • Ohraničují štěrbinu, spojení v koutcích, zevně kůže, uvnitř sliznice, přechodná zóna – červená barva – prosvítají cévy, krycí epitel bez pigmentu a málo rohovatí

2.    Tváře = buccae

 • Kůže + plochý tvářový sval + sliznice
 • Na čelisti přechází jako dáseň (gingiva) – podkovovitý útvar, podkladem dásňové výběžky čelistí – s nimi srůstá sliznice ústní a vytváří sliznici dásňovou
 • Stahy tváří přidržují sousto při žvýkání a vtlačují je mezi stoličky
 • U dětí v podkožním vazivu tukový polštář

3.    Tvrdé patro = palatum durum

 • Kostěný podklad + sliznice – srůstá s okosticí

4.    Měkké patro = palatum molle

 • Plynně navazuje, základem je vazivová blána – do ní se upínají svaly, které jím pohybují, uzavírá nosohltan při polykání a dutinu ústní při dýchání
 • Zadní okraj volný, vybíhá po stranách ve dvě slizniční řasy + uprostřed čípek (uvula)
 • Patrové mandle mezi řasami (tonsilae palatinae) – oploštělé, rozbrázděné, jamky na povrchu = krypty – v nich leukocyty + bakterie, po pubertě se zmenšují

5.    Jazyk = lingua

 • Svalnatý orgán – příčně pruhovaná svalovina, velká pohyblivost a změna tvaru
 • Zpracování a posouvání potravy, řeč, chuťové vjemy
 • Kryt sliznicí, na hřbetě vybíhá v bradavky = podle tvaru 4 typy:
  • Nitkovité – nejčetnější, přední část, sametový vzhled
  • Houbovité – větší, při okraji a hrotu
  • Listové – nejméně, na okrajích
  • Hrazené – největší cca 10, lemová řada mezi kořenem a tělem jazyk
 • Chuťové vjemy: sladko – hrot, slano + kyselo – okraje, hořko – kořen

6.    Zuby = dentes

 • Jsou uloženy v alveolech = zubních lůžcích v čelisti, nejtvrdší orgán, bílá barva, uložení zpevněno tuhým vazivem = ozubicí = periodontium, uspořádána do snopců citlivých na tah a tlak = bolest při trhání
 • Chrup = dentice – soubor zubů v dásních, rozlišujeme první a druhou dentici
 • První dentice = mléčný chrup – 20 zubů, 6 – 30 měsíců
 • Druhá dentice = trvalý chrup – 32 zubů, 6 – 30 let
o   Vnější stavba zubu
 • Korunka = corola dentis – vyčnívá z dásně
 • Krček = collum dentis – překryt dásní
 • Kořen = radix dentis – vklíněný do čelisti
o   Vnitřní stavba zubu
 • Sklovina = email – nejtvrdší hmota v těle, 98% anorganických látek, tvrdost křemene
 • Tmel = cement – na povrchu kořene
 • Zubovina = dentin – měkčí než sklovina, tvrdší než kost, 72% anorganických látek (kost 68% anorganických látek)
 • Zubní dřeň – protkaná cévami i nervy
o   Zuby podle tvaru a funkce
§  Dentes incisivi (řezáky) – PD 8 a v DD 8
 • Dlátovitá korunka
 • Protáhlý kořen
 • Ukusují sousto
§  Dentes canini (špičáky) – PD 4 a v DD 4
 • Korunka vybíhá v hrot
 • Nejdelší kořen
 • Sousto uchopuje a trhá
§  Dentes premorales (třenové zuby) – PD 0 a v DD 8
 • Na korunce dva hrbolky, zevní je větší
 • Jeden kořen
 • Rozmělňují sousto
§  Dentes morales (stoličky) – PD 8 a v DD 12
 • Nejmohutnější, 4 – 5 hrbolků
 • Rozmělňují sousto
 • Kořeny – horní stoličky – 3 kořeny, dolní stoličky – 2 kořeny
 • Celkem 20 v první dentici a 32 (bez osmiček) v druhé dentici
 • K rychlé orientaci slouží zubní vzorce
o   Skus = překládání horních zubů přes dolní
 • Nůžkovitý – 80% populace
 • Klešťovitý = zkřížený – hroty řezáků na sebe
 • Předkus – horní vyčnívají silně dopředu
 • Podkus – dolní zuby se dostávají dopředu, horní tedy za ně zapadnou
 • Otevřený – mezi řezáky mezera při skusu
o   Poškození zubů
§  Kaz
 • Bakterie rozkládají organické látky na zubech
 • Vznikají kyseliny (mléčná), poškozují sklovinu i zubovinu
 • Obnažení dřeni – bolest a zánět
§  Zubní plak
 • Lepivý zubní plak
§  Zubní kámen
 • Mineralizovaný zubní plak Ca2+ solemi
 • Pod ním se snadno tvoří kaz
§  Parodontopatie
 • Onemocnění dásní a tkání, které zub obklopují a upevňují
 • Krvácivost, viklavost, bolestivost, předčasná ztráta
o   Dentální pomůcky
 • Škrabka na jazyk
 • Dentální nit
 • Sólo kartáček, mezizubní kartáček

7.    Slinné žlázy

 • Vylučují sliny a ty zvlhčují ústní dutinu
 • Dvojího typu:
  • Drobné – roztroušené všude po sliznici, sekrece slin nepřetržitá, sliny husté, mucinózní
  • Velké – párové, vyměšují větší množství slin na podněty zrakové, chuťové, čichové, sliny řídké
   • Příušní – nejobjemnější, před boltcem, při čelistním kloubu, vyúsťuje nad 2 horní stoličky, řídká vodnatelná slina
   • Podčelistní – pod dolní čelistí, vyústění v krajině podjazykové, na slinné bradavce při uzdičce jazyka
   • Podjazykové – nejmenší 3-4 cm, postranně, pod jazykem, má několik vývodů, vyúsťují v krajině podjazykové
o   Sliny = saliva
 • Zřeďují a spojují sousto, pomo při polykání (obsahují mucin – bílkovina, dodává vazkost slině a kluzkost potravě)
 • Pomoc při trávení (enzym ptyalin)
 • Čištění a dezinfekce (lysozym)
 • Bezbarvá vazká tekutina, pH 7-8, slabě alkalická, denně se vyloučí 1-1,5 l
 • Složení: 99 % H2O, 0,7% organických látek, 0,3% anorganických látek
 • Organické: ptyalin – trávicí enzym – katalyzuje štěpení škrobu na dextriny a až na disacharid maltózu
§  Důkaz ptyalinového trávení škrobu
 • Do úst cca 2 cm3 chleba + 5 min důkladně rozžvýkat à sousto do zkumavky + několik kapek Lugolova roztoku
 • Pokud je ve zkumavce jen chléb + voda + Lugolův roztok = MODRÉ ZBARVENÍ, protože chléb obsahuje ŠKROB
 • Pokud je ve zkumavce sousto, mohou nastat dvě situace:
  • RŮŽOVÉ ZBARVENÍ = DEXTRIN = jeden z meziproduktů ptyalinového trávení škrobu
  • ŽÁDNÉ ZBARVENÍ = MALTÓZA = konečný produkt ptyalinového trávení škrobu – s Lugolovým roztokem nereaguje, díky maltóze sladká chuť
 • Sekrece slin řízena nervově (reflexně)
 • Centrum pro vylučování v prodloužené míše
 • Vylučování lze ovlivnit chemikáliemi:
  • Atropin + nikotin – sekreci tlumí
  • Acetylcholin – sekreci zvyšuje
 • V dutině ústní vzniká sousto, polknutím je dopraveno do hltanu
 • Polknutí – částečně volní a částečně nevolní záležitost
 • Reflexní fáze polykání řízena z prodloužené míchy
 • Během polykání se hrtan zvedne, epiglottis zabrání soustu do něj vniknout, zastaví se dýchání, sousto vstoupí do jícnu

B)           Hltan = pharynx

 • Trubice nálevkovitého tvaru, 12-14 cm
 • Přední stěna otvory spojena s dutinou nosní, ústní a hrtanovou
 • Rozlišujeme 3 oddíly:
§  Nosohltan (nasopharynx)
§  Ústní část hltanu (oropharynx) – kříží se dýchací a polykací cesty
§  Hrtanová část (laryngopharynx) – neúplně uzavřená hrtanovou příklopkou, která se při polykání sklání a brání vniknutí sousta do dýchací soustavy
o   Polykání
 • Pokud nepolykáme oesophageální svěrač uzavírá jícen, epiglottis je nahoře, glottis (= přední část larynxu = hrtanu) je otevřena a vzduch může proudit do plic
 • Polykací reflex je spuštěn ve chvíli, když bolus (sousto) vstupuje do jícnu, epiglottis se sklopí dolů naproti glottis a uzavřou průdušnici, oesophageální sfinkter = svěrač se uvolní
 • Vlny svalových kontrakcí (peristaltika) ženou sousto směrem dolů do žaludku
 • Polykání = řetěz reflexů, zahájení podrážděním kořene jazyka → nevybavuje se v bezvědomí, měkké patro uzavírá nosohltan, epiglottis uzavírá hrtan

C)            Jícen = oesophagus

 • Trubice 25 – 28 cm dlouhá, průměr 1,5 cm, spojení hltanu se žaludkem
 • Horní část – příčně pruhované svalstvo, ovládáme vůlí
 • Dolní část – hladké – vykonává peristaltické pohyby
 • Pohyb potravy usnadňuje hlen vylučovaný sliznicí trávicí soustavy
 • Svalová vrstva při průchodu sousta vykonává peristaltické pohyby, nad soustem se smršťuje, pod soustem uvolňuje, vzniká peristaltická vlna – posunuje sousto do žaludku
 • Škytavka = singultus – křeč bránice

D)           Žaludek = ventriculus = gaster = stomachus

 • Nejobjemnější část, zásobárna, svalový vak, přijme 1 – 2 l potravy, v levé brániční klenbě
 • Shromažďuje a zadržuje potravu a promíchává ji s žaludeční šťávou
 • Chemicky se změní na tráveninu = chymus = řídká, kašovitá hmota, dle povahy se zde zdržuje určitou dobu – sacharidy – 2 hodiny, bílkoviny – 4 hodiny, tuky – 6 hodin, po malých dávkách do tenkého střeva
 • Velikost i poloha je individuální, závisí na náplni žaludku a poloze těla
o   Česlo (cardie) = vchod
 • Úzká část při přechodu jícnu do žaludku
 • Obvykle se otevírá jen při příjmu sousta z jícnu
 • Pokud se kyselý obsah žaludku dostane občas do jícnu, jev vnímáme jako pálení žáhy, většinou je tedy žaludek zavřený na obou koncích
o   Tělo (corpus)
o   Vrátník (pylorus) = východ
 • Zúžené místo při přechodu do dvanáctníku
 • Otevře se 2 – 6 hodin po příjmu potravy
o   Žaludeční vřed
 • Bakterie Helicobacter pylori – ničí ochrannou hlenovou vrstvu → zánět žaludeční sliznice → žaludeční vřed → žaludeční šťávy tak následně mohou natrávit žaludeční stěnu, ve vážných případech dochází k proniknutí krve a žaludečního obsahu do dutiny břišní → infekce, smrt
o   V žaludeční sliznici 3 typy buněk
§  Hlavní
 • Tvorba enzymu pepsinu, produkován v neúčinné formě jako pepsinogen, ten je aktivován HCl na pepsin – v kyselém prostředí štěpí bílkoviny na albumózy a peptony
§  Krycí
 • Produkují HCl, kromě aktivace pepsinogenu, okyseluje prostředí, má desinfekční účinky, ničí choroboplodné zárodky, brání kvašení, zasahuje do přeměny solí, usnadňuje trávení masa – to bobtná a rozpadá se na vlákna
§  Hlenové – vylučují hlen – obsahuje mucin
o   Žaludeční šťáva
 • Na povrch žaludeční sliznice ústí žaludeční žlázky – produkují žaludeční šťávu, za 24 hod/ 2 – 3 l
 • Čirá, nažloutlá, silně kyselá tekutina (pH = 1-2), 99,4% H2O, 0,5% organických látek, 0,1 % anorganických látek
§  Organické látky
 • Hlen (mucin) – zásaditý, pokrývá v souvislé vrstvě sliznici, chrání před účinkem pepsinu + HCl
 • Chymozin – sráží mléko v drobné vločky
 • Žaludeční lipáza – štěpí tuky glycerol a mastné kyseliny
§  Anorganické látky
 • HCl 0,4 – 0,5 %
o   Žaludeční sliznice
 • Obrany proti samonatrávení pokrytí vnitřku žaludku hlenem
 • I tak se ale mitózami musí tvořit tolik buněk, že za tři dny jsou všechny buňky žaludečního povrchu nahrazeny
 • Každých 20 vteřin se hladké svaly žaludku stáhnou, při pohybu na prázdno tyto stahy působí pocit hladu
 • Stahy žaludku 10-15 minut po jídle
o   Sekrece šťávy řízena
 • Mechanicky – dopadem sousta do žaludku
 • Chemicky – aperitiv, kofein, vývar – zvyšují
 • Emočně – deprese + strach – snižují
 • Rozhořčení + agrese – zvyšují
o   Zvracení = emesis
 • Vyprazdňování žaludku opačným směrem – dutinou ústní i nosní
 • Ochranná reakce proti škodlivinám (alkohol, jed) a přejídání
 • Reflexní děj s ústředím v prodloužené míše, předchází mu nevolnost (nauzea)
 • V bezvědomí může vést k zadušení

E)            Tenké střevo = intestinum tenue

 • 4-5 m dlouhé, 2 cm široké, zavěšeno na řase okruží (mezenterium) – v něm cévy a nervy
 • Funkce: konečná fáze trávení – úplné rozštěpení živin na jednoduché látky + jejich vstřebávání
 • Začíná vrátníkem a končí vyústěním do tlustého střeva v pravé jámě kyčelní
 • Stěna střeva obdařena sliznicí – tam jsou lymfatické uzliny, střevní žlázky a drobné výběžky – klky
 • Sliznice – 300 m2 (= plocha cca tenisového hřiště)
 • Řasy, klky, mikroklky
 • Peristaltika = rytmické vlny kontrakcí hladkého svalstva, které posunují potravu trávicí trubicí
 • V horní části střeva – buňky, které při styku s tráveninou produkují hormony – sekretin a pankreozymin
 • 3 části: dvanáctník (duodenum), lačník (jejunum), kyčelník (ileum)

1.    Duodenum = dvanáctník

 • 25-30 cm (1/5 délky)
 • Tvar nepravidelné podkovy
 • Ve výšce 2. bederního obratle přechází v lačník, zde se kyselý chymus z žaludku mísí s trávicími šťávami z pankreatu, jater, žlučí a s obsahem žláznatých buněk samotného duodena
o   Pankreas (slinivka břišní)
 • Ústí do duodena – vylučuje řadu hydrolytických (= trávicích) enzymů a rovněž uhličitanové ionty
 • Tyto uhličitanové ionty působí jako pufr – neutralizují kyseliny ze žaludku
 • Většina procesu trávení je skončena již ve dvanáctníku, v dalších částech tenkého střeva, lačníku a kyčelníku probíhá absorpce živin a vody
 • Proteázy se z pankreatu dostávají do duodena v neaktivní formě v řetězové reakci, která poněkud připomíná aktivaci pepsinu, do aktivního stavu

2.    Jejunum = lačník

 • U mrtvol prázdný
 • Místo nejintenzivnějšího trávení a vstřebávání
 • 3/5 délky

3.    Ileum = kyčelník

 • Kratší, užší, ústí do tlustého střeva
 • 2/5 délky
o   Klky (villi, villus)
 • Na povrchu ještě malé výběžky = mikroklky (mikrovilli)
 • Na 1 klku asi 3 000 mikroklků → zvýšení plochy střeva 500-600 x = asi na 300 m2
 • Okem viditelné záhyby na vnitřních stěnách, z povrchu sliznice vyčnívají do výšky asi 0,5 – 1,5 mm, na povrchu mají střevní resorpční epitel a uvnitř slizniční vazivo
 • Ve střevě bývá cca 10-40 klků / 1 mm2, nejhustěji jsou v duodenu
 • Klky jsou důkladně prokrveny
 • Do každého vede jedna či dvě tepénky, které se rozvětvují v kapilární síť a následně se slévají do centrálně uložené žíly
 • V klcích je také mízní cévka – do nich vstřebávány tukové kapénky, cholesterol a vitamíny rozpustné v tucích
 • Díky hladkému svalstvu se klky mohou různě stahovat a protahovat a tím urychlovat vstřebávání a odvod živin
 • Uvnitř každého mikroklku je tepénka, žilka a slepě zakončená lymfatická cévka
 • Jen dvě membrány dělí chymus od krve – membrána střevní buňky a membrána stěny krevní cévky

 

F)             Tlusté střevo = intestinum crassum

 • Trubice 1,5 m, průměr 5 – 8 cm
 • Dokončení trávení a vstřebávání
 • Nemá klky, pouze výdutě
 • Netvoří trávicí šťávy, pouze hlen a bakterie
 • Pohyblivost malá
 • 6 částí: slepé střevo (+ appendix), vzestupný, příčný a sestupný tračník (vstřebávání vody – zpět do těla dostane 90% vody, kterou jsme vypili nebo přijali s potravou), esovitá klička, konečník (shromažďování stolice)
 • Slepé střevo (caecum): 6 – 8 cm, šířka 6 – 7,5 cm
 • Vespodu – appendix vermiformis (červovitý výběžek) = slepý výběžek caeka, 5 – 10 cm, šířka 1 – 2 cm – lymfatický orgán, zánět je zván apendicitis
 • Tenké ústí nálevkovitě – zabránění zpětnému toku tráveniny
o   Tračník – funkce:
 • Vstřebávání vody a některých solí, zahušťování obsahu a jiných látek
 • Plní se 4 – 8 hod po pozření
 • Stolice jej opouští za 12 – 16 hod
 • Nestrávené zbytky – rozklad + kvašení + příměs hlenu – tmelí, slepuje
 • Procesy kvasné (celulóza – Escherichia coli – je fakultativně anaerobní) – během nich vznikají zapáchající látky – CO2, CH4, H2S, kadaverin, indol, skatol, amoniak, vitamíny B12, K – ty se vstřebávají
 • Současně se rozkládají žlučová barviva biliverdin, bilirubin, urobilin a sterkobilin,
 • Urobilin a sterkobilinogen jsou produkty odbourání bilirubinu – zbarvují stolici do hněda
o   Konečník (rectum) – 15-20 cm, tenkostěnný, hladký
 • Shromáždění stolice = nestrávené a nestravitelné zbytky, celulóza, voda, rozložená žlučová barviva, hlen, bakterie, 150 – 300 g/den
§  Vyprázdnění (defekace)
 • Naplnění konečníku vyvolá defekační reflex (svaly konečníku a břišního lisu, povolení svěračů)
 • Zácpa (obstipace) – delší interval než 1 – 2 dny, průjem (diarrhoea) – několikrát za den
 • Nervové ústředí defekace v bedrokřížovém oddílu míchy
 • Pocit defekace lze potlačit
o   Anus (řiť) – dva kruhové svěrače
 • Vnitřní z hladkého svalstva
 • Vnější z příčně pruhovaného svalstva

Vstřebávání látek z tenkého střeva

 • Vstřebávané látky jsou odváděny krví a mízou
1.     Pasivní transport
 • Prostou difúzí, nespotřebovává se E, př. voda, vitamíny rozpustné ve vodě atd.
2.     Aktivní transport
 • Rychlejší než difúze
 • Látka přenášena přenašečem bez ohledu na koncentraci, děj aktivní – spotřebovává se E z ATP, např. cukry, aminokyseliny, tuky atd.
 • Většina látek je nejprve vrátnicovým oběhem odváděna do jater – tam jsou zpracovány, popřípadě uloženy do zásoby

Trávicí žlázy

–         Slinivka břišní (pankreas)

 • Nezbytná
 • Podlouhlá žláza uložena v ohbí dvanáctníku, narůžovělá, lalůčkovitá struktura, 14-18 cm, 60-80g
 • Ústí do duodena, má tkáň endokrinní a exokrinní
o   1) Endokrinní žláza
 • Skládá se z lalůčků – vyúsťují trubičkami so hlavního vývodu, mezi trubičkami Langerhasovy ostrůvky, průměr 0,5mm, až milion
 • hormony jsou přímo do krve, produkovány Langerhansenovými ostrůvky (2-3% hmotnosti)
 • Vytváří inzulin – snižuje hladinu glukózy v krvi
 • Vytváří glukagon (opačné účinky než inzulín, zvyšuje hladinu glukózy v krvi) → glykémie
o   2) Exokrinní žláza – sekretem je pankreatická šťáva
 • pH 7-8, bezbarvá, 0,5 – 1 l/ den
 • Obsahuje hydrogenuhličitan sodný – slouží k neutralizaci HCl ze žaludku
 • Trypsinogen – neúčinná forma trypsinu – trypsin pokračuje v trávení bílkovin na peptidy
 • Amylázy – štěpí škroby na jednoduché cukry
 • Lipázy – rozkládají tuky

o   Řízení sekrece pankreatické šťávy

 • Látkově (humorálně) – hormony
 • Tvoří se reflexně – hlavním podnětem je hormon sekretin – uvolněný ze stěny duodena při podráždění kyselým žaludečním obsahem – uvolní se do krve a působí na pankreas
 • Pankreozymin (tvoří se v tenkém střevě)
 • Oba hormony jsou krví zaneseny do pankreatu → vyloučení pankreatické šťávy

–         Játra = hepar

 • Exokrinní žláza produkující žluč, bohaté krevní řečiště: 1,5 l krve/min
 • Největší žláza v těle – 1,5 kg, 2 laloky, hnědočervená barva, křehká, prokrvená
 • Vpravo pod bránicí
 • Pravý lalok větší (při otřesech, nárazech → natržení → masivní krvácení)
 • Při metabolismu se uvolňuje teplo
 • Jsou nejteplejším orgánem
 • Tvořeny jaterními lalůčky – mají tvar protáhlých vícebokých hranolů
 • Základní stavební jednotkou jater je jaterní buňka – hepatocyt, na styku dvou jaterních buněk je vždy žlučový kanálek

o   Dvojí krevní přítok

 • Vrátnicová žíla – přivádí krev z žaludku, střev a sleziny, 80%, odkysličená
 • Jaterní tepna – zásobuje játra O2 (vychází z aorty), 20%
 • Z jater vyhází jaterní žíla – ústí do dolní duté žíly

o   Funkce jater

 • Centrum metabolických dějů
A)  látková přeměna
 • Z trávicí soustavy přijdou monosacharidy a zde se přemění na polysacharid glykogen
 • Zásobárna E – glukóza se v nich ukládá ve formě glykogenu
 • Zde močovina deaminací AMK, a tím vyloučení amoniaku z organismu
 • Metabolizace mastných H+
B)  Detoxikace
 • Do těla se dostávají i škodliviny – farmaka, alkohol, jedy, nějakou dobu kolují v krvi, pak jsou odstraněni
 • Dlouhodobé působení játra poškozuje – alkohol, tetrachlochmethan, chloroform
C)   Děje související s funkcí krve
 • Je zde vychytáván hemoglobin z rozpadlých erytrocytů, je přeměněn na bilirubin a ten je uvolňován do žluče, která je v játrech tvoří
 • Jaterní buňky vytváří krevní bílkoviny – albuminy, globuliny, protrombin, fibrinogen
 • Zásobárna vitamínu B12 a vitamínů rozpustných v tucích (A, D, K)
 • Odbourávání hemoglobinu
 • Syntéza látek pro srážlivost krve
 • Tvorba velkého množství tepla

–         Žlučník = vesica fellea

 • Postradatelný
 • Vak hruškovitý
 • 8-12cm, 3cm široký
 • Uložený pod pravým jaterním lalokem
 • Žluč je plynule tvořena v játrech, v množství 0,25-1 l/den a prochází do žlučníku
 • Ve žlučníku je ze žluče vstřebávaná voda a NaCl a žluč se zahušťuje, resorpce někdy tak silná, že se cholesterol vysráží a s dalšími látkami se vytvoří žlučové kameny
 • Uvolňování žluče ze žlučníku startuje hormon cholecystokinin, který se uvolňuje z duodena při přítomnosti potravy v žaludku

o   Žluč = fel = bilis = chole

 • Je žlutohnědá, slabě zásaditá, hořká
 • 90% H2O + 3% žlučových solí, lipidů, cholesterolu, lecitinu, pigmenty – bilirubin, biliverdin, bílkoviny a minerální soli jako je např. sodík, mastné H+, tuky
 • Žlutohnědá barva žluči má svůj původ v žlučovém barvivu bilirubinu, vznikajícím hlavně rozpadem červených krvinek
 • Urychluje trávení a vstřebávání tuků, emulguje tuky ve střevě
 • Chybí – potkan, kůň

Metabolismus živin

Metabolismus sacharidů

 • Sacharidy (cukry) = okamžitý zdroj energie
 • Glukóza: zdroj energie pro všechny buňky
 • Stálá hladina glukózy v krvi: 4,4–6,7 mmol/l
 • Při zvýšení na 10 mmol/l se glukóza objevuje v moči
 • Za běžných podmínek se glukóza z potravy:
  • 50 % štěpí na oxid uhličitý a vodu (spalování)
  • 30–40 % se přestavuje na tuk
  • 5 % syntetizuje na glykogen
 • Denní potřeba glukózy: min. 160 g, denně 300–500 g (mozek 120 g, svaly v klidu 30–100 g)

Metabolismus tuků

 • Tuky (lipidy) = zásobárna energie
 • Zásoba tuku v těle asi na jeden měsíc (cca 10 kg)
 • Obsah cholesterolu do 5,18 mmol/l, patologické hodnoty přes 6,18 mmol/l
 • Význam tuků
  • Umožňují vitamínům A, D, E, K (lipofilní, rozpustné v tucích) vstup do těla
  • Přivádějí esenciální mastné kyseliny
  • Energetická zásoba (v podkoží 90 % tuku)
 • Součást buněčných membrán (cholesterol)
 • Tuky = sloučeniny trojsytného alkoholu glycerolu s mastnými kyselinami [MK] (slučování = esterifikace → tuky = estery)
  • Glycerol + 3 molekuly MK → triacylglycerol (neutrální tuk)
  • Glycerol + 2 molekuly MK, třetí (O)H skupina obsazena kyselinou fosforečnou → fosfolipidy
 • Mastné kyseliny: nasycené (jednoduché vazby) × nenasycené (dvojné vazby)
  • Tvorba MK: hlavně z glukózy v játrech a tukové tkáni, nově vytvořené se spojují s glycerolem → esterifikace, vzniká tuk
  • Nasycené mastné kyseliny: k. palmitová (16 C), k. stearová (18 C)
   • tělo si je dokáže vyrobit samo (z cukrů a tuků živočišného původu)
   • místo tvorby – játra, tuková tkáň
  • Nenasycené mastné kyseliny: k. olejová (18 C), tělo si ji dovede vytvořit samo, jinak v olivovém oleji
   • Esenciální MK si tělo samo vytvořit nedokáže
   • Rostl. – k. linolová, k. linolenová, k. arachidonová
 • Ryby – k. likozapentaneová, k. dokozahexanová
 • Transport tuků krví: z lymfy do krevního oběhu
  • Nerozpustné ve vodě
  • Vážou se na albuminy krevní plazmy
  • Tuky jsou transportovány jako lipoproteiny (jsou „schovány“ uvnitř, na povrchu bílkoviny)
 • Fosfolipidy, cholesterol – slučují se s vodou – transport
 • VLDL (very low density lipids): lipoproteiny o velmi nízké hustotě: přenos neutrálního tuku z jater do tkání – „zlé“
 • LDL (low density lipids): lipoproteiny o nízké hustotě: přenášejí cholesterol z míst jeho vstřebávání a tvorby v játrech do tkání – „zlé“
 • HDL (high density lipids): lipoproteiny o vysoké hustotě: přenos cholesterolu z tkání do jater, kde je vylučován do žluči – „hodné“
 • Hustota částic je závislá na množství bílkoviny v ní obsažené
 • Cholesterol: součást buněčných membrán, nutný k tvorbě žlučových kyselin a některých hormonů, celkový obsah asi 100 g

Metabolismus bílkovin

 • Bílkoviny (proteiny) = stavební látky
 • Bílkoviny živé hmoty se neustále obnovují (denně cca 300–500 g)
 • Lidské tělo využívá 20 aminokyselin, některé vytváří samo
 • Část aminokyselin se rozpadá – uvolněný dusík vázán na močovinu
 • Odbourávání bílkovin: aminokyseliny ztratí aminovou skupinu (deaminace), vznikne amoniak a z něj poté močovina (asi 20–30 g/den)
 • Bílkoviny buněčného jádra: součást nukleových kyselin, puriny (z masa) se přeměňují na kyselinu močovou (0,25 g/den) – ta je ve vodě málo rozpustná → může propuknout choroba dna (= podagra)
 • Důsledky nedostatku bílkovin:
  • Chátrání těla (= marasmus): zpomalení až zastavení růstu, anémie, snížení odolnosti, narušení vývoje CNS
  • Kwashiorkor: u dětí („nafouklá bříška“), strava energeticky dostatečná, ale chudá na bílkoviny, zvětšení sleziny, jater, cirhóza

Nemoci trávicí soustavy

–         Vředy
 • Narušení sliznice žaludku nebo dvanáctníku
 • Psychická zátěž, špatná životospráva, bakterie
–         Salmonelóza
 • Bakteriální
 • Horečky, zvracení, průjmy
–         Hepatitida
 • Virový zánět jater
 • Žloutenka
 • Poškození jaterních buněk
–         Žlučníková kolika
 • Žlučové kameny (cholesterol) → ucpání žlučovodu!