Volby a volební systémy

Volby a volební systémy

Volby:

 • akt, při kterém volí oprávnění voliči své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů
 • parlamentní, senátní, prezidentské, krajské a komunální, do evropského parlamentu
 • svobodné volby jsou znakem demokracie
 • v nedemokratických státech slouží k upevnění moci

funkce:

 

 1. Umožňují pokojnou změnu vlády a řešení politických konfliktů
 2. Určují reprezentaci (kdo bude vládnout a v jaké síle)
 3. Udělují legitimitu parlamentu a vládě, tj. oprávnění vydávat a vykonávat zákony
 4. Vyjadřují mínění voličů a posilují občanské vědomí
 5. Poskytují občanům možnost kontrolovat vládu a její politiku (jsou-li spokojeni, podpoří opět vládnoucí strany, chtějí-li změnu, změní se poměr sil v parlamentu)

 

–  kritéria : tajné, rovné (hlas každého má stejnou váhu), všeobecné (aktivní i pasivní volební právo), svobodné

Volební právo:

 1. Aktivní – občan jde k volbám (plnoletost, státní občanství)
 2. Pasivní – být volen, neslučitelnost některých funkcí najednou

 

Volební chování:

 1. Teorie racionální volby
 • Voliči volí tu stranu, která je nejblíže jejich zájmu
 • Krátkodobé faktory (volební kampaň, osobnosti strany) nebo dlouhodobé faktory (společenské postavení, zaměstnání)
 1. Taktická volba
 • Volič volí menší zlo

→neúčast ve volbách= Abstencionismus

Důvody: nespokojenost/ spokojenost, rezignace (stejně nic nezměním), důvěra demokracie (vyhrají nejschopnější)

 

faktory ovlivňující volební chování:

 • Dlouhodobé – ek.situace,vzdělanost, víra, rodina, zaměstnání…
 • Krátkodobé – hlavně volební kampaň

 

Veřejné mínění:

 • Představy a názory typické pro většinu společnosti
 • Ovlivněno masmédii (kampaně), vzděláním a zkušeností (hlavně v rimárních skupinách, kdy otec rodiny ovlivní další členy)

 

Typy volebních systémů:

 1. Většinový (majoritní)
 • ČR-Senát a President, VB-Dolní sněmovna, volitelé volící prezidenta v USA
 • počet křesel odpovídá počtu obvodů (u nás 81 obvodů= 81 senátorů)
 • jednokolový (VB) nebo dvoukolový (ČR)- do druhého kola postupují 2 kandidáti, vítězí, ten který má nad 50% hlasů
 • Výhody: snazší tvorba vlády, stabilita vlády, vhodné při volbě konkrétního člověka
 • Nevýhody : vítěz bere vše (ostatní strany jsou v nevýhodě), menší demokratičnost

 

 1. Poměrný (proporční)
 • volby do Evropského parlamentu ve všech zemích Evropy, do většiny Dolních sněmoven v zahraničí (Něm, Fr, Sk…)
 • Procento odevzdaných hlasů = procento členů
 • U nás 5 % klauzule → strany pod 5% se hlasy přepočítávají stranám nad 5% (poměrné rozpočítávání- 2. skrutinium)
 • Mandát = oprávnění vykonávat funkci, do které byl zvolen
 • Do Poslanecké sněmovny je 14 okresů
 • Nevýhody:roztříštěnost sněmovny, více politických stran, diskriminace stran jež jsou i jen těsně pod 5%(dnes na to stížnosti, měla by podle stěžovatelů být nižší)
 • Výhody:větší demokratičnost, lepší šance se dostat pro menší strany

 

Volby v ČR:

 • Volby do parlamentu i zastupitelstev krajů a obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním
 • Přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb koordinuje Státní volební komise
 • Ústředním orgánem státní správy pro volby – Ministerstvo vnitra ČR
 • Voličem je občan ČR, starší 18 let, každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
 • u nás volby v pátek – 14:00-22:00 a v sobotu od 8:00-14:00
 • ve veřejnoprávních mediích má každý kandidující subjekt vymezený čas

 

 1. Volby do Senátu
 2. Volba prezidenta
 3. Volby do Poslanecké sněmovny
 4. Krajské volby
 5. Komunální volby
 6. Volby do EP

 

Krajské volby:

 • Volby do zastupitelstva kraje:
 • Počet členů zastupitelstva určen počtem obyvatel v kraji (45 členů – 65 členů)
 • Právo volit a být volen – občan starší 18 let, který má trvalý pobyt v daném kraji, krajští zastupitelé voleni na 4 roky podle zásad poměrného systému
 • Podobná pravidla jako volby do PS
 • jedna strana a v ní možnost dát 4 preferenční hlasy
 • poměrný systém

 

Komunální volby:

 • Volby zastupitelstva obce:
 • Počet členů zastupitelstva stanovuje na každé volební období stávající zastupitelstvo podle počtu obyvatel obce
 • Právo volit a být volen – občan starší 18 let s trvalým pobytem v obci, každé 4 roky, systém poměrného zastoupen
 • Možnost dát tolik preferenční hlasů kolik členů zastupitelstva a to napříč stranamy a klidně i jednu politickou stranu, v ní je dávání preferenčních hlasů zbytečné
 • poměrný systém

 

Volby do Poslanecké sněmovny

 • volí se 200 poslanců každé čtyři roky¨
 • poměrným systémem
 • 5% klauzule
 • musí se zvolit jedna politická strana a v ní jde dát 4 preferenční hlasy
 • právo být zvolen od 21 let

 

Volby prezidenta

 • většinový volební systém
 • právo být zvolen od 40 let, když mám 50tisíc podpisů,10podpisů senátorů nebo 20podpisů poslanců
 • většinový volební systém, teoretické druhé kolo dva nejsilnější kandidáti(pokud nikdo v prvním kole nemá přes 50%)
 • možnost dát jednoho kandidáte

 

Volby do senátu

 • většinová volební systém
 • právo být zvolen ve 40 letech na 6 let
 • 81 volebních obvodů=81 senátorů, vždy se volí 1/3 senátů
 • možnost dát jednoho kandidáta

 

Volby do Evropského parlamentu

 • volí se 21 poslanců(ze 751) poměrným systémem
 • klauzule 5%
 • volí se strana, v ní možnost dát 4 preferenční hlasy