Afrika, severní státy

Státy Severní Afriky
AFRIKA
– Svou rozlohou je 3. největším kontinentem (Po Asii a Americe)
– Rozkládá se převážně na východní polokouli po obou stranách rovníku
– Oddělena od Evropy Gibraltarským průlivem
– Od Asie oddělena Suezskou šíjí
– Málo členité pobřeží, má pouze veliké zálivy (Guinejský, Velká a Malá Syrta)
– Největším poloostrovem je Somálský poloostrov (východ)
– Ostrovy: Madagaskar (4. největší na světě)- oddělen od Afriky Mosambickým průlivem
– Souostroví: Kapverdy, Maskarén
= 7 samostatných států a Západní Sahara- území obsazené Marokem
Alžírsko- Alžír
Egypt- Káhira
Libye- Tripolis
Maroko- Rabat Mauritánie- Nouakchott
Súdán- Chartúm
Tunisko- Tunis
Západní Sahara- El- Aaiún

Charakteristika
– Severní Afrika je téměř 1/3 afrického kontinentu
– Rozvojová země (všech 52 států je rozvojových kromě JAR- hospodářsky vyspělá)
– Současně je ale po JAR ekonomicky nejvyspělejší oblast Afriky
– Od Atlantského oceánu na západě po pobřeží Rudého moře na východě
– Severní hranice: Středozemní moře a jižní hranice: Sahara

Povrch
– Vyvinula se zde pouštní oblast Sahara- největší poušť na zemi (9 mil. km2)
– většinou plošiny a rozsáhlé bezodtoké sníženiny
– Severozápad je hornatý- Vysoký Atlas (nejvyšší hora Džabal Tubkal)
– Nejnížeji položené místo je Kattarská proláklina (-133 m)
– Na Sahaře převažují pouště (hamady a seriry) X Ergy (písečné) zaujímají asi jen 1/5 Sahary

Podnebí
– Afrika je nejteplejším světadílem
– Sever oblasti- podnebí je subtropické, středomořské (srážky v zimě)
– Jih oblasti- suché, horké
– Sahara- roční srážky nepřesáhnout 50 mm
– Typické jsou výkyvy teplot mezi dnem a nocí (až 30°C)
– V letních měsících se půdní povrch zahřívá až na 80°C X v zimě 0°C

Vegetace
– souvislý rostlinný kryt tvoří mediteránní (středozemní) rostliny- při pobřeží středozemního moře a v údolí Nilu
– Sahara- zcela bez vegetace
– Polopouště- pustošení rostlin nadměrným vypásáním
– Oázy- datlové palmy, olivovníky, fíkovníky, zelenina, obilniny
Nerostné suroviny
– severní Afrika má bohatá ložiska
– Ropa, zemné plyn, fosfáty

Obyvatelstvo
– Nejvíce lidí žije v deltě Nilu (až 1500 obyv. / km2)
– Sjednocuje je islámské náboženství a arabský jazyk
– Severní Afrika= islámská Afrika = Arabská afrika
– Arabské obyvatelstvo, menšiny Berberů (=původní severoafrické etnikum)
– Berberové- Kabylové( (žijící v horách) a Tuaregové (kočovní pastevníci)
– Menšiny Evropanů žijí na pobřeží středozemního moře
– Největší pestrost- Súdán (dominují súdánští Arabové, Núbijci, súdánští černoši Dinkové
– Většina obyvatelstva žije na venkově
– Přirozený přírůstek obyvatelstva- největší v Libyi (ročně 35‰)
– Území pouští je liduprázdné- pouze nepočetné skupiny nomádů (kočovníků)- kočují se stády velbloudů, ovcí a koz
– V oázách žijí usedlí zemědělci
– Islámský fundamentalismus= aktuální problém Egypta a Alžírska- teroristické akce proti cizincům, omezují cestovní ruch a poškozují místní ekonomiku

Hospodářství
– základem je zemědělství
– v polopouštních a horských oblastech- chov ovcí, koz
– pouště- chov velbloudů
– Pobřeží Středozemního moře, údolí řek a oázy- závlahové zemědělství
– Hlavní plodiny: palma datlová, cukrová třtina, bavlník
– Středomoří- pěstování obilnin, luštěnin, olivy, fíky, citrusy, vinná réva, raná zelenina

Průmysl
– opírá se o bohaté nerostné zdroje, Většina surovin se vyváží v nezpracovaném stavu
– rozvoj těžby ropy, zemního plynu (Libye, Alžírsko, Egypt)
– Oblasti těžby jsou propojeny ropovody a plynovody
– Petrochemické závody- budovány v přístavech
– Těžba fosfátů- Maroko, Tunisko
– Potravinářský, spotřební průmysl, výroba řemeslných uměleckých předmětů- výroba koberců, šperků
– Rozvíjí se cestovní ruch- přímořská letoviska Tuniska, Maroka a Egypta (vhodní přírodní a kulturní podmínky)
– Ekonomika se spjata se západoevropskou ekonomikou- dodávky nerostných a zemědělských surovin

Egypt
– Hlavní město: Káhira
– Počet obyvatel: 71,9 milionů
– Rozloha: 1 001 km2
– Republika v čele s prezidentem
– Rozvojová agrárně- průmyslová země

Povrch
– přímořský stát- část v jihozápadní Asii na Sinajském poloostrově
– Poloha při Rudém a Středozemním moři- spojuje je Suezský průplav
– 95% plochy tvoří pouštní a polopouštní území
– Západ Nilu- Libyjská poušť, východ Nilu- Arabská poušť, která na jihu přechází v Núbijskou poušť
– Libyjská poušť- tvořena pánvemi, nejhlubší je Kattarská proláklina, oázami, osamělými stolovými horami a horskými pánvemi
– Arabská poušť- hornatá a skalnatá
– Sinajský poloostrov- leží mezi Suezským průplavem a Akabským zálivem Rudého moře
– Nejvyšší hora je Svatá Kateřina, poblíž ní je známá biblická hora Sinaj
– Nížiny- rozkládají se podél toku Nilu a na severním pobřeží Egypta

Vodstvo
– jediným stálým tokem je Nil, jinak řeky typu vádí

Podnebí
– subtropické
– suché léto, deštivá zima
– Vnitrozemí je extrémně suché
– Horké kontinentální tropické podnebí s velkými denními rozdíly teplot, minimální srážky

Doprava
– krátká a málo kvalitní síť
– Nejvýznamnější je Suezský průplav- nejkratší spojení mezi Evropou a Asií- objemem přepravených nákladů je nejvýznamnější na světě Obyvatelstvo
– 2. nejlidnatější země Afriky (po Nigérii)
– Egyptští Arabové 99%
– Islám
– Nejhustěji osídlená oblast je delta Nilu (místy až 1500 obyv. km2)
– 49% urbanizace

Hospodářství
– významné příjmy z provozu Suezského průplavu
– 40% obyvatel v zemědělství, 21% prům.

Zemědělství
– dominuje rostlinná výroba
– obdělává se pouze 3% území (na zavlažovaných plochách 2-3 sklizně ročně)
– Významná je produkce obilnin (kukuřice, pšenice, rýže)- nestačí krýt spotřebu (nutný dovoz)
– Hlavní plodiny: palma datlová (produkce datlí 1. místo na světě), cukrová třtina, citrusy (pomeranče, grapefruity), zelenina (rajčata, cibule, česnek), brambory, batáty, luštěniny
– Přední světový producent dlouhovláknité bavlny (významný export)

Průmysl
– těžební: světový význam má těžba ropy, těžba zemního plynu, fosfátů, železná ruda
– Textilní průmysl: Vyniká bavlnářství, výroba koberců

Energetika
– Asuánská hydroelektrárna na Nilu (20% produkce)
Cestovní ruch
– hlavním cílem turistů jsou pyramidy, sfingy, skalní chrámy (památky egyptské civilizace)

Západní Sahara
= území obsazené Marokem a z 20% je považována za Saharskou arabskou demokratickou republiku

Súdán
=jeden z nejchudších států na Zemi
– nestabilní politika neumožňuje využívat relativně bohaté zdroje k těžbě
– Nezávislá republika Jižní Súdán (hlavní město Juba) – vyhlášena v roce 2011 vyústěním dlouhodobé občanské války Maroko
=hlavním exportním produktem jsou fosfáty

Libye
=politické změny v posledních letech mají směřovat ke stabilní vládě a obnovení obchodních kontaktů s vyspělými státy světa

Mauritánie
=problémem jsou rostoucí slumy (chudinské čtvrti), vývoz železné rudy (pro EU a Asii)