Afrika,centrální a západní státy

Státy centrální a západní Afriky

CENTRÁLNÍ AFRIKA

– patří k nejzaostalejším zemím světa
– Hospodářství ej závislé na těžebním průmyslu a na zemědělské produkci
– Nedostatek domácího kapitálu, nízká technická vyspělost, vysoká negramotnost obyvatel, pokles světových cen nerostných a zemědělských surovin
Čad
Gabon
Kamerun
Kongo Konžská demokratická republika
Rovníková Guinea
Středoafrická republika
Svatý Tomáš

Vymezení
– oblast od Guinejského zálivu po východoafrické příkopové propadliny
– Sever- saharské pohoří Tibesti
– Jih sahá k pramenům Konga

Povrch
– Jádrem je Konžská pánev- jedna z nejlépe vyvinutých hydrografických jednotek světa= Rozsáhlá mělká sníženina
– Severozápad- z Konžské pánve vystupuje hřbet sopečného Kamerunského pohoří s nejvyšší horou Kamerunská hora (činný stratovulkán)
– U Guinejského zálivu jsou pobřežní nížiny
– Podél Východoafrického příkopu jsou sopečné masívy- nejvyšší je Ruwenzori (Marguerite- nejvyšší bod centrální Afriky)

Vodstvo
– území je odvodňováno Kongem- na středním toku vyváří mohutný oblouk, má velké hydroenergetické zdroje
– Největší jezero je Tanganika (2. nejhlubší jezero světa)- odvodňováno řekou Lukugou do Konga

Podnebí
– v Konžské pánvi- vlhké subtropické podnebí s malými teplotními amplitudami, průměrná teplota okolo 25°C
– Na úpatí Kamerunské hory jsou srážky až 10 500 mm (jedno z nejdeštivějších míst na světě)
– Dále od rovníku se projevuje se vliv pasátů- prodlužuje se období sucha a v období dešťů klesají teploty
– Nejméně srážek je v pouštních oblastech severně od Čadského jezera (pouze 125 mm)
– Východ- podnebí je ovlivněno nadmořskou výškou a velkými plochami jezer

Flóra a fauna
– V subekvatoriálním pásu jsou světlé tropické lesy, přecházejí do savan
– v nejsevernějších částech jsou pouště
– Ekvatoriální pás- tropické deštné lesy- vzácné dřeviny (mahagon, eben)
– Zbytky původních pralesů jsou pouze v Kongu a Gabonu
– Nejvíce fauny v savanách- býložraví kopytníci (antilopy, zebry, žirafy) a šelmy (lvi, leopardi)
– Ve více zalesněných savanách žijí sloni
– V konžském pralese žijí lidoopí, v řekách krokodýli a hroši

Obyvatelstvo
– převládá negroidní plemeno- nepočetnější jsou Bantuové
– V málo přístupných částech lesů žijí Pigmejové (nápadně nízký vzrůst, živ se lovem zvěře)
– Ne severu žijí Arabové v pouštních oblastech
– Ve velkých městech žijí menšiny Evropanů (Francouzi, Belgičané, Portugalci, Španělé)
– Dorozumívací jazyk je francouzština
– většina křesťanství, pouze malá část islám a animismus
– Většina obyvatel žije na venkově
– Dochází k růstu velkoměst- nejrychlejší růst má Kinshaa (Konžská demokratická republika)

Hospodářství

Zemědělství
– Hlavní odvětví, zaměstnáno asi 80% obyvatel
– Rostlinná výroba- samozásobitelské zemědělství (obilniny- proso, rýže, kukuřice)
– Plantážní produkce- je určena pro export (palma olejná, kaučukovník, cukrová třtina, bavlník, banánovník)
– Živočišná výroba- druhořadý význam
– rozšířena moucha tse- tse (chov skotu omezen)
– významný chov je pouze v savanách a polopouštních oblastech republiky Čad (chov ovcí, skotu)
– Kamerun, Kongo, Gabon- významná těžba tropických dřevin (hlavní exportní komodity)

Průmysl
– málo rozvinut
– Těžební průmysl- pobřeží Guinejského zálivu- těžba ropy (Konžská republika, Gabon)
– Vnitrozemí Konžské lidové republiky je těžba technických diamantů
– Katanga- rozvinuta těžba rud barevných kovů (mědi, zinku, chromu)
– Barevná metalurgie
– V přístavních městech je průmysl textilní, potravinářský a dřevozpracující

Demokratická republika Kongo
– Hlavní město: Kinshaa
– Rozloha: 2 345 400 km2
– Počet obyvatel: 53 milionů
– Přímořský stát centrální Afriky v povodí řeky Kongo
– Rozvojová agrární země s velkým nerostným bohatstvím

Hospodářství
– Dominuje rostlinná výroba- kusava, batáty, jamy, rýže, kukuřice
– Pro vývoz hlavně kakaovník, kávovník, kaučukovník
– Hlavním průmyslem je těžební- v povodí řeky Kasai je světově významná těžba průmyslových diamantů (3. místo ve světě)
– Při pobřeží se rozvíjí těžba ropy
– Shaba- těžba neželezných kovů (mědi, kobaltu, zinku)- vybudována barevná metarulgie
– Národní park Salonga- největší v oblasti- významná je gorila horská

STÁTY ZÁPADNÍ AFRIKY
Benin
Burkina Faso
Pobřeží Slonoviny
Gambie
Ghana
Guinea
Guinea- Bissau
Kapverdy
Libérie
Mali Niger
Nigérie
Senegal
Sierra Leone (Pohoří Lvů)
Togo
Vymezení
– Sever ohraničuje Sahara
– Západ a jih ohraničuje Atlantský oceán
– východ- Čadské jezero
– Náleží jí Kapverdské souostroví (asi 600 Km od Zeleného mysu)

Povrch
– převážně rovinatý
– na pobřeží jsou malé nížiny, směrem do vnitrozemí se povrch zvyšuje- pahorkatiny a stupňovité plošiny
– Nejvyšším pohořím je Adamauské pohoří v Nigérii (nejvyšší hora Dimlang)
Vodstvo
– v jižní části je bohatá říční síť X na severu jsou občasné vodní toky a suchá údolí (vádí)
– Hlavním tokem je řeka Niger (pramení v Guineji, dotéká se jižního okraje kde tvoří rozsáhlou vnitrozemskou deltu- mnoho říčních pramenů a bažin- ztrácí 2/3 své vody)- vlévá se do Guinejského zálivu

Podnebí
– na pobřeží Atlantiku je tropické monzunové podnebí s dešťovým obdobím v létě (2000- 4000 mm srážek ročně)
– Směrem do vnitrozemí srážek ubývá
– Na severu a severovýchodě je tropické pouštní klima
– Na jihu- tropické deštné lesy
– Vnitrozemí- křovinaté, travnaté savany
– Sever a severovýchod- pouštní a polopouštní formace

Obyvatelstvo
– převažuje negroidní plemeno
– Menšiny Evropanů žijí podél Guinejského zálivu
– V pouštních oblastech žijí menšiny Arabů
– Úředními jazyky jsou jazyky bývalých kolonizátorů- angličtina, portugalština, francouzština
– Většina křesťanství a islám, také tradiční africká náboženství
– Většina populace žije v Guinejském zálivu X nejméně jsou zalidněny pouštní oblasti
– Vysoký přírůstek obyvatelstva- nejvyšší jsou v Nigérii 32‰
– Přebývá venkovské obyvatelstvo- na konci 20. století rostě počet velkoměst- většina obyvatel se stěhuje za prací
– Největším velkoměstem je Lagos v Nigérii
– Hlavním zaměstnáním je zemědělství

Hospodářství

Zemědělství
– dominuje rostlinná výroba
– většina pracuje v samozásobitelském zemědělství
– plantážnictví patří většinou zahraničním společenstvím- plodiny určené pro vývoz
– Exportní komodity: největší světový producent kakaa (Pobřeží slonoviny, Togo), palmový olej, arašídy, banány
– zemědělství je závislé hlavně na srážkách
– V přímořském pásu (bohatý na srážky)- rýže, kukuřice, maniok, tropické ovoce (banány a ananas)
– V oblastech savan- bavlník, arašídy (uměle zavlažované oblasti), proso, kukuřice
– Živočišná výroba
– V suchých oblastech převládá kočovný chov dobytka (hovězí dobytek, ovci, kozy)

Průmysl
– málo rozvinut
– Těžební- těžba ropy (Nigérie), bauxit (Guinea, Sierra Leone), uranové rudy (Niger), zlato a diamanty (Ghana)

Doprava
– žádná souvislá dopravní síť
– hlavním druhem je doprava námořní- největší obchodní loďstvo na světě má Libérie
– lodě pod tzv. „levnou liberijskou vlajkou“- tvoří většinu loďstva= lodě zaregistrované platí tomuto státu nízké daně- liberijské zákony nevyžadují sociální zabezpečení námořníků)
– Významné přístavy: Dakar (nejdůležitější dopravní uzel západní Afriky), Bonny (nejvýznamnější pro vývoz ropy)
– Dakar je také leteckou křižovatkou- spoje do Latinské Ameriky a Evropy

Nigérie
– Hlavní město: Abuja
– Rozloha: 923 800 km2
– Počet obyvatel: 124 mil.
– Nejlidnatější stát Afriky
– federativní republika v rámci Commonwealthu v čele s prezidentem (dříve Britská kolonie, 1960 nezávislost)
– Administrativně členěna na 30 spolkových zemí a federální teritorium hlavního města

Hospodářství
=Rozvojová agrární země (rychle se rozvíjející těžba nerostných surovin- ropa)

Zemědělství
– Dominuje rostlinná- přední příčky ve světě- palma olejná, proso, podzemnice olejná
– rýže, bavlník
– Živočišná- převládá na severu státu, ale nemá takový užitek (skot, ovce, kozy)

Průmysl
– Těžební- rychle se rozvíjí, světově významný producent ropy
– významná těžba zemního plynu v deltě Nigeru
– Petrochemie, výroba papíru a celulózy
– Energetika- 25% elektřiny dodávají hydroelektrárny (hustá říční síť)

Obyvatelstvo
– nerovnoměrně zalidněné území- vysoká hustota obyvatelstva na jihu státu X sever zalidněn řídce
– vysoký přirozený přírůstek obyvatelstva