Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

Alkalické kovy – Li, Na, K, Rb, Cs, Fr*

Charakteristika skupiny

 • Elektronová konfigurace: ns1 , I. A sk. → ox. č. I (snadno odštěpují e)
 • S rostoucím Z klesá: elektronegativita ionizační energie teplota tání
 • S rostoucím Z roste: atomový poloměr hustota

Výskyt

 • Pouze vázaně
 • Na+, K+ – rozšířené
 • Li+, Cs+, Rb+ – vzácné
 • Fr* – cca 15g v celém zemském povrchu
 • Minerály: NaCl – halit

KCl – sylvín

NaNO3 – chilský ledek

Na2SO4.10H2O – Glauberova sůl

 • Soli alkalických kovů jsou rozpustné ve vodě → zdroj = mořská voda solná jezera minerální vody solná ložiska
 • Na, K – biogenní prvky

Fyzikální vlastnosti

 • Stříbrolesklé měkké (dají se krájet nožem) nízká tt ρ < 1 (plavou na vodě)
 • Dobré vodiče tepla a el. proudu
 • Páry barví plamen (viz. analytická chemie, plamenové zkoušky)
 
Cs+ Ca2+ Na+ Ba2+ Sr2+ Li+ K+
             
modrá cihlově červená žlutá žlutozelená karmínově červená purpurově červená světle fialová

Chemické vlastnosti

 • Nejreaktivnější ze všech kovů snadno oxidují → silná redukční činidla
 • Nutnost uchovávat v inertním prostředí (např. pod petrolejem)
 • Reaktivita stoupá se Z

Reaktivita

 • S vodíkem → hydridy
  2 Na + H2 → 2 NaH
 • S kyslíkem → oxidy a peroxidy
  4 Li + O2(vzdušný) → 2 Li2O
  2 Na + O2(vzdušný) → Na2O2
 • S čistým O2 počínaje K → hyperoxidy
  K + O2 → KI(O2)-I
 • Reakce oxidů a peroxidů s vodou
  Li2O + H2O → 2 LiOH
  Na2O + 3 H2O → 2 NaOH + 2 H2O
  K2O2 + H2O → 2 KOH + H2O2 + O2
 • S dusíkem → nitridy
  6 Li + N2 → 2 Li3N
 • S halogeny → halogenidy
  obecně: 2 Me + X2 → 2 MeX
 • S vodou → hydroxidy + vodík
  obecně: 2 Me + 2 H2O → 2 MeOH + H2
  prudké reakce!

Získávání a výroba

 • Li, Na – elektrolýzou tavenin chloridů nebo hydroxidů (kov se vylučuje na Fe katodě, anoda je grafitová)
 • K – redukce Na z taveniny KCl

Užití

 • Li – slitiny (s Mg, Al), letectví, raketoplány
 • Na – redukční činidlo (výroba Ti), sodíkové výbojky (osvětlení), chladicí kapalina v jaderném reaktoru
 • K – chladicí kapalina v jaderném reaktoru

Kovy alkalických zemin – Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra*

Charakteristika skupiny

 • konfigurace ns2 , II. A sk. → ox. č. II
 • Srovnání s I. A skupinou: větší hodnoty X, větší hodnoty ionizační energie, méně reaktivní tvrdší, křehké, vysoké tt
 • Be – tvoří hlavně kovalentní sloučeniny
 • Mg – kovalentní i iontové
 • Od Ca – výhradně iontové

Výskyt

 • Pouze vázaně

–          Be

 • Be3Al2(SiO3)6beryl
  • Zelený – smaragd
  • Světle modrý – akvamarín

–          Mg, Ca

 • Běžně rozšířené v zemské kůře
 • Fosforečnany (apatity, fosfority) – Ca3(PO4)2
 • Magnezit – MgCO3
 • Kalcit – CaCO3
 • Kazivec – CaF2
 • Sádrovec – CaSO4 . 2 H2O (odrůda = alabastr)
 • Biogenní prvky
  • Ca – kostní hmota
  • Mg – chlorofyl
 • V minerální a mořské vodě – MgCl2 a MgBr2

–          Sr

 • Celestin – SrSO4

–          Ba

 • Baryt – BaSO4

–          Ra*

 • Vzácně, velmi radioaktivní
 • Autunit = ruda uranu a radia

Fyzikální a chemické vlastnosti

–          Be

 • Jedovaté
 • Lehký, tvrdý kov
 • Nereaktivní – nekoroduje, na vzduchu se pasivuje, nereaguje s vodou
 • Amfoterní charakter

–          Mg

 • Stříbrolesklý, lehký kov

–          Ca, Sr, Ba, Ra

 • Měkké kovy, na vzduchu nestálé, reaktivní

Reaktivita

 • Ca + H2 → CaH2
 • 2 Ca + O2 → 2 CaO
 • 3 Ca + N2 → Ca3N2
 • Ca + Cl2 → CaCl2
 • Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2
 • Ca + 2 HCl → CaCl2 + H2

Získávání a výroba

 • Elektrolýzou tavenin (chloridů)

nebo:

 • Be: magneziotermie
  BeCl2 + Mg → Be + MgCl2 (t↑)
 • Ca: aluminotermie
  3 CaCl2 + 2 Al → 3 Ca + 2 AlCl3 (t↑)

Užití

 • Slitiny

Elektron = Mg (90%) + Al + Zn + Mn
dobře hoří
tzv. „elektrony“ u aut jsou ve skutečnosti Alu
Slitiny Be – v letectví a kosmonautice

 • Mg – do Grinardových činidel R – Mg – X pro alkylaci aldehydů a ketonů v org. chemii
 • Be – moderátor neutronů v jaderných reaktorech