Asie, jihovýchodní státy

Státy jihovýchodní Asie

Brunej
Filipíny
Indonésie
Kambodža
Laos
Malajsie
Myanmar
Singapur
Thajsko
Vietnam
Východní Timor

Poloostrov Zadní Indie, Malajský poloostrov- vymezeny Indickým oceánem (Bengálský záliv, Andamanské moře) a Tichým oceánem (Jihočínské moře, Thajský a Tonkinský záliv)
Malajské souostroví (Velké Sundy, Malé Sundy, Moluky, Filipíny)- omýváno Indickým a Tichým oceánem. Souostroví tvoří ostrovní most mezi Asií a Austrálií

Přírodní podmínky

Podnebí
– V tropickém a rovníkovém podnebném pásu
– Velmi bohatý region na srážky
– Oblast tropických monzunů

Povrch
– Převážně hornatý
– Na poloostrově Zadní Indie jsou pohoří poledníkového směru
– Velké řeky: Iravadi, Salvin, Menam, Mekong
– Malajské souostroví- sopečná pohoří s velkým množstvím činných sopek (Karakatau)

Obyvatelstvo
– Přibližně 600 milionů obyvatel
– Hustě osídlená část, příznivé přírodní podmínky
– Rasy: mongoloidní, australoidní
– Jazyk:Čínsko- australasijské jazyky
– Náboženství: převážně Buddhismus, křesťanství na Filipínách, v Indonésii Islám
– V Kambodže: Rudé Khmérové- genocida

Hospodářství
– hlavní roli zastává primární sektor
– Barma, Laos, Kambodža- země 5. světa
– Asijští tygři (draci)- (Singapur, Malajsie, Thajsko)= rychlý rozvoj průmyslu a sektoru služeb
– Ekonomicky nejvyspělejší státy
– Země, které orientovaly svou ekonomiku na export kvalitního a přitom levného zboží
– Industrializované země druhé generace

Zemědělství
– Dominuje rostlinná výroba- rýže (na úrodné sopečné půdě)
– Barma, Thajsko- významní exportéři rýže
– Luštěniny, batáty, cukrová třtina, tropické ovoce
– Plantážnictví- intenzivní pěstování užitkových plodin v monokulturách
– Kaučukovník (Malajsie, Indonésie)
– Palma olejná, kávovník (Indonésie, Filipíny)
– „Zlatý trojúhelník“- na rozhraní Barmy, Thajska a Laosu- pěstování plodin, které poskytují drogy (mák setý- z makovic se získává opium- základní surovina pro výrobu heroinu). Tato oblast je největší produkční oblastí drog ve světě- drogy se odtud ilegálně vyvážejí do Evropy a USA
– Živočišná výroba- chov skotu, buvolů, prasat, významný je rybolov

Průmysl
– těžba a prvotní úprava surovin
– Těžba ropy a zemního plynu (Indonésie, Brunej)
– Těžba rud cínu a niklu (Malajsie, Indonésie, Filipíny)
– Chemický průmysl- petrochemie, výroba umělých hnojiv (Singapur, Malajsie, Indonésie)
– Textilní, potravinářský, řemeslná výroba- tradiční odvětví

Indonésie
– Ostrovní stát- rozkládá se na sundském souostroví
(asi na 18 000 ostrovů)- Velké Sundy, Malé sundy a Moluky (3 hlavní)
+ západní část Nové Guinei
– Hlavní město: Jakarta
– Rozloha: 1,9 mil. km2
– Počet obyvatel: 240 milionů
– Republika

Povrch
– Většina ostrovů je hornatá
– Sumatra, Borneo- rozsáhlé nížiny
– Časté zemětřesení a sopečná činnost (1/3 činných sopek světa)
– Velice úrodné půdy (základem je sopečný materiál)
– Hustá síť vodních toků- řeky jsou krátké a vodné
– 60% území kryjí vždyzelené tropické deštné lesy

Podnebí
– Tropické, vlhké, monzunové
– Průměrné roční teploty 25-29°C
– Monzuny přicházejí velké množství srážek (1500- 3000 mm ročně) Obyvatelstvo
– 4. nejlidnatější stát světa (Po Číně, Indii a USA)
– Hustě zalidněný strov Jáva (56% obyvatel státu) X nezalidněné vnitrozemí Nové Guinei
– Většina obyvatel na venkově, 29% urbanizace
– Velkoměsta: Jakarta, Surabaja, Bandung, Medan, Semarang, Palembang
– 150 národů (Jávanci, Sundové, Malajci, menšina Číňanů
– 89% Islám, dále křesťané, hinduisté, buddhisté

Hospodářství

– Rozvojový agrární stát
– Významné nerostné bohatství- ložiska ropu, zemního plynu, rud cínu, niklu a mědi

Zemědělství
– zaměstnaná polovina obyvatelstva
– Rostlinná výroba- dominuje, polovina orné půdy je uměle zavlažována
– Hlavní zemědělská oblast: Jáva (75% plochy ostrova se obdělává)
– Terasovitá rýžová pole (vysoko ve svazích sopečných pohoří)
– Rýže (3 místo na světě), kukuřice, batáty, fazole, palma kokosová, čajovník, kávovník, kaučukovník
– Živočišná výroba- druhořadý význam, chov skotu, koz, významný rybolov

Průmysl
– převažuje těžba a prvotní úprava nerostných surovin
– Těžební průmysl: ropa, zemní plyn (8. místo ve světě), rud cínu a niklu (2. místo a 4. místo), dále bauxit, fosfáty a soli
– Chemický průmysl- výroba gumy, hnojiv, petrochemie, barevná metalurgie
– Výroba elektrotechnických komponentů
– Potravinářský, textilní- tradičními průmyslovými obory

Malajsie
– Hlavní město: Kuala Lampur
– Rozloha: 330 000 km2
– Počet obyvatel: skoro 30 milionů
– konstituční federativní monarchie
– Skládá se ze dvou celků:
– Pevninská část na jihu Malajského poloostrova
– Ostrovní část na severu ostrova Borneo

Hospodářství
– Aspiruje na roli dalšího asijského draka- buduje se chemický, strojírenská a elektrotechnický průmysl
– Konkuruje Singapuru jako finanční a obchodní centrum
– Nerostné bohatství: těžba mědi, titanu, ropu

Thajsko
– Hlavní město: Bangkok
– Rozloha: 513 000 km2
– Počet obyvatel: 65 milionů
– Konstituční monarchie
– Ekonomicky vyspělejší stát JV Asie,
ale pořád patří do rozvojového světa

Hospodářství
– Turisticky nejnavštěvovanější země regionu
– Komponenty pro automobilový průmysl, elektrotechnické součástky
– Jeden z největších exportérů rýže na světě
– Vývoz kaučuku
– Proslulé velmi levnými službami- šíření HIV do Evropy

Filipíny
– Republika na stejnojmenném souostroví
– Hlavní město: Manila
– Rozloha: 300 000 km2
– Počet obyvatel: 98 milionů
– Bohatá naleziště mědi, chromu, stříbra
– Jih země je obýván muslimy
– Dříve Španělská kolonie- proto je dnes většinovým náboženstvím katolictví

Barma (Myanmar)
– Hlavní město: Neipyijto
– Rozloha: 678 500 km2
– Počet obyvatel: 61 milionů
– Mimořádně velké přírodní bohatství- zemní plyn, ropa, drahokamy
– Ale je to velmi chudá země vinou předchozích vlád

Singapur
– Hlavní město: Singapur
– Rozloha: 710 km2
– Počet obyvatel: 5,4 milionů
– Dnes jeden z nejvyspělejších států světa
(řadí se do skupiny „asijských tygrů“
– Populace čínská (75%), malajská a indonéská
– Finanční a obchodní centrum JV Asie
– Přístavní zařízení, rafinérie ropy, dopravní křižovatka

Vietnam
– Hlavní město: Hanoj
– Rozloha: 330 000 km2
– Počet obyvatel: 90,5 milionů
– Další z potenciálních „asijských draků“
– Pomalu se rozvíjí cestovní ruch- bohatá kultura
– Vietnamská socialistická republika
– Velký význam má zemědělství- vývoj rýže, čaje, kaučuku
– Stálezelené tropické lesy
– Roste podíl průmyslových podniků budovaných zahraničními investory: chemický, textilní, potravinářský