Asie, východní státy

Státy východní Asie

Čína- Peking
Japonsko- Tokio
KLDR- Pchjongjang Korea- Soul
Mongolsko- Ulánbátar
Taiwan- Taibei

Charakteristika
– nejvyspělejší část Asie
– 3 vyspělé státy: Japonsko, Korea, Taiwan
– 3 rozvojové- Čína, KLDR, Mongolsko
– Rozloha celé oblasti: 12 milionů km2 (30% kontinentu Asie)

Podnebí
– Sever- mírné klima
– Jih- subtropické podnebí
– Jih Číny- tropické klima
– Vnitřní oblast- kont
– kontinentální klima s vysokými teplotními amplitudami
– Tibetská náhorní plošina- zvláštní vysokohorské klima
– Jižní a jihovýchodní část- značně ovlivňována monzunem

Povrch
– Vnitrozemí- bezodtoké, aridní oblasti
– Vyplněno pohořími- Himaláje, Kunlun Šan, Ťan Šan, Pamír
– Náhorní plošiny- Tibetská
– Velká čínská nížina, Turfanská nížina
– Poště Gobi, Taklamakan (místa výrazného deficitu srážek
– Pramenná oblast himálajských veletoků- většina se stáčí prudce k jihu a míří do jižní a jihovýchodní Asie
– Řeky Huang He (Žlutá řeka), Chang Jiang (Dlouhá řeka)

Obyvatelstvo
– Více než 1,5 mld. lidí (průměrná hustota 128/ob. km2)
– Pobřežní oblasti Číny, Japonska, Korejského poloostrova- přelidnění
– Západní Čína, Mongolsko- nízká hustota zalidnění
– Národnosti- Tibeťané, Mongolové, Korejci, Japonci
– 4 jazykové rodiny- Japonská, Korejská, Čínsko- austroasijská, Altajská
– Čínská lidová náboženství- konfucianismus, taoismus, zastoupený také buddhismus, ale ve specifické podobě- šintoismus, Korea (křesťanství)
– Nomádství- kočovný způsob života

Hospodářství
– Přechod na tržní systém v zemědělství
– Přeorientováno zemědělství na průmysl
– Zelená revoluce
– Rostlinná výroba- bourec morušový, tabák, bavlna, čaj
– Jih- rýže, subtropické plodiny
– Sever- pšenice, kukuřice
– Živočišná výroba- dvouhrbý velbloud
– Východ- chov prasat, drůbeže, rybolov
– Západ- v mongolských stepích- kůň (národní bohatství), skot, velbloudi, jak

Ekonomika
– Podle vyspělosti: Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, KLDR
– Jen Japonsko+ Čína vytváří 20% světového HDP
– Čína- přes obrovský pokrok je stále zemědělskou zemí (zhruba polovina obyvatel pracuje v zemědělství)
– Surovinově závislý region na dovoz ropy
– Produkce elektrotechniky, automobilů, méně náročných komodit- textil, obuv, hračky (Čína)
„Asijští tygři“= skupina nově industriovaných zemích s rychlým hospodářským růstem.
– Začínají se prosazovat vyspělé obory- dopravní strojírenství, loďařský průmysl, elektrotechnika, „boom elektroniky“
– Asijský hospodářský zázrak, došlo k modernizaci a přeměně na vyspělé státy
Proces zprůmyslnění proběhl ve 2 vlnách:
1. Vlna: Jako první Japonsko, poté Korejská republika, Taiwan (+ Singapur v jižní Asii), Hong Kong
= Dnes jsou to moderní vyspělé státy, výroba s levnější pracovní silou, investují v zahraničí
2. Vlna: Thajsko, Malajsie, Filipíny, Čína (především)= „Menší tygři“ země, které chtějí napodobit tuto cestu

Průmysl
– Čína- těžební energetický- hydroenergetika (Tři soutěsky), dopravní strojírenství
– „Rudý drak“- silná centrálně řízená ekonomika Číny
– Ostrovní část velmi chudá na nerostné suroviny
– Čína- jeden z největších producentů uhlí na světě, znační zásoby železných rud a barevných kovů

Japonsko
– Hlavní město: Tokio
– Rozloha: 377 000 km2
– Počet obyvatel: 126 milionů
– Konstituční monarchie- v čele císař
– Země 1. světa
– Leží na 4 velkých ostrovech: Honšú, Kjúšú, Šikoku, Hokkaidó (+ množství menších souostroví)
– „Země vycházejícího slunce“

Povrch
– Povrch ostrovů je hornatý
– Nejvyšší hora Fuji San (3 776 m n. m.)- stratovulkán
– Pobřeží- nížiny (největší koncentrace obyvatelstva)
– Tektonicky neklidná oblast s častým zemětřesením

Podnebí
– Vlhké oceánské, ovlivňováno monzuny, v květnu období dešťů
– Podnebí je ovlivněno proudy: Kuriošo (teplý), Kurilský (studený)
– Jih- Subtropické vlhké klima
– Sever- mírné podnebí
– Konec léta- silné deště a tropické cyklóny- tajfuny

Průmysl (velmi rozvinutý)
– Těžký průmysl: hutnictví, strojírenství
– Automobilová velmoc- výrobní závody po celém světě

Hospodářství
– Hlavní město Tokio- hospodářské, kulturní a dopravní město
– Starobylá kultura
– Asijský tygr
– Minimální přírodní bohatství (surovinové zdroje jsou závislé na dovozu z Austrálie)
– Kvůli malé ploše je intenzivní hospodářství
– Výpočetní technika, spotřební elektronika, software, biotechnologie
– Samo Japonsko rozvíjí jen nejnáročnější odvětví- do částí s levnou pracovní silou přesouvají méně složitou výrobu
– Japonsko má výhody- kvalifikovaná pracovní síla, tradice, dostatek kapitálu
– Rychlovlak: Šinkansen (síť vysokorychlostních železnic)
– produkty moře jsou bohatě přidávány do jídelníčku (velký rybolov)
– Japonské firmy: Canon, Honda, Hitachi, Nissan, Nintendo, Olympus, Sony, Toyota, Yamaha

Čína
– Hlavní město: Peking
– Rozloha: 9 600 000 km2
– Počet obyvatel: 1,3 mld.
– Nejlidnatější stát světa
– Totalitní režim

Povrch
– Západ- vysoké hory
– Východ- nížiny
– Řeky: Chang Jiang, Huang Che, Jang c‘ ťang (Na jejím středním toku hydroelektrárna Tři soutěsky)
– Velká čínská nížina (soustředěna většina obyvatel)
– Sečuánská pánev- významná a velmi úrodní pánev na středním toku řeky Chang Jiang
– Jihozápad- Tibetská náhorní plošina

Podnebí
– „Monzunová Asie“
– Severovýchod- mírné klima
– Jihovýchod- subtropické
– Východ- oceánské monzunové
– Severozápad- kontinentální
– Ostrov Hainan- tropické klima

Obyvatelstvo
– Etnikum Chan (92% populace
– Asi 55 menšin
– Jazyk: Čínština (nejrozšířenější je mandarínská čínština)
– Ujgurové, Tibeťané, Mongolové
– Náboženství: většina islám (to je vyděluje z čínské společnosti)
– Na venkově 2/3 Číňanu (špatná životní úroveň)

Hospodářství
– Jádrem rozvoje jsou přístavy= zóny volného obchodu
– Značný rozdíl mezi bohatými přístavy a chudým venkovem
– Hospodářská centra: Peking, Shangai, Tianjin, Hongkong, Macav
– 2. největší ekonomika světa (podle odhadů v 1. polovině 21. předčí USA)
– Velké zásoby černého uhlí, nedostatek ropy (je dovážena)
– Rychlý rozvoj ekonomiky-> vysoké nároky na energetiku (tepelné elektrárny, vodní (gigantický projekt Tři soutěsky- největší hydroelektrárna na světě)
– Známá produkcí levných výrobků (textil, obuv, jízdní kola, hračky, spotřební elektronika)
– Prosazuje se i v náročnějších oblastech (automobily, lodě, elektrotechnika)
– Velká čínská nížina: produkce pšenice a rýže

Tibet
– Autonomní část Číny
– Území vysoko v horách
– Ovládán tibetským buddhismem (lámaismem)
– 1959- čínská vojska připojila Tibet k Číně (odchod dalajlámy do exilu)

Korejský poloostrov
– Po 2. světové válce rozdělen na komunistický sever a prozápadní jih
– Jih- Korejská republika
– Sever- Korejská Lidově Demokratická republika

Korejská republika
– Hlavní město: Soul
– Rozloha: 98 000 km2
– Počet obyvatel: 48, 4 milionů
– Prezidentská republika

Ekonomika
– „Asijský tygr“, Země 2. světa, vyspělá demokratická země
– Zásoby černého uhlí
– Čeboly= obrovské koncerny, ovládají průmysl, banky, politiku
– Samsung, Hyundai, LG
– Rozvinutý průmysl: hutnický (výroba oceli), strojírenský (lodě, automobily)
– Vývoz hi-tech technologií- počítače+ příslušenství, výroba LCD televizorů, monitorů, mikroprocesorů, mobilní telefony

KLDR
– Hlavní město: Pchjongjang
– Počet obyvatel: 24, 5 milionů
– Rozloha: 120 500
– Diktátorský režim- „skanzen stalinismu“- obyvatelé bez občanských práv, náznak proti režimu je trestán (vězení, pracovní tábory), problém s hladomorem
– Hornatý stát na severu Korejského poloostrova
– Vývoz nerostných surovin, základní průmysl
– Hrozba a nevypočitatelnost režimu s jaderným a raketovým programem země

Mongolsko
– Hlavní město: Ulánbátar
– Počet obyvatel: 3 miliony
– Rozloha: 1 564 000
– Jediný vnitrozemský stát, náhorní plošina s kontinentálním podnebím
– Velmi řídce osídlená země (nejmenší osídlení na světě)
– Většina plochy: stepi, polopouště, pouště
– Obyvatelé jsou zaměstnání v zemědělství, pastevectví (kočovné)- koně, ovce
– Těžba černého uhlí, mědi
– Velmi chudá populace, 1/3 pod hranicí chudoby

Taiwan
– Hlavní město: Taibei
– Rozloha: 35 980 km2
– Počet obyvatel: 23,2 milionů
– Svobodné, vyspělé území, fungující vláda, ekonomika, měna a armáda
– Mezinárodně je součástí Číny, Čína hlásí vojenský útok, jestli Taiwan vyhlásí nezávislost
– Produkce mikroprocesorů, počítače, elektrotechnických součástek, spotřební elektronika