Biologie člověka

OSTEOLOGIE

  • KOSTRA:
   • MEZODERMÁLNÍHO PŮVODU
   • Pohybový aparát – PASIVNÍ
   • SVALSTVO – AKTIVNÍ – také pohybový aparát
  • Tvořeno POJIVOVOU TKÁNÍ – mezibuněčná hmota
 • FUNKCE KOSTRY
   • Opora měkčím tkání
   • Úpon svalů a vazů
   • Ochranná pouzdra orgánů
   • Zásobárna vápníku
 • Úloha při tvorbě krevních elementů (obratle, lebka)

 

POJIVOVÁ TKÁŇ UŽ MÁME

SLOŽENÍ KOSTÍ

 • Kostní tkáň je nejtvrdší z pojiv
 • Pouze u obratlovců
 • Z kostních buněk – OSTEOCYTŮ
 • Buněčná hmota vytvářena – OSTEOBLASTY

Mezibuněčná hmota obsahuje

 • 1.) Látky organické: 1/3 dodávají kosti pružnost, bílkovina: OSEIN, KOLAGEN
 • 2.) Látky anorganické: asi 2/3 dodávají kosti pevnost a tvrdost
 • Ve stáří přibývá anorganické hmoty – kosti křehké a tvrdší ->lámavost
 • V dětství KOLAGEN PŘEVLÁDÁ

TVAR KOSTÍ

 • Tvar odpovídá funkci
 • 1.) kosti dlouhé – kosti končetin
 • 2.) kosti ploché – kosti klenby lebeční
 • 3.) kosti krátký: kosti zápěstní
 • 4.) kosti pneumatické – obsahují dutiny, vyplněné vzduchem, kost čelní, čichová
 • 5.) kosti nepravidelné – obratle

STAVBA KOSTI

 1. Periost (okostice)
 2. Kostní tkán a.) hutná (kompakta)
   1. Houbovitá (trámčina (spongióza)
 3. Kostní dřen – v dutině dlouhých kosti

PERIOST

 • SILNÁ, TUHÁ, VAZIVOVÁ BLÁNA
 • Bohatě prokrvená – inervovaná; podráždění = BOLEST
 • Nepokryvá pouze klouby, tam jí nahrazuje CHRUPAVKA

KOSTNÍ TKÁŇ

 • A.) HUTNÁ = substanta compacta
  • Střední část dlouhých kostí a povrchovou část plochých a krátkých kostí
 • B.) HOUBOVITÁ
  • Hlavice dlouhých kostí, vnitřek plochých a krátkých, upravena do trámců, prostorová síť – vliv zatížení
 • KOST HUTNÁ
  • LAMELOSNÍ = VRSTEVNATÁ
   • Lamely jsou typicky uspořádány do válcovitých útvarů – OSTEONŮ
   • OSTEON – může utvořit až 20 lamelů souřadně uspořádan kolem centrálního kanálku
   • Mezi lamely jsou OSTEOCYTY
  • LAMELY – HAVERSOVY LAMELY
   • INTERSTÍCIÁLNÍ LAMELY – vmezeře
   • LAMELY POVRCHOVÉ = pláštové

KOSTNÍ DŘEŇ

 • V duntinkách spongiózy, střední úseky dlouhých kostí, měkká tkáň = síť vazivových vláken buněk a cév
 • DĚTSTVÍ – ČERVENÁ
 • DOSPĚLOST – ŽLUTÁ – morek tuk, krvetvorba pouze v krátkých a a plochých kostech (pánev, lebka, žebra, obratle)
 • Stáří = šedá, ztráta tuku
 • OBROVSKÁ denní produkce ERYTROCYTŮ

ČÁSTI DLOUHÝCH KOSTÍ

 1. Difýza = střední trubicovitá část
 2. EPIFÝZA = kloubní konec

VÝVOJ A RŮST KOSTÍ

 • VYTVÁŘÍ se z CHRUPAVČITÉHO NEBO VAZIVOVÉHO ZÁKLADU
 • KOSTNATĚNÍ (OSIFIKACE) – PROCES – během EMRYONÁLNÍHO VÝVOJE
 • Osifikace pomocí osifikačních jader
 • RŮST KOSTÍ
  • Do šířky: pomocí okostnice
  • Do délky: na RŮSTOVÉ CHRUPAVCE
 • JEJICH činnost stimulována SOMATOTROPINEM (hormon HYPOFÝZY)
 • Stimulace do 18-23 let

OSIFIKACE

 • Kostnatění
 • BĚHEM NITRODĚLOŽNÍHO VÝVOJE
 • První KLIČNÍ – BĚHEM 2 MĚSÍCE
 • Ve 23let
 • Do té doby – Ca + vita A,C,D

SPOJENÍ KOSTÍ

 1. PEVNÉ = NEPOHYBLIVÉ
 2. VOLNÉ = POHYBLIVÉ = KLOUBNÍ

Ad. A,)

 1. Vazivem – švy na lebce, zuby do jamek ozubicí
 2. Chrupavkou – meziobratlové ploténkou
 3. Srůstem kostí- PÁNEVNÍ, KŘÍŽOVÁ
 • SPOJENÍ KOSTÍ = KLOUB
 • Hlavice zapadá do jamky drune

Stavba

 • 1.) kloubní jamka + hlavice
 • 2.) styčné plochy – hyalinní chrupavka
 • 3.) Kloubní výstelka + maz
 • 4.) Kloubní vazivové pouzdra – produkuje maz
 • MAZ = SYNOVIÁLNÍ TEKUTINA – zmírnění tření, zvyšuje přilnavost
   • Vyživuje chrupavka
 • ARTRITIDA = Chronický zánět kloubů s následnou deformací – 100 forem – DNA, OSTEARTRITIDA

KOSTRA ČLOVĚKA

= PŘEHLED KOSTÍ

 • 1.) osová kostra
 • Lebka
  • NEUROCRANIUM
  • SPLANCHNOCRANIUM
 • Kostra končetin
  • Kostra horní končetiny
  • Kostra dolní končetiny

PÁTEŘ

 • 7 KRČNÍCH OBRATLŮ
 • 12 HRUDNÍCH
 • 5 BEDERNÍCH
 • 5 KŘÍŽOVÝCH
 • 4-5 KOSTRČNÍCH

Stavba OBRATLE

 • TĚLO DOPŘEDU + VÝBĚŽKY + OBLOUK
 • TELO + OBLOUK UZAVÍRAJÍ OTVOR OBRATLOVÝ -> Z OTVORU VZNIKÁ KANÁL OBRATLOVÝ -> V NĚM MÍCHA
 • VÝBĚŽKY – PŘÍČNÉ, KLOUBNÍ, TRNOVÝ
 • NEJVĚTŠÍ TĚLO MAJÍ OBRATLE BEDERNI

C1 = ATLAS = NOSIČ ¨

 • NEMÁ TĚLO, PŘEDNÍ A ZADNÍ OBLOUK + 2 KLOUBNÍ plošky pro spojení s týlní kostí

 

C2 = AXIS = ČEPOVEC

 • Zakrnělé tělo, z něho vybíhá zub (díky němu hýbeme hlavou)

KŘÍŽOVÉ OBRATLE – srůstají v kost křížovou = os sacrum

KOSTRČNÍ OBRATLE SRŮSTAJÍ V KOSTRČ = OS coccygis

Páteř jako celek

 • POHYBLIVÁ V OBLASTI KRČNÍ A BEDERNÍ
 • ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE
  • 1.) přirozená – pohled ze strany – dvoj esovité prohnutí
   • DOPŘEDU – LORDOZA – KRČNÍ + BEDERNÍ
   • DOZADU – KYFOZA – HRUDNÍ + KŘÍŽOVÁ
  • 2.) VADNÁ – pohled zezadu – SKOLIOZA
   • Důvod – dává páteři pružnost a tlumí nárazy při chůzi

Kostra hrudníku

 • THORAX
 • 12 PÁRŮ ŽEBER)
 • ŽEBRA PRAVÁ – kloubně se ujímají na hrudní obratle a chrupavkou na hrudní koš
 • ŽEBRA NEPRAVÁ – připojujou se chrupavkou k pravým
 • ŽEBRA VOLNÁ – končí mezi svaly a břišní stěny
 • HRUDNÍ KOST = STERNUM – PLOCHÁ – zakončená mečovitým výběžkem

LEBKA

 • CHRÁNÍ mozek a smyslové orgány hlavy
 • MOZKOVÁ ČÁST (8KOSTÍ)
 • OBLIČEJOVÁ ČÁST 14 KOSTÍ
 • KOSTI SPOJENY ŠVY
 • JEN dolní část připojena kloubně – mluvení a žvýkání
 • Jazylka zavěšena na lební bázi vázy

MOZKOVNA = lební klenba + spodina lebky

 • Přehled kostí mozkové části
 • KOST TEMENNÍ = 2X OS PARIETALE
 • KOST SPÁNKOVÁ = 2X OS TEPORALE
 • KOST ČELNÍ = 1X OS FRONTALE
 • KOST TYLNÍ = 1X OS OCCIPITALE
 • KOST KLÍNOVÁ = 1X OS SPHENOIDALE
 • KOST ČICHOVÁ = 1X OS ETHMOIDALE
 • = celkem 8 kostí

KLENBA LEBNÍ (CALVA)

 • Skládá se z plochých kostí, spojené švy
 • KOST ČELNÍ (nepárová) – vedlejší dutina nosní
 • Z KOSTI TEMENNÍ (PÁROVÉ) – ty jsou od sebe oddělneny (ševšípový)

LEBEČNÍ BÁZE = SPODINA LEBNÍ

 • Jiný tvar při pohledu svrchu z nitrolebeční strany a jiný tvar při pohledu zespodu z vnější strany. Tvoří jí:

KOST TYLNÍ

 • Nepárová
 • Navazuje na páteřní kanál + 2 tylní kloubní hrboly po stranách otvoru – spojení s atlasem + zevní hrbol tylní – úpon zádových svalů

KOST KLÍNOVÁ

 • Uprostřed spodiny – má tělo, do stran malá a velká křídla

KOSTI SPÁNKOVÉ

 • Mezi klínovou a tylní šupina spánkové kosti – NEJSLABŠÍ MÍSTO NA LEBCE

KOST SKALNÍ –

 • Její součást nejtvrdší kost (bez spongiozy)
 • Uloženo UCHO – sluch
 • V NÍ – PROCESSUS MASTOIDEUS – bradavkovitý výběžek vyčnívá

JAŘMOVÝ OBLOUK

 • Spánkový výběžek spolu s licním výběžkem

KOST ČICHOVÁ

 • Několik částí, k mozkovně patří, dírkovaná ploténka – uzavírá dutina nosní, otvory procházejí vlákna čichového nervu

OBLIČEJOVÁ ČÁST

 • KOST LICNÍ 2x PÁROVVÁ = OS ZYGOMATICUM
 • KOST NOSNÍ 2X PÁROVÁ = OS NASALE
 • HORNÍ ČELIST 2X PÁROVÁ = MAXILA
 • KOST PATROVÁ 2X PÁROVÁ = OS PALATINUM
 • KOST SLZNÍ 2X PÁROVÁ = OS LAKRIMALE
 • Dolní skořepa nosní 2x PÁROVÁ = CONCHA NASALIS INFERIOR
 • KOST RADLIČNÁ 1X NEPÁROVÁ = VOMER
 • DOLNÍ ČELIST 1X NEPÁROVÁ = MANDIBULA
 • CELKEM 14 KOSTI

JAZYLKA

 • Drobná kůstka pod dolní čelistí, k lebeční spodině připojeny vazy, na ní je hrtan

ŠVY NA LEBCE

 • VĚNCOVÝ = SUTURA CORONALIS – ČELNÍ A TEMENÍ
 • ŠÍPOVÝ = SUTURA SAGITTALIS – 2 KOSTI TEMENNÍ
 • LAMBDOVÝ = SUTURA LAMBODOIDEA – TEMENÍ A TÝLNÍ
 • ŠUPINOVÝ = SUTURA SQUAMOZA – TEMENNÍ A SPÁNKOVÁ

LEBKA NOVOROZENCE

 • Mezi kostmi širší vazivové blány = LUPÍNKY= FONTANELLAE, FONTICULLI

FONTANELY

FONTANELLA MOJOR (FONTICULUS ANTERIOR)

V PRŮSEKU ŠVU ČELNÍHO, SAGATÁLNÍHO A VĚNCOVÉHO, ČTYŘCÍPÝ mízí do konce 2 roku

FONTANELLA MINOR (FONTICULUS POSTERIOR)

 • NA STYKU ŠVU SAGITÁLNÍHO A LAMBDOVÉHO , TROJCÍPÝ TVAR

TYPY PŘÍČNĚ PRUHOVANÝCH SVALŮ

BÍLÉ – RYCHLE UNAVITELNÉ

Malé množství myoglobinu

Chudé prokrvení

Krátká, rychlá kontrakce

Anaerobní metabolismus

Svaly horních končetin

Snadno se unaví

Spotřeba energie

Specializace na anaerobní metabolismus

 

ČERVENÉ – VYTRVALÉ
 • VELKÉ množství myoglobinu
 • Bohaté prokrvení
 • Dlouhá, pomalá kontrakce
 • Specializace na anaerobní metabolismus
 • Šetří energie
 • Svaly zabezpečují držení těla
 • Specializace na anaerobní metabolismus
 • SVALY zabezpečující držení těla
PŘECHODNA
 • VYUŽITÍ ANAEROBNÍCH metabolismus

 

SVALY HLAVY

1.Mimická

 • Začíná na kosti, úpon do kosti
 • Zajištění mrkání, řeč smích, kousání…

Čelní sval

Týlní sval

Kruhový sval ústní

Sval tvářový – největší mimický, vytrvarovat obličej, tváře k zubům

Velký sval lícní

Zdvihač nosního křídla a horního rtu

Zdvihač horního rtu

Stahovač dolního rtu

Stahovač ústního koutku

 

 1. ŽVÝKACÍ
 • Pohyb dolní stoličky
 • SVAL SPÁNKOVÝ – přitahuje dolní čelist
 • SVAL ŽVÝKACÍ
 • ZEVNÍ A VNITŘNÍ SVAL KŘÍDLOVÝ – ČELIST DOPŘEDU A DOZADU

3. svaly krku

 • Mezi lebkou a hrudníkem
 • Podkožní sval krku
 • Plochý sval od hrudníku přes bradu
 • Čelisti redukovány
 • Slouží k pohybu

PODKOŽNÍ SVAL KRKU

ZDVIHAČ HLAVY – PRAVÝ A LEVÝ, od hrudní a kliční kosti ke spánkové kosti – táhne hlavu do záklonu, zdvihá obličej, OTÁČÍ HLAVU

SVALY KRKU – SVALY KLONĚNÉ = hluboké svaly krční, pohyby hlavy, pomáhají jazykové svaly

Svaly hrudníku

 • V NĚKOLIKA VRSTVÁCH
 • VELKÝ SVAL PRSNÍ – PŘITAŽENÍ PAŽE K HRUDNÍKU
 • MALÝ PRSNÍ SVAL – POD VELKÝM PRSNÍM SVALEM PŘEDPAŽÍ
 • SVAL PODKLÍČKOVÝ – POD VELKÝM PRSNIM SVALEM (MEZI KLIČNÍ A 1 ŽEBREM)
  • TÁHNE KLIČNÍ DOLU
 • PILOVÝ SVAL PŘEDNÍ
  • Začíná 9 zuby, na 9 žebrech úpon na vnitřní okraj lopatky oddalování lopatek od sebe upažení
 • ZEVNÍ A VNITŘNÍ MEZIŽEBERNÍ SVALY
  • Spojují mezi sebou žebra
  • Zevní – při nádechu zdvihá žebra
  • Vnitřní – při nádechu pokles žeber
 • BRÁNICE
  • Plochý sval, vyklenutý do hrudníku, má šlašitý vzhled, dýchání 3 otvory
 • PŘÍMÝ BŘIŠNÍ SVAL
  • Od sterna po kost stydkou
  • Střední čára + příčné vazivové pásy 2 sloupce obdelníků
  • Účast při předklonu
 • ŠIKMÉ BŘIŠNÍ SVALY – ZEVNÍ A VNITŘNÍ
  • Tvoří boční stěnu, dutiny břišní, oba
  • Předklon, natáčení
 • PŘÍČNÝ BŘIŠNÍ SVAL
  • Pomáhá zatahovat břicho
  • V hlubší vrstvě boků, ochrana orgánů
 • Čtyřhranný sval bederní
  • ZADNÍ STĚNA DUTINY BŘIŠNÍ
  • NAPŘIMUJE TRUP, OHÝBÁNÍ DO STRAN
 • ZDVIHAČ ŘITNÍ
  • Plochý sval
  • Uzavírá dutinu břišní a tvoří pánevní dno

SVALY ZAD

 • VE VÍCE VRSTVÁCH
 • SVAL TRAPÉZOVÝ – TROJÚHELNÍKOVÝ TVAR
  • FIXUJE A STABILIZILUJE LOPATKU
  • ZDVIHÁ RAMENA – nad jejich úroveň
 • ŠIROKÝ SVAL ZÁDOVÝ
  • Připaží, zapažení
  • Při kopání, pádlování, shyby
  • Horní okraj tvoří obrys podpažní jamy
 • Hluboké svalstvo zádové – vzpřimovače páteře
  • DRŽENÍ PÁTEŘE
  • Vzpřímená páteř
 • MEZIOBRATLOVÉ SVALY
  • KRÁTKÉ, SPOJUJÍ K SOBĚ JEDNOTLIVÉ OBRATLE

HORNÍ KONČETINA

 • SVAL DELTOVÝ
  • POKRYV RAMENA
  • UPAŽENÍ, PŘEDPAŽENÍ, ZAPAŽENÍ
  • V KLOUBNÍ JAMCE
  • DRŽENÍ HLAVICE HUMERU
 • SVAL DVOJHLAVÝ pažní
  • PŘEDNÍ STRANA PAŽE, OHYB V LOKTI OHYBAČ
 • SVAL TROJHLAVÝ PAŽNÍ
  • Zadní strana paže, jedna hlava začíná na lopatce, dvě pažní kosti – šlachou prochází přes loketní kloub (natahovač)
 • SVAL PŘEDLOKTÍ – skupina ohybačů, natahovačů
 • SVAL VŘETENÍ – dvojhlavý sval pažní
 • DLOUHÝ SVAL DLAŇOVÝ
 • OHYBAČE ZÁPĚSTÍ
 • SVALY RUKY – PŘITAHOVAČ A ODTAHOVAČ PALCE

DOLNÍ KONČETINA

 • SVAL BEDROKYČELNÍ
  • DUTINA PÁNVE
 • SVAL HÝŽDOVÝ
  • Ve 3 vrstvách
  • Velký
  • Střední
  • Malý
  • Při skákání, jízda na kole, dřepy,
 • DVOJHLAVÝ SVAL STEHENNÍ
  • Zadní strana stehna
  • Upíná se od stydké a stehenní kosti ke kosti lýtkové – ohyb bérce

Červené krvinky erytrocyty

Přenos O2, z plic do tkání CO2 z tkání do plic

Hemoglobin

Nebílkovinová složka HEM – Fe2+

 1. Hemoglobin + O2 = oxyhemoglobin
 2. Hemoglobin + CO2 = karbaminohemoglobin
 3. Hemoglobin + CO = KARBONYLHEMOGLOBIN

BÍLÉ KRVINKY – LEUKOCYTY

 • JSOU beztvaré, mají jádro, nacházejí se v krvi, tkánovém moku, míze, v tkáních, krev je pro ně nej transportní prostředí
 • 4000 – 10000 v 1 mm3
 • Obrana organismu
 • Kolísá – více po jídlo, tělesné námaze, vlivem operačního zásahu, v těhotenství, při infekčních onemocněních,krvácení,
 • Schopnost fagocytózy
 • Vznik v kostní dřeni

Diapedéza

 • Je schopnost leukocytů procházet stěnou kapilár a vstupovat do přilehlých tkání, do místa zánětu
 • Neutrofilní granulocyty a monocyty

 

ROZDĚLENÍ LEUKOCYTŮ

 • 1. GRANULOCYTY
  • Obsah barvitelných zrníček –