Evropa, ministáty

Evropské ministáty

Společným regionalizačním kritériem evropských ministátů není poloha, ale je to malá rozloha, málo obyvatel a stejná ekonomika.
Andora- Andora de Vella
Gibraltar- Gibraltar
Lichtenštejnsko- Vaduz
Monako- Monaco Ville San Marino- Seravelle
Vatikán- Citta del Vaticano
Malta- Valleta
Lucembursko (Benelux)

1. Andora
Základní informace
– Hlavní město: Andora de Vella
– Počet obyvatel: 65 000
– Vysoká hustota osídlení: 139 obyvatel/km2
– Rozloha: 468 km2, plošně největší z ministátů
– Konstituční monarchie- knížectví
– Republikánský systém knížectví
– Vláda je diarchie (v čele je biskup a Francouzský prezident)- dělí se o vládu
– Pouze jedna politická strana
– Není členem EU
– Je členem eurozóny
– Měna: euro
– Člen celní unie

Povrch
– Pyreneje
– Údolí rozvětvené řeky

Hospodářství
– Terciér (cestovní ruch, vysokohorská turistika, umělecká řemesla- suvenýry- keramika, kůže, šperky)
– Zemědělství: soběstačné, samozásobitelství
– Závislost i na dovozu
-Horské oblasti- ovce, skot- tradiční vyhánění
– Tabák Obyvatelstvo
– Jazyk- kalatánština, francouzština, španělština
– 1/3 Andořané, 46% španělů, Portugalci, Francouzi
– Náboženství: jednotné (římští katolíci)

Klima
– Subtropický pás
– Vysokohorské alpínské klima
– Příjemná léta- 18C
– V zimě- sněhové srážky 1,8 C
+ Finanční rozvoj- příjemné daňové podmínky (nepřímé daně) „daňový ráj“, oblast vyhledávaná cizinci

2. Malta
Základní informace
– Ostrovní stát ve středomoří
– Hlavní město: Valleta
– Počet obyvatel: 376 000
– Rozloha: 315 km2
– Státní zařízení: republika (jednokomorový parlament)
– V historii patřila k Britům

Povrch
– Tvoří ji 3 ostrovy: Malta, Gozo, Komino
– Ostrovy jsou vrcholy ponořeného vápencového pohoří
– Místo subdukce
– Velmi členité pohoří se zálivy a útesy

Hospodářství
– Hlavně cestoví ruch
– Služby tvoří více než 64% HDP
– Zbytek hospodářství tvoří námořní doprava
– Průmysl: strojírenský, textilní (suvenýry- krajky- ostrov Gozo), oděvní
– 40% plochy ostrovu je pro zemědělství
– Samozásobitelský stát
– Převládá rostlinná výroba (ovoce, zelenina)- nutnost zavlažení
– Oblast je vyhledávaná spíše staršími lidmi díky příjemnému klimatu Klima
– Vlhké subtropy
– Směrem do vnitrozemí- sucho
– 510 mm srážek nestačí k pitné vodě- problém s pitnou vodou
– Četná zařízení na odsolování vody

Obyvatelstvo
– Jazyk: Maltština
– angličtina (z historických dob)
– 90% Malťanů, 1% Britů
– Náboženství: 90% římskokatolické
– Intenzivní zemědělství moderního typu, zaměstnává 2%

+ Většina staven je sakrální (364 kostelů)
Vliv islámu na stavby
Malta má více kněží, mnichů a jeptišek než jakýkoli jiný stát

3. Monako
Základní informace
– Hlavní město: Monaco Ville
– Počet obyvatel: 33 000
– Nejhustější osídlení v Evropě: 16 920/km2
– Rozloha: 2 km2, 2. Nejmenší v Evropě
– Samostatný státní útvar
– Konstituční monarchie- knížectví (Kníže Albert je následovník trůnu- rod bude pokračovat)

Povrch
– Na Azurovém pobřeží
– Strmý povrch- terasovitě stoupá od skalnatého pobřeží až k pohoří na hranicích

Klima
– Středomořské klima Obyvatelstvo
– Jazyk: francouzština, italština, monagština (původní obyvatelé)
– Většina cizinci
– 47% Francouzů, 17% Italů
– 100% urbanizace, celý povrch zastavěn
– Římští katolíci

Hospodářství
– Cestovní ruch
– Bankovnictví, pojišťovnictví
-Průmysl: chemický (farmacie, kosmetika)
-Plast a elektrotechnika
-Měnová, hospodářská a celní unie (spojeno s Francií)
-Většina obchodních vztahů s Francií

4. San Marino
Základní informace
– Italský vysokohorský stát
– Hlavní město: Seravelle
– Počet obyvatel: 24 200
– Hustota zalidnění: 2,5 ob/km2, z ministátů je nejméně osídlený
– Rozloha: 61 km2
– Parlamentní politika
– Uzavřená enkláva Itálie

Povrch
– Hornatá Itálie ze všech stran
– Nejvyšší bod: Monte Tiano (Apeniny)

Klima
– Středomořské
– Teplá léta, mírné zimy Obyvatelstvo
– Homologický stát- Sanmariňané
– Italština
– Římští katolíci

Hospodářství
– Nízké daně
– Není člen EU, ale měna je euro
– V celní unii s Itálií
– Hlavně cestovní ruch
– Prodej poštovních známek
– Obilí, vinná réva

5. Vatikán
Základní informace
– Hlavní město: Citta del Vaticano
– Počet obyvatel: 842
– Hustota zalidnění: 1877ob/ km2
– Rozloha: 0,44 km2, nejmenší v Evropě
– Enkláva Itálie, západní část Říma
– Teokratická monarchie- v čele papež

Klima
– Mírný pás

Hospodářství
– Měna: euro
– Cestovní ruch, turisté, pronájem nemovitostí

Obyvatelstvo
– 100% katolíci
– Italové, Švýcaři, Němci
– Jazyk: Italština, latina
+ Vatikánské známky

6. Gibraltar
Základní informace
– Skalnatý výběžek na jihu Pyrenejského poloostrova
– Hlavní město: Gibraltar
– Rozloha: 6,5 km2
– Počet obyvatel: 27 000
– Hustota zalidnění: 4 ob/ km2
– Státní zařízení: Britské závislé území- v čele Britský panovník

Povrch
– Vápencová skála: Rock of Gibraltar
– Není zdroj pitné vody (dešťová voda)
Hospodářství
– Turistika, obchod, finance
– Gibraltarská libra

Klima
– Středomořské subtropické
– Teplé léto, mírné deštivé zimy

7. Lichtenštejnsko
Základní informace
– Hlavní město: Vaduz
– Rozloha: 160 km2
– Počet obyvatel: 36 000
– Hustota zalidnění: 225 ob/ km2
– Konstituční monarchie- kníže

Povrch
– Lesy, pole, pastviny

Hospodářství
– Největší HDP na světě (4,1 mld./ ob.)
– Průmysl: strojírenský, potravinářský
– Export: do EU, Švýcarska, USA
– Měna: Švýcarský frank
– Člen OSN Klima
– Mírné (díky chráněnému údolí, slunečnu a fénu)

Obyvatelstvo
– Lichtenštejnci 70%, Švýcaři, Rakušané, Němci
– Jazyk: němčina
– Náboženství: převážně katolíci, protestanti 7%