Svět před 1. světovou válkou

Svět před 1. světovou válkou
Japonsko
– 1868 – REVOLUCE MEIDŽI
o Svržení šlechty (odstraněna šlechta)
o Reforma zajišťující modernizaci státu (bylo zaostalé)
o Důsledek: proces kapitalizace společnosti – nastolen kapitalismus, tržní hospodářství
o Vzorem bylo Německo
o Podpora a rozvoj militarismu = podřízení ekonomiky vojensky (financování armády)
o Vybudování nového sídla – Tokio (do té doby to bylo město Kjótó)
– 1904 – 1905 – RUSKO-JAPONSKÁ VÁLKA
o Rusko mělo nevýhodu, že byl stát zaostalý
o Japonsko bylo moderní vojsko
o Boj o Čínu
o 1905 – bitva u Cušimy – vítězí Japonsko a získává jih Sachalinu
– 1910 – získalo Koreu, Mandžusku (oblast severovýchodní Číny), okupace Tchai-wanu

Čína
– Konzervativní stát, neměla silnou ústřední moc
– Své zájmy se sem snažila protlačit Rusko, Japonsko, Evropa
– Bohatla díky černému trhu – pašovala opium
– 1900 – BOXERSKÉ POVSTÁNÍ
o Povstání proti císařské vládě, kolonizátorům
o Dopadlo neúspěchem – zasáhla do toho Evropa a měla to pod kontrolou
– 1911 – Republikáni povstali proti císařství  úspěšné  císař byl svržen (Pchu I)= ČÍNA SE STÁVÁ REPUBLIKOU
– První prezident – SanjantsuKuomitang
– Přijata ústava
– Stát sociálně demokratický
– Požadavek: boj o Mandžusko s Japonskem

Turecko (Balkán)
– Problémy jako habsburská říše
– O Balkán měli zájem Rusové, Srbsko, Habsburská monarchie
– 1877 – RUSKO-TURECKÁ VÁLKA
o Cílem Rusů – Bospor a Dardanely
o Evropa vidí ruskou snahu – zasahuje  donutila Rusy odstoupit od konfliktu
– 1878 – BERLÍNSKÝ KONGRES
o Jedná o uspořádání Balkánu
o Výsledek: územně správní změny – vznikají samostatné státy (Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Černá Hora)  dříve byla jen autonomie
– Británie si podmanila Kypr (turecký ostrov)
– Rakousko-uhersko – podpořili samostatnost  aby Rusko neovládl Balkán
– Anexe Bosny a Hercegovina  příčina 1. světové války (spáchán atentát na Ferdinanda d’Esteho)
Mandžusko – území dnešní Číny ‚číňané, Koreici, Mongolci, Rusové
Siam – území dnešního Thaiska

Rusko
– Polovina 19. století – Krymská válka  Rusko poraženo Tureckem
– Rusko bylo zaostalé ekonomicky a politicky
– 1861 – zrušeno nevolnictví – povolení pohybu obyvatel
– Vládne Alexandr II. (Romanovec)
– Francie se bude snažit finančně podpořit postavení transibiřského magistrátu
o Příčina spojenectví: Francie hledá spojence proti Německu
– Továrny, které se zde začínají stavit v polovině 19. století
– 1863 – POLSKÉ POVSTÁNÍ
o Bylo krvavě potlačeno
o Část Polska byla podmaněna Ruskem (dále Rakousko-Uhersko, Německo)
o Obnovení Polska dojde až na konci 1. světové války
– Konec 19. století – dochází k vlně dělnického hnutí
– V. I. Lenin (bolševik)
o Působil ve Švýcarsku
o Cílem bolševiků: svrhnout cara a absolutismus prostřednictvím reformace
– 1904-1905 – RUSKO-JAPONSKÁ VÁLKA
o Šlo o vliv Číny
o Projevila se zaostalost Ruska
– 1879? – došlo spojenectví (tajné) mezi Francií tajnou dohoda, další dohoda mezi VB a Francií + VB a Rusko (VB se do toho moc nechtělo) = TROJDOHODA
– Spojenectví bylo proti Německu (+ Rakousko-Uhersko + Itálie) = TROJSPOLEK