Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven se narodil  16.12.1770 v Bonnu v Německu a zemřel  26.3.1827 ve Vídni v  Rakousku. Byl to významný hudební skladatel klasicistní hudby, pianista, dirigent. Rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky do svého individuálního hudebního stylu – otevřel tak dveře nové hudební epoše – romantismu.

Život

Jeho vzdělání bylo zanedbáno a otec využíval jeho talent jako zdroje přijmů. První učitel byl právě jeho otec. V 9 letech byl řádným a zodpovědným učitelem Christiana Gottloba Neefeho – uvedl ho do umění, umožnil vydání jeho prvních skladeb. V roce 1795 u Beethovena nastaly problémy se sluchem, které se pomalu zhoršovaly. V roce 1816 úplně ohluchl. K jeho smrti bylo mnoho domněnek o chorobách – syfilida, cirhóza jater, chronický zánět tračníku.

Rodina

Jeho rodina byla hudebně založená. Dětství prožíval v neradostném ovzduší, ale později měl větší volnost. Měl 2 mladší bratry. Jeho otec byl dvorní tenorista, který propadl alkoholu a jeho matka umřela na tuberkulózu. Když mu bylo 17 let, připadla na něj všechna starost o výživu rodiny a výchovu mladších bratrů.

Díla

Symfonie (10), klavírní koncerty (5), mše (2), klavírní a houslové sonáty, smyčcové kvartety

Nejznámější: – Císařský koncert

– skladba Pro Elišku

– sonáta Měsíční svit

– S Ódou na radost