Mácha Karel Hynek – Máj (3)

 

SVĚTOVÝ ROMANTISMUS:

 • Rozvíjel se v 1. polovině 19. století
 • REVOLUCE – vliv na autory
 • Rozvoj lyrické (NEDĚJOVÉ) poezie, lyricko-epické žánry
 • Převažují emoce a city nad racionalitou
 • Díla mají často motivy milostných vztahů (Román v dopisech)
  • Nešťastná – smrt, manželství, nerovnost

Další autoři: Oscar WILDE, bratři GRIMMOVÉ, Viktor HUGO

 

Charakteristické znaky ROMANTISMU:

 • Konflikt mezi vnitřním a vnějším – reálným – světem, snem x skutečností
 • HLAVNÍ HRDINA:
  • Splývá s autorem – osamělý, nešťastný
  • Bouří se proti společnosti – vnitřní rozervanost
 • Autoři nenapodobují žádné klasické vzory
 • Důležitý prvek PŘÍRODY (odpovídá vnitřního stavu)

 

Psal v období ČESKÉHO ROMANTISMU:

 • V období FÁZE NÁRONÍHO OBROZENÍ – dovršení
 • Čechy součástí Rakouska-Uherska → poněmčování
 • Čeština byla jazykem veřejného života (úřední – Němčina)
  • NÁRODNÍ OBROZENÍ – obnova češtiny, české kultury
 • (Nábytek – Biedermeier)
 • V literatuře rozvoj malých forem = POVÍDKY
 • LITERATURA: funkce ESTETICKÁ nebo VÝCHOVNÁ (vlastenecká)
 • Ve 30. letech rozdělení na 2 linie:
  • POZITIVNĚ VLASTENECKÁ:
   • Josef Kajetán TYL – díla působí výchovně
  • ROMANTICKO-PROTESTNÍ:
   • Karel Hynek MÁCHA, Karel Jaromír ERBEN
   • Bouří se proti společnosti – díla nevychovávají

 

Karel Hynek MÁCHA:

 • Studoval práva → měl i advokátní praxi
 • Působil jako ochotník v kajetánském divadle
 • Láska k Lori – zemřel jim syn
 • Zemřel po hašení požáru – po nákaze infikovanou vodou
 • Miloval přírodu – Máchův kraj

DÍLA:

 • Zpočátku psal v Němčině
 • Byl ovlivněn Byronem a Shakespearem
  • Večeře na Bezdězu, Márinka, Cikáni
 • Díla s historickými tématy:
  • Kat (měl mít 4 části – nedokončeno), Krkonošská pouť
 • Hlavní hrdinové: postavy loupežníků – protestují proti řádu společnosti

 

Ovlivnil i další generace – MÁJOVCI:

 • Sdružení autorů 2. poloviny 19. století kolem almanachu MÁJ (Jan NERUDA, Karolína SVĚTLÁ, Vítězslav HÁLEK, Jakub ARBES)
 • Snažili se o pravdivé zobrazení světa

 

MÁJ:

LITERÁRNÍ ŽÁNR: báseň

FORMA: poezie

LITERÁRNÍ DRUH: Lyricko-epická báseň – má děj, zároveň popisovány pocity

 • Vrcholné dílo romantismu
 • Společensky NEPŘIJATO:
  • Hlavní hrdina je ZÁPORNÝ – vrah, vězeň, loupežník
  • Děj v té době měl výchovnou funkci – vlastenecká literatura, ale Máj – ESTETICKÁ FUNKCE
  • Mácha ve své době neoblíben → pochopen až v době Májovců

Jazyk:

 • Metafory, řetězce oxymóronů, básnické přívlastky
 • Slohový postup popisný – popis přírody, krajiny → Máchův kraj (Máchovo jezero)
 • Rozdělena na 4 zpěvy a 2 intermezza

 

Motiv tragické lásky, májové přírody, smrti

Motivy viny a trestu – hlavní hrdina zabije svého otce, kvůli lásce → popraven

 

POSTAVY:

Vilém: hlavní hrdina – typický pro romantismus, vůdce loupežníků, vnitřní rozervanost

Jarmila: Vilémova láska

Otec: Vilémův otec, milostný vztah s Jarmilou

Hynek: poutník – vypravěč

 

DĚJ:

Vilém zabil svého otce, kvůli lásce k Jarmile → uvězněn, čeká na popravu

Vzpomíná na to, co se stalo, loučí se se životem, přemýšlí o osudu

Ráno odveden na popraviště → popraven

V 1. zpěvu čeká Jarmila na Viléma a dozvídá se o popravě

 

INSPIRACE pro film Máj – režie F. A. Brabec

 • Zobrazeny i situace, které v básni jsou jen jako vzpomínky