Dyk Viktor – Krysař (5)

Autor: Viktor Dyk Literární druh: próza Literární žánr: novela – prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustřeďuje na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh. Tomu se věnuje dramaticky, sevřeně, stupňuje ho až do překvapivého dějového zvratu (tzv. bod obratu), který[…]

Mácha Karel Hynek – Máj (4)

Autor: Karel Hynek Mácha Rok vydání: 1983 Literární druh: lyrika Literární žánr: lyricko-epická báseň Literární forma: poezie Literární směr: romantismus Znaky romantismu: podstatou je člověk individualista ⇒ osamocený člověk; člověk uzavřený okolnímu světu důraz na city a fantazii protiklad snu a skutečnosti (člověk sní, ale společnost ho neuznává), jedince a společnosti (individualismus) hlavní hrdina bývá výjimečný[…]

Mácha Karel Hynek – Máj (3)

  SVĚTOVÝ ROMANTISMUS: Rozvíjel se v 1. polovině 19. století REVOLUCE – vliv na autory Rozvoj lyrické (NEDĚJOVÉ) poezie, lyricko-epické žánry Převažují emoce a city nad racionalitou Díla mají často motivy milostných vztahů (Román v dopisech) Nešťastná – smrt, manželství, nerovnost Další autoři: Oscar WILDE, bratři GRIMMOVÉ, Viktor HUGO   Charakteristické znaky ROMANTISMU: Konflikt mezi[…]

Mácha Karel Hynek – Máj

                                                                       Osnova:    Úvod Autor  Postavy Děj a kompozice Jazyk a styl Okolnosti vzniku díla VII.  Vliv díla VIII. Závěr Úvod[…]