Mnohobuněční

Podříše: mnohobuněční

 • Cca 2 miliony živočišných druhů

Teorie vzniku mnohobuněčnosti

 • Jednobuněčnost je evolučním předstupem mnohobunčnosti
 • Tělo prvoků i mnohobuněčných tvořeno stejnými chemickými prvky
 • Na počátku ontogeneze každého mnohobuněčného organismu je vždy jedna buňka = zygota

4 evoluční teorie

 1. Invaginační- Ernest Haeckel
 2. Imigrační- Ilja Mečnikov
 3. Plakulární- Otto Butschli
 4. Ciliární- skupina autorů

Invaginační teorie

 • Z koloniálních prvoků se mohla stát koule nespecializovaných buněk, některé vycestovaly na obvod a vznikla „blastula“, později se některé buňky mohly specializovat a část buněk nakonec vchlípit dovnitř za vzniku jakési „gastruly“, čímž by byl položen základ ektodermu a entodermu

Imigrační teorie

 • Z koloniálních prvoků se mohla stát koule nespecializovaných buněk, některé buňky vcestovaly dovnitř a vznikl z nich entoderm

Plakulární teorie

 • Tvrdí, že na počátku byl plochý dvouvrstevný organizmus– plakula– jeho spodní přisedlá část se specializovala na příjem potravy. Vchlípením takového plochého těla vznikl útvar podobný gastrule

Ciliární teorie

 • Tvrdí, že na počátku byla mnohojaderná buňka, která se rozdělila na několik jednojaderných
 • Předchůdci mnohobuněčných byli mnohojaderní obrvení, ale ne bičíkovci, také předpokládá bilaterální souměrnost

Zárodečný vývoj mnohobuněčných

 1. Blastogeneze- vznik zárodečných listů
 2. Organogeneze

 

A.     Blastogeneze

 • (=rýhovaná vajíčka)- postup rýhování (od zygoty)
  • Morula= mnohobuněčný útvar, připomíná mořuši
  • Blastula= vzniká rozestupováním buněk uvnitř moruly, jednovrstevný útvar, uvnitř vzniká primární tělní dutina blastocel, která je obklopená blastodermem
  • Gastrula = vzniká vchlipováním, vzrůstáním povrchových buněk blastuly, vznikají 3 vrstvy buněkà zárodečné listy (vnější ektoderm, vnitřní entoderm, střední mezoderm)- u gastruly entoderm vystýlá trávicí trubici
 • (vznik prvostřeva, prvoúst: prvoústí (prvoústa jsou ústa dospělce) druhoústí (prvoústa se mění na řitní otvor, ústa se prolamují na druhé straně)

 

4) neurula= proces vchlipování ektodermu, vznik NS (1ústí- břišní strana, 2ústí- hřbetní strana)

 • Vznik základu nervové trubice
 • Vznik chordy doralis (struna hřebtní)

 

B.    Organogeneze

 • Diference buněk embrya z :
  • Ektodermu: pokožka s deriváty, NS, vzdušnice, výstelka začátku a konce trávicí trubice
  • Entodermu: výstelka trávicí trubice, trávicí žlázy, plíce, stítná žláza, příštítná tělíska, brzlík
  • Mezodermu: svaly, kostra, pohlavní žlázy s vývody, srdce krev cévy