Oplození, porod, ontogeneze člověka

Pohlavní spojení

 • Pohlavní cítění – libido – je ovlivněno pohlavními hormony
 • Erotogenní zóny – místa, jejichž drážděním můžeme navodit sexuální vzrušení, které u ženy doznívá déle než u muže
 • Vyvrcholení – orgasmus – není podmínkou oplodnění

Antikoncepce

Kondom

 • Mechanická ochrana
 • Pohlavní choroby

Pesar

Přerušovaná soulož

Hormonální antikoncepce

 • Zabraňuje ovulaci, oplození a zahnízdění
 • Nežádoucí průvodní jevy (trombóza, nádory, játra, metabolismus)

Spermicidní látky

Nitroděložní tělísko

 • Cizí předmět→ bílé krvinky (+ hormony)

Plodné a neplodné dny

 • Ovulace (12. – 14. den) + 3d + 2d = plodné dny

Těhotenství a porod

 • Prenatální vývoj
 • Dítě od oplození do porodu
 • Trvá asi 280 dní (10 lunárních měsíců po 28 dnech)
 • Začíná oplozením a končí porodem
 • Dítě je uloženo v plodových obalechplodové vodě (vhodné prostředí pro vývoj)
 • Výměna látek (výživa, vylučování, dýchání) mezi krví dítěte a krví matky probíhá přes placentu
 • Krev matky a dítěte se však nemísí (cévy matky a dítěte jsou v placentě vedle sebe a látky se filtrují přes jejich tenkou stěnu)
 • S placentou je dítě spojeno pupeční šňůrou

Nitroděložní vývin

Preembryonální období

 • Období od oplození do vzniku zárodku – trvá do 14. dne těhotenství

Embryonální období (období vývoje zárodku = embryo)

 • Trvá od konce 2. týdne do konce 8. týdne
 • V tomto období se zakládají všechny orgány
 • Zárodek je velmi zranitelný
 • Jakékoliv narušení jeho vývoje (nemocí matky, užívanými léky, špatným psychickým stavem matky) může vést k poškození orgánů plodu a k těžkým nenapravitelným vadám

Fetální období (období vývoje plodu = fetus)

 • Začíná 9. týdnem a končí porodem

První měsíc

 • Oplozené vajíčko se během zhruba 24 hodin rozdělí a další dělení potom následují v několika hodinových intervalech
 • Embryo, zatím jen malá skupina buněk, postupuje vejcovodem k děloze
 • Děložní sliznice je připravena na zahnízdění embrya
 • Embryo doputuje do dělohy ve stáří 7 – 8 dní a v té době je tvoří asi 100 buněk
 • Zde dojde k zahnízdění = NIDACI embrya
 • Koncem měsíce zárodek měří 8 mm
 • Vytváří se hlava, základy končetin, ocas, žaberní oblouky, nervová soustava a somity (váčky mezodermu, z nichž vzniknou útrobní orgány)
 • Zárodek je obklopen dutinou, která je ohraničena amnionem (vnitřním zárodečným obalem) a vyplněna amniovou tekutinou (neboli plodovou vodou)
 • S placentou je spojen pupečním stvolem (později nazývaným pupeční šňůra)
 • den – základy mozku
 • den – začíná fungovat srdce
 • den – základy kostí, svalů, očí, uší, rukou a nohou

Druhý měsíc

 • Srůstem žaberních oblouků vzniká obličejová část hlavy, počátek nervové činnosti
 • Při vyšetření jsou zjistitelné srdeční ozvy, koncem měsíce jsou vytvořeny základy všech tělních orgánů – končí období embrya
 • V osmi týdnech se vyvíjejícímu dítěti začíná říkat plod = fetus
 • 3 cm, 5 g

Třetí měsíc

 • Obličej získává zřetelně lidské rysy, je dokončeno rozlišení prstů
 • Při vyšetření lze u plodu zjistit aktivní pohyb (matka ho zatím nepociťuje)
 • Jedinečné otisky prstů
 • Oční víčka srůstají, otevřou se znovu koncem 7. měsíce
 • Pohyby
 • Uchopovací reflex
 • Fungují všechny orgány
 • 9 cm, 15 g

Čtvrtý měsíc

 • Mohutný růst kostry a svaloviny
 • Plod vnímá zvuky
 • Koncem měsíce se začíná vytvářet lanugo
 • Slyší, vnímá matčin hlas a tlukot jejího srdce i vnější zvuky
 • Matka začíná vnímat pohyby svého dítěte
 • 16 cm, 120 g

Pátý měsíc

 • Vrcholí rozvoj lanuga (primárního ochlupení)
 • Počátek růstu vlasů a nehtů
 • Při ultrazvukovém vyšetření lze rozeznat pohlaví
 • Ve 20. týdnu matka poprvé pocítí pohyby dítěte (tento okamžik je signálem ukončení první poloviny těhotenství a pomáhá určit alespoň přibližné datum porodu
 • Na silný zvuk reaguje rychlým pohybem
 • Je již možné přežití při předčasném porodu
 • 25 cm, 300 g

Šestý měsíc

 • Začíná ukládání podkožního tuku
 • Lanugo začíná vypadávat
 • Fungují potní a mazové žlázy
 • Jemnou kůži dítěte chrání tukový povlak – mázek
 • 30 cm, 650 g

Sedmý měsíc

 • Plod se čile pohybuje, polyká plodovou vodu (nácvik potravních reflexů)
 • Dokončuje se vývoj plic – plod získává schopnost přežít i mimo tělo matky (od konce 28. týdne není možné provést interrupci ani na doporučení lékaře)
 • Dítě využívá zrak, sluch, chuť a hmat
 • Je schopno rozeznat matčin hlas
 • 35 cm, 1200 g

Osmý měsíc

 • Vypadávají poslední zbytky lanuga
 • U chlapců varlata začínají sestupovat do šourku
 • U děvčat se zvedají velké stydké pysky a překrývají malé stydké pysky
 • Často má škytavku
 • Ve střevech je primitivní stolice (smolka)
 • 40 cm, 1700 g

Devátý měsíc

 • Pokračuje intenzivní ukládání podkožního tuku
 • Plod zaujímá definitivní polohu (v 96 % hlavičkou dolů, 3 % zadečkem dolů, 1 % příčně)
 • Ke konci měsíce je dítě připraveno na porod
 • Devět měsíců po porodu se ještě dělí mozkové buňky a dozrávají smyslové orgány
 • 45 cm, 2600 g

Desátý měsíc

 • Průměrná porodní délka 50 cm, průměrná porodní hmotnost 3,3 kg
 • Ukládá se podkožní tuk, rostou vlasy a nehty (u donošeného plodu by měly přerůstat konečky prstů)

Porod

 • Porod před 37. týdnem je považován za předčasný
 • Předčasně narozené děti mohou mít dýchací potíže, problémy s trávením, vývojem a růstem
 • Pokud těhotenství trvá více než 42 týdnů, hovoří se o přenášení plodu
 • Dochází k vypuzení plodu, jeho obalů a placenty z mateřského organizmu
 • První impulz k vyvolání porodu dává pravděpodobně sám plod
 • Porod provázejí porodní bolesti, které jsou způsobeny stahy děložního svalstva
 • Vlastní porod má tři fáze, které se označují jako doby porodní:
  • Otvírací doba
  • Vypuzovací doba
  • Lůžková doba

První doba porodní

 • Trvá přibližně 8 – 20 hodin (u prvorodiček déle)
 • Na rozdíl od předcházejících „planých poplachů“ jsou kontrakce dělohy
 • Pravidelné, jsou čím dál silnější a postupně se zkracuje interval mezi nimi
 • Koncem otvírací doby trvají kontrakce přibližně 1 minutu a mezi nimi je přibližně 2 minuty přestávka
 • Otvírací doba končí otevřením děložního hrdla, prasknutím plodových obalů a odtokem plodové vody (přibližně 0,5 až 0,7 l)

Druhá doba porodní

 • Trvá několik minut až 2 hodiny
 • Díky kontrakcím hladké svaloviny (lze uměle posílit oxytocinem) dojde k vypuzení dítěte

Třetí doba porodní

 • Během 15 minut až 2 hodin po porodu dítěte je vypuzena placenta (plochý orgán o průměru 15 až 20 cm a hmotnosti 0,5 kg) nazývaná též „plodové lůžko“ (proto „lůžková doba“)
 • Během 3 hodin po porodu ustane krvácení a dozní kontrakce dělohy

Šestinedělí

 • Šest týdnů po porodu
 • Tělo se pozvolna vrací do původního stavu
 • Probíhající změny lze zařadit do tří skupin
  • Hojí se poranění vzniklá během porodu
  • Pohlavní orgány a celý organismus se vrací do stavu před otěhotněním
  • Zahajuje činnost mléčná žláza, nastává kojení
  • Sexuální abstinence
 • Některé změny ovšem přetrvají navždy a podle nich lze prokázat předcházející těhotenství, např. kožní změny, zejména strie neboli pajizévky, trhlinky na děložním hrdle

Vícečetná těhotenství

 • V souvislosti s umělým oplozením jsou stále častější
 • Počet porodů jednovaječných dvojčat je poměrně stálý a pohybuje se v poměru 1:250 porodů
 • Trojčata se rodí přibližně jednou na 6 400 porodů

Dvojvaječná dvojčata

 • Vznikají oplozením dvou vajíček dvěma spermiemi
 • Každé z dvojčat má vlastní placentu
 • Každý plod vzniká z jiného vajíčka a spermie, proto si plody nemusí být podobné a mohou být i rozdílného pohlaví

Jednovaječná dvojčata

 • Jsou po genetické stránce identická, vždy stejného pohlaví a vznikají rozdělením oplozeného vajíčko v různých fázích jeho časného vývoje
 • Jsou stejného pohlaví, mají společnou placentu a stejný dědičný základ
 • Mají obdobné tělesné znaky – barvu očí, vlasů, rysy obličeje, výšku, stejnou krevní skupinu
 • Lze jim bez jakýchkoliv problémů vzájemně jednomu od druhého transplantovat orgány

Trojčata

 • Vznikají oplodněním tří vajíček nebo rozdělením jednoho vajíčka na tři části nebo oplozením dvou vajíček, z nichž se jedno rozdělí na dvě části

Období lidského života

Novorozenec

 • 50 cm, 3,5 kg
 • Tělesné soustavy nejsou ještě zcela vyvinuté
 • Mezi lebečními kostmi měkká místa lupínky (fontanely)
 • Nekontrolovatelné, roztřesené pohyby
 • Některé kosti chrupavčité
 • Oči šedavě modré, postupně se vyvíjí pigment
 • Špatné vidění barev; postupně rozlišování tvarů, známých tváří
 • Sluch lépe vyvinut
 • Potrava mateřské mléko

Kojenec

 • 1 měsíc – 1 rok
 • Rozvoj motoriky – otočí se, zvedá hlavičku, sedí, stojí, chodí
 • První jednoduchá slova

Batole

 • Do 3 let
 • Jisté pohyby – chůze, jízda na tříkolce
 • Mléčný chrup
 • Rozvoj řeči, napodobování, zkoumání, hra

Předškolní věk

 • Rozvoj CNS
 • Pohybové aktivity
 • První trvalé zuby, první rysy nadání

Mladší školní věk

 • Růst a vývoj tělních struktur
 • Zvyšování fyzických i psychických funkcí

Starší školní věk

 • Dříve u dívek
 • Dozrávání pohlavních orgánů, produkce pohlavních hormonů
 • Nejprve zpomalení, pak zrychlení růstu
 • Mohutný rozvoj tělesných i duševních schopností
 • Psycho–sexuální dospívání

Adolescence

 • 15–18 let
 • Dosažena pohlavní zralost
 • Ukončení růstu
 • Příprava na budoucí povolání

Dospělost

 • Největší psychická i fyzická aktivita
 • Zakládání rodiny

Stáří

 • Zeslabování výkonnosti orgánových soustav
 • Klesá aktivita pohlavních žláz
 • Smrt