Podniková ekonomika I.

(dlouhodobý majetek – členění, způsob pořízení, oceňování,

odepisování, evidence, příklad na odpisy)

MIKROEKONOMIE

-zabývá se chováním firem (i živnost.), domácností a jednotlivců

-podnikám-odhadnu náklady(materiál, mzdy, pronájem,energie)–>to často napoví, kolik min.musím vydělat

Než začnu podnikat:

-na počátku podnikání je důležitý průzkum trhu

-zvolení strategie distribuce výrobků (e-shop, kamenný obchod, vzorkovna, katalogový prodej)

-stanovit si finance -spočítat náklady, kapitál, rozpočet výnosů + kolik majetku potřebuju (PC, auto,..)

—>soupis majetku = rozvaha-na zač.i na konci účetn.období

— >tu konečnou překlopim do 1.1. – Ta bude počáteční (budou se tedy rovnat)

 

L – aktiva            P- pasiva

majetek       =    zdroje krytí majetku (způsob, kterým jsem majetek financovala)

 

AKTIVA
-majetek firmy:
1) dlouhodobý

a) hmotný-auta, zařízení, budovy,…

-pořizovací cena jedné věci >40 000,-, délka použití >1 rok

-př.PC za 20 000,-je krátkodobý majetek–>dávám ho do nákladů rovnou celý

-za 42 000,- nedám celý, odepisuji účetně i daňově

-odepisuji po 3 roky, do nákl.1.rok-roční odpis

b) nehmotný-licence, softwary, ochranné známky…

-pořiz.cena>60 000,-, doba užití>rok

-odepisuji daňově i účetně

c) finanční- dlouhodobé cenné papíry (splat.nad 1 rok) -akcie, dluhopisy..

-neodepisuje se!

-min.cena není stanovena

 

-veškerý dlouhodobý majetek musí podnikatelé odepisovat daňově i účetně (kromě toho finančního)

 

2) oběžný

a) peníze-v pokladně, na běžném účtu, krátk.cenné papíry, ceniny, kolky, pošt.známky, pohledávky..

b) zásoby-materiál, zboží, hotové výrobky polotovary,…

 

PASIVA

-financuji z vlastního či z půjčky

1) vlastní-zisk, zákl.kapitál, tichý spol., emisní ažio

2) cizí-půjčka od banky, dodavatele, přijaté zálohy, obligace

 

Způsoby pořízení majetku

 1. nákup
 2. leasing (u firem TOP)
 3. vklad do podnikání při založení firmy
 4. převod z osob.na firemní vlastnictví
 5. nové zjištění – pokud do podnikání vložím něco staršího – nechám si to odhadhnout
 6. darování, grant EU
 7. vlastní výroba

 

Oceňování hmotného majetku

 1. pořizovací cenounákupní cena + náklady na uvedení věcí do provozu (např.zaplacení firmy, která nám to instalovala)

– z pořiz.ceny mohu odepisovat

 1. reprodukční cena– pokud něco vložím do podnikání (z osob.vlastn.) a je to starší 5let–>odhadce přijde stanovit cenu

-z odhadnuté ceny odepisuji

 1. oceňování ve vl.nákladech– např. stavební firma si postaví dům

-odepisuje ze svých čistých nákladů, ne ze zisku; kolik stavba stála bez zisku

 

-to samé u  nehmotného

-finanční pouze 1) pořizovací cenou

 

Odpisy

-vyjadřuje opotřebení majetku

1) morální-něco zaostává technologicky, jsou na trhu lepší věci, modernější (klidně to už může být odepsané, už jen není novej, ten nejlepší)

2) fyzické – zaostává tím, jak to pracuje (součástky do háje, rez..)  (–>a to se odepisuje)

-např. : auto – vstupní cena 1 milion–>dle zákona odepisuji 5 let, za 5 let ho dostanu do nákladů, když ho chci po 2letech prodat–>zjistím si zůstatkovou cenu

vstupní cena – oprávky(=součet odeps.odpisů – za 1.rok sem odepsala 300tis, 2.rok 400tisíc) = ZC

ZC= 1 000 000 – 300 000-400 000=300 000 300 000,- (auto nemůžu prodat za méně než 300tis, abych na tom netratila – když za víc, přebytek mi jde do kaps\)

 

 • daňové
  -podléhají zákonu o dani z příjmu

1) zrychlené 2) rovnoměrné

-vyberu si jak chci odepisovat – pak už v tom musím setrvat

-o odpisy se snižuje daňový základ – snižuje výši odvodu daní

-v prvním roce velké výdaje, ale i odpisy, v dalších letech jen odpisy

 • odpisové skupiny:

1. skupina – odepisujeme 3 roky (kancelářské vybavení, nástroje, osobní auto…)

2. skupina – odepisujeme 5 let (auta, traktory, koně, …) (při krizi 2009-2011 auta 2 roky)

3. skupina – odepisujeme 10 let (výtahy, lodě, turbíny, …)

4. skupina – odepisujeme 20 let (domy ze dřeva a plastů, komíny, vodovody, …)

5. skupina – odepisujeme 30 let (mosty, tunely, silnice, …)

6. skupina – odepisujeme 50 let (hotely, muzea, školy, …)

 

 • účetní
  -podléhají zákonu o účetnictví
  -musím jak daňově, tak účetně, ale účetní zp.není vázán tabulkami

–>klidně mohu auto účetně odepsat za méně než 5 let, třeba za 3 nebo za 4 (protože vím, že budu ojeté dřív), je to na účetním a jak se firma rozhodne

-často ale nechávají účetní zp. odepisování stejný jako daňový – pro lepší pořádek

 

 Rovnoměrné odpisy:

Koeficienty: 1.rok 11, další roky 22,25

  vstupní cena * koeficient

100

Např.

pořizovací cena auta : 900 000 Kč

 • 1. rok: 900 000 x 11 : 100 = 99 000 Kč
 • 2. – 5. rok: 900 000 x 22,25 : 100 = 200 250 Kč

zkouška: 99 000 + 4 x 200 250 = 900 000

 

Zrychlené odpisy:

1. rok–> vstupní cena              (koeficient 5)

                     koeficient

 

další roky–> 2*zůstatková cena

       koefic.-N (počet odepsaných let)   (koeficient 6)

 

Např.

pořizovací cena auta:  900 000 Kč

 • 1. rok: 900 000 : 5 = 180 000 Kč
 • 2. rok: 2 x (900 000 – 180 000) : (6 – 1) = 288 000 Kč
 • 3. rok: 2 x (900 000 – 180 000 – 288 000) : (6 – 2) = 216 000 Kč
 • 4. rok: 2 x (900 000 – 180 000 – 288 000 – 216 000) : (6 – 3) = 144 000 Kč
 • 5. rok: 2 x (900 000 – 180 000 – 288 000 – 216 000 – 144 000) : (6 – 4) = 72 000 Kč

zkouška: 180 000 + 288 000 + 216 000 + 144 000 + 72 000 = 900 000

 

Funkce odpisů

 • z pohledu firmy:
  1. nákladová-každý roční odpis do nákladů; odpis=nákl.položka, snížím si tak daň.základ

2) zdrojová-ušetřené peníze jako zdroj; pro koupi  na nový majetek, „dávám stranou“

-můžeme to prodat, kdy chceme, jen spočítáme zůst.cenu

 • z pohledu státu:
  1. fiskální– výše odpisu ovlivňuje příjem daní do SR–>stát chce co nejpomalejší, aby toho tam šlo co nejvíc
  2. rozvojová-stát chce ale na 2.str rychle odepsat, protože si pak přeci koupíme nové, modernější věci; rychlá obměna

-stát se snaží najít kompromis

 

-ve firmě musíme vést evidenci majetku:

-dříve inventární karty- dnes  elektr.podobě

–>identifikuje zboží(přesný popis výrobku); pořiz.cena, datum nákupu, auto-SPZ,barva,objem…

–> + metoda odpisů, odp.za jednotl.roky

-když si chci dokoupit navigaci- 60 000,- začnu odepisovat ze zvýšení zůst.ceny (připočtu si to k ceně za auto a odepisuju dohromady)

-k čemu se evidence dělá?-

 • kvůli účetnictví, daním
 • přehled, co vlastním (rychlá kontrola)
 • proti krádeži-policie, pojišťovna