1. Světová válka

 

Sarajevský atentát
– Srpen 1913 – uzavřen mír mezi válečnými státy → pozměnil hranice a rozložení sil na Balkáně
– Německo (císař Vilém II.) hledalo záminku k rozpoutání války – boj za světovládu
o Propustil kancléře Bismarcka a jeho opatrnou zahraniční politiku
o Podporoval koloniální a kapitálovou expanzi do Afriky a Turecka
o Podpořil tvrdý rakousko-uherský postup vůči Srbsku
– Napětí mezi velmoci vrcholilo
– Červen 1914 – zavražděn František Ferdinand d’Este srbským nacionalistou Gavrilo Principem v Sarajevu
– → záminka k rozpoutání 1. světové války

Průběh války
VYHLÁŠENÍ VÁLKY
– 23. 7. 1914 – ULTIMÁTUM SRBSKU
o Předalo Rakousko-Uhersko po tajném jednání s Německem
o De facto likvidovalo srbskou samostatnost
o Srbové projevili maximální vstřícnost
– 28. 7. 1914 – Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbskému království válku → konflikt se přeměnil ve světovou válku
– Rusko se začalo mobilizovat = uvedení státu do válečné pohotovosti povoláním vojáků ze zálohy
– 1. 8. 1914 – Německo vyhlásilo Rusku válku
– 2. 8. 1914 – Německo obsadilo Lucembursko
– 3. 8. 1914 – Německo ve válečném stavu s Francií – Němci porušili neutralitu Belgie a postupovala k francouzským hranicím
– 4. 8. 1914 –Velká Británie vyhlásila válku Německu
– Do poloviny srpna – německo-rakouský Dvojspolek ve válce se všemi dohodovými mocnosti
– Konec srpna – vyhlásilo Japonsko válku Německu – obsadilo jeho pronajatá čínská území
– Velmoci ohlásily své dobyvačné cíle pouze Srbsko
– Vypuklo válečné nadšení, které podpořily i dělnické sociálně demokratické strany

ZÁKOPOVÁ VÁLKA
– Hlavní bojiště – západní Evropa – bojovali Francouzi s Brity a Belgičany proti Německu
– Východní Evropa – Rusko s Německem a Rakousko-Uherskem
– Německo se pokusilo realizovat plán bleskové války (předpokládalo se ukončení bojů do dvou měsíců) → odpor Belgie a rychlá pomoc Británie hrožené Francii
– Rusko zahájilo nečekaně rychlý a úspěšný postup proti rakousko-uherské armádě v Haliči
– 3.-10. 9. 1914 – BITVA NA ŘECE MARNĚ
o Zastaven německý postup na Paříž
o → německý plán bleskové války se zhroutil, válka se proměnila v zákopovou (nepohyblivou)
– Na obou frontách vybudovány zákopy, betonový bunkry a minová pole
– Nastupovaly dělostřelecké souboje + marné pokusy překročit nepřátelské linie
– Obě strany používaly nejnovější techniku (tanky, kulomety) k hromadnému ničení živé síly

VÁLEČNÉ UDÁLOSTI
– Východní a jižní fronta 1914
o Paul von Hindenberg (německý generál) obklíčil a zničil v oblasti Mazurských jezer obě ruské armády
o Jižní fronta se utkala rakousko-uherská armáda se Srbskem
o Srbské armádě se s pomocí Francouzů (dodávky zbraní a munice) vytlačit nepřátelské země
– Rok 1915
o Duben – Němci použili u belgického města Ypres [ypre] chemickou zbraň → oblak chloru
o Květen – Němci a Rakušani obsadili celou západní Ukrajinu, Bukovinu, část Běloruska a Litvu
– Noví spojenci Dohody a Dvojspolku
o Květen 1915 – vznik další fronty – Itálie, která tvořila s Německem a Rakousko-Uherskem Trojspolek, v létě vyhlásila neutralitu (1914)
o Rakousko-italská fronta vázala značné síly rakousko-uherské armády
o Konec října 1915 – Itálii nahradilo Turecko – muselo bojovat na 4 frontách: v Makedonii, Egyptě, na Blízkém východě a na Kavkaze
o Podzim 1915 – přidání Bulharska k Německu s Rakousko-Uhersku (slíbená část Makedonie spravována Srby a Řeky) → změna poměru sil na jižní balkánské frontě → Srbové byli obklíčeni a poraženi
Pozn.:
1879 – Rakousko-Uhersko + Německo = DVOJSPOLEK
1882 – Rakousko-Uhersko + Německo + Itálie (později Itálii nahradilo Turecko) = TROJSPOLEK
1904 – Velká Británie + Francie + (1907) Rusko = DOHODA (TROJDOHODA)

– Rok 1916
o Únor – nejtěžší boje na západní frontě, německá armáda se pokusila dobýt pevnost Verdun [verden]
o Oslaben německý tlak na Verdun → britsko-francouzská armáda zahájila ofenzívu (= útok, útočná činnost) na řece Sommě → nepřineslo ani jedné straně úspěch
– Ruská ofenzíva
o Ruské velení se snažilo ulehčit Francii situaci u Verdnu → léto 1916 – zahájilo ofenzivu proti rakousko-uherské armádě → úspěchy
o Rusko přimělo neutrální Rumunsko vyhlásit válku Rakousko-Uhersku
o Téměř celé území Rumunska bylo dobyto Rakousko-Uherskem, Německem a Bulharskem
o Rusko chtělo Rumunsku pomoc → frontu protáhli až k Černému moři
– Dardanelská operace
o = neúspěch Trojdohody
o Na žádost Ruska útok na Konstantinopol
o Cíl: odlákat turecké síly z kavkazské fronty a vybřednout ze zákopové války
o 1. fáze
 Březen 1915 – námořní útok na turecké pevnosti
 Ztráta 3 bitevních lodí → Británie se stáhla
o 2. fáze
 Duben 1915 – nejpočetnější jednotky (z Austrálie a Nového Zélandu, pod vedením generála Hamiltona) se pokusily dobýt poloostrov Gallipoli (krvavé boje)
 Prosinec 1915 – boje skončily evakuací vojsk Trojdohody → porážka
o Nejvíce uškodila Churchillově pověsti

Hrozba sociální revoluce
– Válka se přenesla na moře a do zámoří
– Zásobování vojska, únava na frontách
– Hospodářství bylo kontrolováno státem a podřízeno potřebám fronty → bída, hlad a smrt demoralizovaly (= úpadek mravů a morálních hodnot) společnost
– Masy obyvatelstva začaly radikalizovat, první revoluce proběhla v Rusku
– → hrozila sociální revoluce

RUSKÁ ÚNOROVÁ REVOLUCE
– Zima 1916/1917 – politická, sociální a zásobovací krize → nedostatek potravin se projevil demoralizací vojska a rozkladem vládního systému
– Únor 1917 –lidé v Petrohradu svrhli samoděržaví (cara)
– K moci se dostal prozatímní vláda – vyhlásila republiku a občanské svobody
– Prohlásila, že hodlá pokračovat ve válce do vítězného konce → proti tou byly nejchudší vrstvy
– Radikální politické strany: Bolševici (= radikální křídlo ruské sociálně demokratické strany, Leninú), menševici (= demokratické křídlo ruské sociální demokracie) a eseři(= stoupenci nemarxistické strany, sociální revolucionáři) připravovali socialistickou revoluci

Vstup USA do války
– Duben 1917 – vstup USA do války k Francii a Británii
– Francouzi připravovali ofenzivu v oblasti města Arras → skončila neúspěchem
– Vítězství Dohody pouze na Blízkém východě

Bolševická revoluce
– V Petrohradě se zmocnili vlády bolševici – svrhli buržoazní prozatímní vládu a nastolili sovětskou republiku (měla charakter vojenské diktatury)
– Listopad 1917 – mírová jednání s Německem, Rakousko-Uherskem, Tureckem a Bulharskem v Brest Litevsku
– Mír byl vykoupen ztrátou Polska, Pobaltí a části Běloruska
– Rusko se muselo stáhnout z Finska a Ukrajiny
– → východní fronta přestala existovat

Konec války
– Německá vojska přesunuta na západní frontu – připraven nový protiútok
– Došli na břehy řeky Marny a odstřelovali Paříž → nedostali se však dál
– Vyčerpanost, nedostatek surovin a nástup Američanů válečnou situaci obrátily
– Dohoda potupně vytlačovala Němce z okupovaných území
– Říjen 1918 – Turecko požádalo o příměří

Revoluce v zázemí
– Hladové bouře civilního obyvatelstva
– Konec září 1918 – Německo se obrátilo na Wilsona (prezident USA) s prosbou o příměří
– 3. 11. 1918 – vypukla v Německu revoluce (povstání námořníků)
– Podobná situace v Rakousko-Uhersku → 28. 11. 1918 – vyhlášena Československá republika (spojení Koruny české, Slovenska a Podkarpatské Rusy)
– Dále vznik: Království Srbů, Chorvatů a Slovinsku
– Bukovina připojena k Ukrajině, Halič k Polsku
– → RAKOUSKO-UHERSKO PŘESTALO EXISTOVAT
– 11. 11. 1918 – konec války (když Německo podepsalo dohodu o příměří a přiznalo porážku)

Důsledky války
– Ztráty na životech a hmotné škody
– Zabito 10 milionů lidí a 20 milionů raněno
– V důsledku války vypukly sociální revoluce, které svrhly v Evropě velké monarchie (Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko), výsledkem byl také ústup Evropy z jejího dosavadního dominantního postavení