Rozmnožovací soustava (3)

Rozmnožovací soustava

 • V lidském těle 2 typy buněk:
o   Somatické = tělní
 • Diploidní 2n, konkrétně 46 chromozomů
 • Soubor všech chromozomů = lidský karyotyp – v něm rozlišujeme: 22 párů autozomů (chromozomy dvojic si odpovídají) + 1 pár heterochromozomů = pohlavních chromozomů = gonosomů (muži XY, ženy XX)
o   Pohlavní = gamety
 • Haploidní počet chromozomů, konkrétně 23 chromozomů
 • Vznikají redukčním dělením = meiózou buněk oocytů a spermatocytů
 • Vajíčko a spermie – obsahují 1 pohlavní chromozom
 • Vajíčko – pouze X
 • Spermie – X nebo Y → pohlaví člověka určuje spermie a je rozhodnuto v okamžiku spojení s vajíčkem → nositelem pohlaví je muž!!!
 • Pravděpodobnost: děvče : chlapec = 1 : 1
 • Spermie = hlavička + krček + bičík
 • Při pohlavním styku se uvolňuje asi 300 – 350 milionů spermií
 • K oplození je nutná pouze jediná spermie
–         Genotyp
 • Soubor všech genů jedince
 • Určuje například barvu srsti, očí, druh srsti, povahu nebo také stavbu těla
 • Tyto informace jsou uložené v chromozomech, které se vyskytují v každé buňce
–         Fenotyp
 • Soubor všech znaků jedince, je soubor všech dědičných znaků jedince
 • Více či méně pozorovatelný projev genotypu
 • Laicky řečeno je fenotyp to, jak zvíře vypadá
 • Platí: fenotyp (F) = genotyp (G) + prostředí (P)

Pohlavní soustava

 • Zajišťuje vznik nového života
 • Zabezpečuje existenci biologického druhu
 • Zajišťuje přenos genetických informací
 • Je tvořena:
  • Pohlavními žlázami (tvoří spermie)
  • Pohlavními cestami

Pohlavní orgány

 • Primární pohlavní znak
 • Formuje se u zárodku dle genetické informace (všechny zárodky původně společný základ ženský → od 6 týdne se začínají diferencovat vaječníky a varlata)
 • Vývoj končí v pubertě
 • Činnost je pod kontrolou nervové a endokrinní soustavy (hypotalamus, adenohypofýza – folitropin FSH a lutropin LH) + hormony pohlavních žláz

Pohlavní orgány muže

 • 3 funkce:
 • 1) Tvorba spermií = spermiogeneze
 • 2) Tvorba hormonů – testosteron
 • 3) Uskutečnění pohlavního spojení – koitus
 • Dělí se na:
 • 1) vnitřní (varlata, nadvarlata, chámovody, semenné váčky, předstojná žláza)
 • 2) zevní (pyj a šourek)
Varlata = testes
 • Zakládají se v břišní dutině
 • Do porodu sestoupí do šourku
 • Párová pohlavní žláza vejčitého tvaru
 • Uložené mimo dutinu břišní v šourku (nízká teplota nutná pro vývoj spermií)
 • Povrch – vazivová blána
 • Uvnitř – vazivové přepážky vyplněné stočenými semenotvornými kanálky (jejich délka 250 – 350 m)
 • Leydigovy buňky – endokrinní tkáň varlete, produkují mužský pohlavní hormon (testosteron)
 • Semenotvorné kanálky – 2 typy buněk ve stěně (semenné pohlavní buňky – spermie a Sertoliho buňky – tvoří výživné prostředí pro dozrávání spermií)
 • Spermiogeneze → tvorba spermií (probíhá od puberty po celý život muže)
 • Zrání spermií → trvá zhruba 75 dní
 • Spermie → 50 – 60 µm
 • Rychlost pohybu spermie 2 – 4 mm / min.
Nadvarlata = epididys
 • Horní zadní pól varlete, zde se zadržují zralé spermie
 • Získávají zde pohyblivost
 • Životnost zde 40 dní
Chámovody = ductus deferens
 • 40 cm – spojení nadvarlete s močovou trubicí v oblasti prostaty
 • Při dráždění dochází ke kontrakci svaloviny chámovodu a k nasávání spermií z nadvarlete
 • Vazektomie – přerušení chámovodu
Měchýřkovité žlázy = glandulae vesiculosae
 • Uloženy na zadní straně močového měchýře
 • Vytváří alkalické prostředí a sekret pro výživu a pohyb spermií
Prostata= předstojná žláza
 • Tvar a velikost kaštanu
 • Uložená pod dnem močového měchýře
 • Středem prochází močová trubice
 • Produkuje řídký, mléčně zkalený sekret
 • Hmatná při vyšetření per rectum
 • Vazivové pouzdro – rozděluje ji na jednotlivé laloky – je to svalový a žláznatý orgán
 • Tekutina = ejakulát = chám – zásaditý charakter
 • Ejakulace + poluce (samovolná ejakulace ve spánku)
Šourek = scrotum
 • Kožní vak pod pyjem (stěnu tvoří kůže s vrstvou hladké svaloviny a obaly varlete)
 • Schopnost smrštění
 • Ochlupený
 • Rozdělen na dva samostatné prostory
 • Obsahuje varle, obaly varlete, nadvarle, začátek chámovodu
 • Ochlupení přechází nad stydkou sponu a vybíhá směrem k pupku
Pyj = penis
 • Mužský kopulační orgán, komplementární orgán k pochvě
 • V ochablém stavu dlouhý 10 – 13 cm
 • Ve ztopoření umožňuje koitus
 • Podklad 3 topořivá tělesa – houbovitá tkáň – párová (corpora cavernosa) a nepárová (corpos spongiosum) – obsahují síť žilních prostorů, jejichž naplnění krví dochází ke ztopoření – erekci
 • Nepárovým topořivým tělesem prochází močová trubice
 • Žalud = glans penis – kónický útvar zakončující penis
 • Předkožka = praeputium – volně posunlivý kožní kryt žaludu – nutná hygiena
Pohlavní spojení
 • Erekce – řízená z erekčního centra v prodloužené míše – je vyvolána bud mechanickým drážděním kožních receptorů nebo psychickými podněty
 • Orgasmus = vrchol sexuálního vzrušení
 • Chám = ejakulát – obsahuje spermie spolu se sekrety prostaty a měchýřkovitých žláz – 1 ml obsahuje 50 – 150 milionů spermií
 • Ejakulace = vypuzení ejakulátu – 2 – 6ml do močové trubice a ven
 • Spermiogram – vyšetření ejakulátu – hodnotíme celkové množství, pH, množství spermií v 1 ml, jejich pohyblivost a procento patologických forem (patogenní spermie = spermie bez bičíku, bez hlavičky…)
 • Astenozoospermie – nepohyblivé spermie, onemocnění

Pohlavní orgány ženy

 • Funkce:
  • Tvorba ženských pohlavních hormonů (estrogeny a progesterony)
  • Tvorba a zrání pohlavních buněk (vajíček)
  • Pohlavní spojení k oplození vajíčka, prenatální vývoj jedince + porod
 • Dělí se na:
  • 1) vnitřní (vaječníky, vejcovody, děloha, pochva)
  • 2) zevní (velké a malé stydké pysky, poštěváček)
Vaječníky = ovarium
 • Párová ženská pohlavní žláza velikosti švestky (velikost souvisí s věkem)
 • Uložen v malé pánvi
–          Funkce vaječníků:
 • Produkuje zralá vajíčka
 • Syntetizuje a uvolňuje ženské pohlavní hormony
–          Stavba vaječníků:
 • Jednovrstevný epitel
 • Kůra – dozrávají zde vajíčka v Graafových folikulech, tvoří ženské pohlavní hormony – estrogeny a progesteron)
 • Dřeň – výživa vaječníku, bohatě zásobena krví
 • U novorozené dívky cca 400 tisíc nezralých vajíček ve vaječnících → do puberty je jejich počet redukován na 4 tisíce
 • Během pohlavní zralosti od puberty do přechodu (cca mezi 15 – 45 lety) → dozraje asi 400 vajíček
 • Oogeneze = vývoj vajíček – vajíčko 120 – 160 µm
 • Na rozdíl od muže je počet buněk zárodečného epitelu konečný
 • Vývoj vajíčka je v prenatálním období zastaven v první fázi redukčního dělení
 • Další vývoj pokračuje až v pubertě pod vlivem gonadotropních hormonů z hypofýzy
 • Během reprodukčního života ženy se uvolní 300 – 400
Vejcovody = tubae uterinae
 • Párový orgán
 • Asi 13 cm dlouhé trubice nálevkovitě otevřené do dutiny břišní, zavěšené na peritoneální (pobřišnicové) řase
 • Slouží k zachycení zralého vajíčka a transportu oplodněného vajíčka do dutiny děložní
 • Vnitřní ústí – řasy (fimbrie), které se při ovulaci přimykají k povrchu vaječníku
 • Druhý konec – ústí do děložních rohů
 • Stěna vejcovodů – spirálovitě stočená hladká svalovina – smršťuje se a posouvá vajíčko
 • Sliznice je tvořena buňkami s řasami – pohyb vajíčka do dělohy
 • Funkce: transport vajíčka, často zde dochází k oplodnění vajíčka (mimoděložní těhotenství)
Děloha = uterus
 • Dutý svalový orgán hruškovitého tvaru
 • Uložena mezi močovým měchýřem a konečníkem
 • Fyziologicky je skloněna dopředu a zároveň ohnutá – AVF (ante-versio-flexe)
 • Horní část je krytá peritoneem = pobřišnicí
 • Uvnitř se nachází dutina
–          Stavba dělohy:
 • Corpus uteri – tělo
 • Fundus uteri – dno dělohy s rohy
 • Cervix uteri – krček – na něj se upíná pochva
–          Stavba stěny dělohy:
 • Endometrium – sliznice – obsahuje množství žlázek – probíhá u ní menstruační cyklus
 • Myometrium – svalovina – hladká, uložena do spirál, tři vrstvy – vypuzování plodu při porodu
 • Parametrium – vazivo – zevní vrstva – vazivové pruhy – drží dělohu ve stálé poloze
Pochva = vagina
 • Trubicovitý orgán spojující dělohu se zevními pohlavními orgány
 • Svalový orgán
 • Připíná se k děložnímu krčku – tvoří klenby poševní
 • Okolí pochvy je tvořeno řídkým vazivem – roztažitelnost v době porodu
 • Sliznice je tvořena vrstevnatým dlaždicovým epitelem – na čípku přechází v epitel vystýlající dělohu – místo přechodu je často místem nádorového bujení = kontrola, prevence
 • V pochvě se nachází Lactobacilus Dodrleini – zkvašuje glukózu na kyselinu mléčnou a tím zajišťuje kyselé pH pochvy
 • Při menstruačním cyklu dochází ke změnám i na pochvě – zvýšená produkce hlenu čípkem, který pokrývá stěnu pochvy
 • Vchod do pochvy je kryt řasou – hymen – panenská blána – do prvního pohlavního styku, pak tvoří její zbytky lem v poševním vchodu (různá velikost, tvar, síla)
Velké a malé stydké pysky
–          Velké stydké pysky
 • Podlouhlé kožní valy vyplněné tukovým vazivem, pigmentovány
 • Uzavírají stydkou štěrbinu
 • Od puberty jsou pokryty chlupy
–          Malé stydké pysky
 • Slizniční řasy ohraničující poševní předsíň
Vestibulární žlázy
 • A) Drobné žlázy ve sliznici poševní předsíně
 • B) Bartholiniho žláza – párová, vyúsťuje na dolní vnitřní straně malých stydkých pysků
 • Žlázy produkují sekret, který zvlhčuje poševní vchod – důležité při pohlavním styku
Topořivé tkáně
–          Clitoris = poštěváček
 • Nad ústím močové trubice
 • Stavbou odpovídá topořivým tělesům penisu
 • Je velmi citlivý na mechanické dráždění
 • Po obou stranách poševního vchodu se nachází další topořivá tělesa kapkovitého tvaru – obsahují hojné žilní pleteně – při pohlavním dráždění se plní krví a zvětšují svůj objem – zvyšují pohlavní vzrušení

Sexualita, ovulační a menstruační cyklus

Ovulační cyklus

 • Zrání a uvolňování vajíček – cyklické
 • Začíná v pubertě
 • Končí mezi 40 – 50 lety – menopauza
 • V průběhu ovulačního cyklu dochází ke zrání vajíček – ke změnám na vajíčku a jeho obalech
 • Vajíčko při zrání dokončí meiózu – 23 chromozómů – 22 somatických a 1 pohlavní X
 • Každý měsíc dozraje jedno vajíčko
 • Vaječníky se střídají

Folikulární fáze

 • – 14. den od prvního dne poslední menstruace
 • Stoupa tvorba estrogenů – je vybráno jedno vajíčko, které je obklopeno tenkou vrstvou plochých buněk – vznikne malý váček – folikul
 • Působením FSH a LH – dochází ke zvětšování folikulu a přibližování k povrchu vaječníku – vzniká drobná dutinka s tekutinou = Graafův folikul – 10 – 15 mm

Ovulační fáze

 • Zhruba 14. den cyklu
 • Dojde ke zvýšení tlaku na Graafův folikul, ten praská a vajíčko je vyplaveno do dutiny břišní, kde jej zachytí fimbrie vejcovodu = OVULACE

Luteální fáze

 • Prasklý folikul se uzavírá, stěny váčku se slepují, uvnitř se ukládá tuk a žluté barvivo = corpus luteum – žluté tělísko
 • Stoupá tvorba progesteronu
 • Pokud nedojde k oplodnění, tak žluté tělísko po 10 dnech zaniká a zůstává vazivová jizvička = corpus albicans – bílé tělísko
Corpus luteum
 • Pokud dojde k oplodnění vajíčka, tak si zachová svou funkci – produkuje progesteron až do 6 měsíce těhotenství = corpus gravidarum – těhotenské tělísko, pak jeho funkci přebírá placenta
 • Pokud nedojde k oplodnění vajíčka, tak produkuje progesteron 10 dnů a pak se změní v corpus albicans
 • Začátek ovulačního cyklu – zrání folikulu – pak ovulace – tvorba tělíska a pak jeho zánik = děje se to cyklicky
 • Cyklus trvá asi 28 dní
 • Souběžně ještě dochází ke změnám na děloze (menstruační cyklus), pochvě a mléčné žláze
Pohlavní hormony
 • Buňky obalu Graafova folikulu tvoří estrogeny
 • Žluté tělísko tvoří progesteron
Estrogeny
 • Steroidní hormony
 • 3 druhy – estradiol, estron, estriol
 • Růst a diferenciace buněk – folikulárních buněk, sliznice vejcovodů, dělohy a pochvy
 • Vývoj zevních pohlavních orgánů, rozvoj sekundárních pohlavních znaků
 • Stimulace sekrece hlenu ve žlázách děložního hrdla
 • Navozuje proliferační fázi menstruačního cyklu
 • Tlumivý vliv na tvorbu erytropoetinu
 • Řídí vývoj sexuálního chování
Progesteron
 • Steroidní hormon
 • Navozuje sekreční fázi menstruačního cyklu
 • Snižuje kontraktilitu těhotné dělohy
 • Snižuje produkci a zvyšuje viskozitu hlenu ve žlázách děložního hrdla
 • Stimuluje růst, vývoj a sekreční aktivitu mléčné žlázy, zvyšuje bazální teplotu

Menstruační cyklus

 • V závislosti na ovulačním cyklu
 • Změna stavby děložní sliznice – endometria
 • Vliv hormonů – estrogeny a progesteron
 • Příprava děložní sliznice na uhnízdění oplodněného vajíčka a jeho další vývoj
 • Množství menstruační krve je 60 – 150 ml
 • Hodnotí se – frekvence (28 +-3 dny), intenzita (množství krve), trvání (přibližně 3-5 dnů)

Menstruační fáze

 • – 5. den cyklu
 • Odloučení a odstranění zničené sliznice spolu s krví z porušených arteriol
 • Je to začátek menstruačního cyklu

Proliferační fáze – růstová

 • – 14. den cyklu
 • Dělení buněk sliznice, růst žlázek, je silně prokrvena
 • Řídí ji estrogeny

Sekreční fáze

 • – 27. den cyklu
 • Sliznice se zvyšuje až na 5 mm
 • Převážně rostou žlázky – produkce hlenu
 • Sliznice je hojně prokrvena
 • Působí zde progesteron
 • Ovulace – uvolnění vajíčka 12. – 14. den cyklu – přibližně v polovině cyklu
 • Pokud nedojde k oplodnění vajíčka, tak se snižuje produkce progesteronu ve žlutém tělísku a nastává rozpad sliznice

Ischemická fáze

 • Krátká – trvá jen 24 hodin – 27. – 28. den cyklu
 • Dojde ke snížení produkce progesteronu, uvolní se oxytocin z neurohypofýzy – křečovité stažení cév sliznice – nedokrevnost = ischemie – sníží se výživa – dojde k rozpadu a krvácení

Pohlavní spojení

 • Pohlavní cítění – libido – je ovlivněno pohlavními hormony
 • Erotogenní zóny – místa, jejichž drážděním můžeme navodit sexuální vzrušení, které u ženy doznívá déle než u muže
 • Vyvrcholení – orgasmus – není podmínkou oplodnění

Antikoncepce

Kondom

 • Mechanická ochrana
 • Pohlavní choroby

Pesar

Přerušovaná soulož

Hormonální antikoncepce

 • Zabraňuje ovulaci, oplození a zahnízdění
 • Nežádoucí průvodní jevy (trombóza, nádory, játra, metabolismus)

Spermicidní látky

Nitroděložní tělísko

 • Cizí předmět→ bílé krvinky (+ hormony)

Plodné a neplodné dny

 • Ovulace (12. – 14. den) + 3d + 2d = plodné dny

Těhotenství a porod

 • Prenatální vývoj
 • Dítě od oplození do porodu
 • Trvá asi 280 dní (10 lunárních měsíců po 28 dnech)
 • Začíná oplozením a končí porodem
 • Dítě je uloženo v plodových obalechplodové vodě (vhodné prostředí pro vývoj)
 • Výměna látek (výživa, vylučování, dýchání) mezi krví dítěte a krví matky probíhá přes placentu
 • Krev matky a dítěte se však nemísí (cévy matky a dítěte jsou v placentě vedle sebe a látky se filtrují přes jejich tenkou stěnu)
 • S placentou je dítě spojeno pupeční šňůrou

Nitroděložní vývin

Preembryonální období

 • Období od oplození do vzniku zárodku – trvá do 14. dne těhotenství

Embryonální období (období vývoje zárodku = embryo)

 • Trvá od konce 2. týdne do konce 8. týdne
 • V tomto období se zakládají všechny orgány
 • Zárodek je velmi zranitelný
 • Jakékoliv narušení jeho vývoje (nemocí matky, užívanými léky, špatným psychickým stavem matky) může vést k poškození orgánů plodu a k těžkým nenapravitelným vadám

Fetální období (období vývoje plodu = fetus)

 • Začíná 9. týdnem a končí porodem

První měsíc

 • Oplozené vajíčko se během zhruba 24 hodin rozdělí a další dělení potom následují v několika hodinových intervalech
 • Embryo, zatím jen malá skupina buněk, postupuje vejcovodem k děloze
 • Děložní sliznice je připravena na zahnízdění embrya
 • Embryo doputuje do dělohy ve stáří 7 – 8 dní a v té době je tvoří asi 100 buněk
 • Zde dojde k zahnízdění = NIDACI embrya
 • Koncem měsíce zárodek měří 8 mm
 • Vytváří se hlava, základy končetin, ocas, žaberní oblouky, nervová soustava a somity (váčky mezodermu, z nichž vzniknou útrobní orgány)
 • Zárodek je obklopen dutinou, která je ohraničena amnionem (vnitřním zárodečným obalem) a vyplněna amniovou tekutinou (neboli plodovou vodou)
 • S placentou je spojen pupečním stvolem (později nazývaným pupeční šňůra)
 • den – základy mozku
 • den – začíná fungovat srdce
 • den – základy kostí, svalů, očí, uší, rukou a nohou

Druhý měsíc

 • Srůstem žaberních oblouků vzniká obličejová část hlavy, počátek nervové činnosti
 • Při vyšetření jsou zjistitelné srdeční ozvy, koncem měsíce jsou vytvořeny základy všech tělních orgánů – končí období embrya
 • V osmi týdnech se vyvíjejícímu dítěti začíná říkat plod = fetus
 • 3 cm, 5 g

Třetí měsíc

 • Obličej získává zřetelně lidské rysy, je dokončeno rozlišení prstů
 • Při vyšetření lze u plodu zjistit aktivní pohyb (matka ho zatím nepociťuje)
 • Jedinečné otisky prstů
 • Oční víčka srůstají, otevřou se znovu koncem 7. měsíce
 • Pohyby
 • Uchopovací reflex
 • Fungují všechny orgány
 • 9 cm, 15 g

Čtvrtý měsíc

 • Mohutný růst kostry a svaloviny
 • Plod vnímá zvuky
 • Koncem měsíce se začíná vytvářet lanugo
 • Slyší, vnímá matčin hlas a tlukot jejího srdce i vnější zvuky
 • Matka začíná vnímat pohyby svého dítěte
 • 16 cm, 120 g

Pátý měsíc

 • Vrcholí rozvoj lanuga (primárního ochlupení)
 • Počátek růstu vlasů a nehtů
 • Při ultrazvukovém vyšetření lze rozeznat pohlaví
 • Ve 20. týdnu matka poprvé pocítí pohyby dítěte (tento okamžik je signálem ukončení první poloviny těhotenství a pomáhá určit alespoň přibližné datum porodu
 • Na silný zvuk reaguje rychlým pohybem
 • Je již možné přežití při předčasném porodu
 • 25 cm, 300 g

Šestý měsíc

 • Začíná ukládání podkožního tuku
 • Lanugo začíná vypadávat
 • Fungují potní a mazové žlázy
 • Jemnou kůži dítěte chrání tukový povlak – mázek
 • 30 cm, 650 g

Sedmý měsíc

 • Plod se čile pohybuje, polyká plodovou vodu (nácvik potravních reflexů)
 • Dokončuje se vývoj plic – plod získává schopnost přežít i mimo tělo matky (od konce 28. týdne není možné provést interrupci ani na doporučení lékaře)
 • Dítě využívá zrak, sluch, chuť a hmat
 • Je schopno rozeznat matčin hlas
 • 35 cm, 1200 g

Osmý měsíc

 • Vypadávají poslední zbytky lanuga
 • U chlapců varlata začínají sestupovat do šourku
 • U děvčat se zvedají velké stydké pysky a překrývají malé stydké pysky
 • Často má škytavku
 • Ve střevech je primitivní stolice (smolka)
 • 40 cm, 1700 g

Devátý měsíc

 • Pokračuje intenzivní ukládání podkožního tuku
 • Plod zaujímá definitivní polohu (v 96 % hlavičkou dolů, 3 % zadečkem dolů, 1 % příčně)
 • Ke konci měsíce je dítě připraveno na porod
 • Devět měsíců po porodu se ještě dělí mozkové buňky a dozrávají smyslové orgány
 • 45 cm, 2600 g

Desátý měsíc

 • Průměrná porodní délka 50 cm, průměrná porodní hmotnost 3,3 kg
 • Ukládá se podkožní tuk, rostou vlasy a nehty (u donošeného plodu by měly přerůstat konečky prstů)

Porod

 • Porod před 37. týdnem je považován za předčasný
 • Předčasně narozené děti mohou mít dýchací potíže, problémy s trávením, vývojem a růstem
 • Pokud těhotenství trvá více než 42 týdnů, hovoří se o přenášení plodu
 • Dochází k vypuzení plodu, jeho obalů a placenty z mateřského organizmu
 • První impulz k vyvolání porodu dává pravděpodobně sám plod
 • Porod provázejí porodní bolesti, které jsou způsobeny stahy děložního svalstva
 • Vlastní porod má tři fáze, které se označují jako doby porodní:
  • Otvírací doba
  • Vypuzovací doba
  • Lůžková doba

První doba porodní

 • Trvá přibližně 8 – 20 hodin (u prvorodiček déle)
 • Na rozdíl od předcházejících „planých poplachů“ jsou kontrakce dělohy
 • Pravidelné, jsou čím dál silnější a postupně se zkracuje interval mezi nimi
 • Koncem otvírací doby trvají kontrakce přibližně 1 minutu a mezi nimi je přibližně 2 minuty přestávka
 • Otvírací doba končí otevřením děložního hrdla, prasknutím plodových obalů a odtokem plodové vody (přibližně 0,5 až 0,7 l)

Druhá doba porodní

 • Trvá několik minut až 2 hodiny
 • Díky kontrakcím hladké svaloviny (lze uměle posílit oxytocinem) dojde k vypuzení dítěte

Třetí doba porodní

 • Během 15 minut až 2 hodin po porodu dítěte je vypuzena placenta (plochý orgán o průměru 15 až 20 cm a hmotnosti 0,5 kg) nazývaná též „plodové lůžko“ (proto „lůžková doba“)
 • Během 3 hodin po porodu ustane krvácení a dozní kontrakce dělohy

Šestinedělí

 • Šest týdnů po porodu
 • Tělo se pozvolna vrací do původního stavu
 • Probíhající změny lze zařadit do tří skupin
  • Hojí se poranění vzniklá během porodu
  • Pohlavní orgány a celý organismus se vrací do stavu před otěhotněním
  • Zahajuje činnost mléčná žláza, nastává kojení
  • Sexuální abstinence
 • Některé změny ovšem přetrvají navždy a podle nich lze prokázat předcházející těhotenství, např. kožní změny, zejména strie neboli pajizévky, trhlinky na děložním hrdle

Vícečetná těhotenství

 • V souvislosti s umělým oplozením jsou stále častější
 • Počet porodů jednovaječných dvojčat je poměrně stálý a pohybuje se v poměru 1:250 porodů
 • Trojčata se rodí přibližně jednou na 6 400 porodů

Dvojvaječná dvojčata

 • Vznikají oplozením dvou vajíček dvěma spermiemi
 • Každé z dvojčat má vlastní placentu
 • Každý plod vzniká z jiného vajíčka a spermie, proto si plody nemusí být podobné a mohou být i rozdílného pohlaví

Jednovaječná dvojčata

 • Jsou po genetické stránce identická, vždy stejného pohlaví a vznikají rozdělením oplozeného vajíčko v různých fázích jeho časného vývoje
 • Jsou stejného pohlaví, mají společnou placentu a stejný dědičný základ
 • Mají obdobné tělesné znaky – barvu očí, vlasů, rysy obličeje, výšku, stejnou krevní skupinu
 • Lze jim bez jakýchkoliv problémů vzájemně jednomu od druhého transplantovat orgány

Trojčata

 • Vznikají oplodněním tří vajíček nebo rozdělením jednoho vajíčka na tři části nebo oplozením dvou vajíček, z nichž se jedno rozdělí na dvě části