Skinheads

Pohybují se po ulicích, vídáme je v barech a restauracích a myslíme si o nich své. Děláme však dobře? Je rozumné je „házet všechny do jednoho pytle“, nebo jsou skinheads každý jiný? Na tuto otázku se pokusíme najít odpověď v následujících řádcích.

Skindeads, skinheadi, skíni a tak dále. Poznáme je, pokud jsou ve svém pověstném oblečení, poměrně snadno. Letecká bunda bomber, upnuté kalhoty zastrčené v pevně utažených kanadách nebo pracovních botech. K tomu lesknoucí se oholená hlava. Toto jsou primární atributy snad každého skinheada. V povědomích většiny lidí jsou tyto poznávací jevy okamžitě spojovány s neonacismem, fašismem, rasismem a chuligánstvím. Je ovšem potřeba podotknout, že skinheads mají své kořeny na Jamajce. Ano, skinheadi mají poměrně blízko např. k rastamanům. Vznikli totiž ve svých prvopočátcích jako směs stylů jamajských přistěhovalců ve Velké Británii, Rude Boys (hrubiáni; pozn. aut.), a britských dělnických teenagerů, Hard Mods (drsní fešáci; pozn. aut.). Tito prvotní skinheadi se nehlásili k žádné politické ideologii a jakákoliv myšlenka rasismu, jako je tomu u některých skupin dnes, jim byla naprosto cizí. Tato éra opadla částečně na počátku 70. let a většina skinheadů se tehdy přeměnila v hippies, jelikož ideologicky byli na podobné úrovni.

Nová vlna skinheads, která se začala formovat na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých a oddělila se od punk-rockové subkultury, s sebou již nesla jisté vnitřní rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Dle Sociologickém slovníku jsou američtí skinheadi popisováni jakožto kombinace rockové subkultury a bezprávné mládeže – můžeme si tedy domyslet, že vývoj šel na každém kontinentu trochu jinou cestou. Skinheadi postupně začínají inklinovat k různým politickým směrům a ideologiím. Nejblíže původním skinheadům je skupina SHARP. (Skinheads Against Racial Prejudice = Skinheadi proti rasovým předsudkům; pozn. aut.). Jak již sám název napovídá, tito skinheadi vystupují proti rasistickým a nacistickým skupinám.

„K jednomu z antirasistických proudů řadíme  RASH (Red and Anarchist Skinheads = Rudí a anarchističtí skinheadi; pozn. aut.), kteří se hlásí k myšlenkám anarchismu a komunismu.“

Poslední velkou skupinou jsou tzv. WP Skins (White Power Skinheads = Skinheadská bílá síla; pozn. aut.). Tato skupina je vnitřně členitá na nejrůznější podskupiny, ale v základu jde o rasistické skinheady inklinující spíše k ultrapravici. Vyloženě českou (potažmo i slovenskou) odnoží skinheads jsou Kališníci. Skupina je velmi rozličná a zřejmě každý skinhead bere své skinheadství trochu jinak. Tato skupina vznikala v 90. letech kolem Daniela Landy a Lou Fanánka Hagena (vl. jménem František Moravec; pozn. aut.) a jejich hudebních skupin Orlík a Tři sestry. Tito a jejich blízcí se specializovali především na vyloženě hospodskou tématiku, ač Orlík měl v repertoáru i několik písní, které by poukazovaly na rasistickou stránku skinheadů – tyto písně ale podle svých slov brali spíše z vlasteneckého hlediska kvůli neustálé vlně přistěhovalců. V pořadu Aktuality ČST roku 1990 Daniel Landa s Davidem Matáskem veřejně prohlásili, že nejsou fašisty ani ničím podobným. Jak nám ale ukazuje současnost, ke každému z nich se veřejnost staví jinak. Daniel Landa si stále nese „cejch“ skinheadství a rasismu, na druhou stranu David Matásek je úspěšným hercem divadelním i televizním.

Jak tvrdí Roddy Moreno, propagátor S.H.A.R.P. ve Velké Británii: „Opravdový skinhead není rasista, bez jamajské kultury by skinheads neexistovali, byla to jejich kultura spojená s britskou pracující třídou, která je vytvořila.“

Abychom si odpověděli na otázku ze začátku práce: skinheads jsou opravdu každý jiný a nelze jen podle prvního pohledu soudit, jestli ten či onen je rasista, komunista, anarchista, nebo prostě jen člověk, kterému se tento styl oblékání líbí.