Světové integrace

Světové integrace
Státy vytvářejí mezinárodní integrace- organizace z důvodu politické a finanční roztříštěnosti současného světa. Jsou na ně převáděny některé pravomoci vlád či parlamentů členských států.
Současné předpoklady pro vznik integrací:
– Zajištění míru po dvou válečných konfliktech
– Ekonomická spolupráce
– Kulturní a jiné aktivity
Integrace= slučování původně samostatných jednotek do jednoho systému (vznik SSSR, 1918 Československo)
Desintegrace= jeden systém se rozpadne v několik samostatných jednotek (rozpad SSSR- ČSR 1993- rozpad na Česko a Slovensko)
Druhy organizací
Politické (Rada Evropy)
Právní (Mezinárodní soudní dvůr)
Vojensko- bezpečnostní (NATO)
Ekonomické (OPEC) Sociální (ILO- Mezinárodní organizace práce)
Ekologické (REC)
Kulturní (UNESCO)
Komplexní (Evropská unie)

Významné integrace v historii- Římská říše, Rakousko- Uhersko, USA, SSSR, EU
– Bývalé mnohonárodnostní státy, říše
ČR se specializuje na vojenské (OSN), a ekonomické, ale máme i kulturní
Stupně ekonomické integrace
= základ v ekonomické integraci
Rozlišujeme několik stupňů integrace států
1. Pásmo volného obchodu= země se domluví na odstranění překážek (pouze mezi účastníky, mezi neúčastníky má každý svá pravidla)
– První stupeň ekonomické integrace, všechny integrace kromě EU jsou na tomto stupni vývoje
PŘ.
– Česká republika a Slovenská Republika- mezi sebou odbourají celní bariéry (clo- zvýhodní vzájemný obchod- nekonkurují si), platí to jen mezi nimi- týká se pouze partnerských států
– SRN a Rakousko- ČR už není se SRN domluvena na odstranění překážek- už má svoje vlastní pravidla
– Např. clo- ve vztahu k nečlenským zemím si každá země nechá celní politiku
2. Celní unie= odstranění kvóty a cla, země se dohodnou na společné celní politice vůči nečlenům
– Nejenom mezi členy, ale mají celní politiku i vůči nečlenům
3. Společný trh= odstraněný kvóty a cla, společná celní politika, odstranění překážek volnému pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu
– Mimo celních bariér si vytvoří i společný trh, ALE JENOM ČLENOVÉ (nemusíme žádat o pracovní povolení v členském státě, kapitál se může volně pohybovat)
4. Hospodářská a měnová unie= vrcholí zavedením společné měny
– kompletní hospodářská spolupráce (volný pohyb osob, pracovních sil, výrobků, kapitálu)
– Na tomto stupni je Evropská unie- společná měna
– Eurozóna- státy EU, které platí eurem, ale jsou i takové, které na tuto podmínku nemusí přistoupit
5. Politická unie (úplné propojení členských zemí)= od 50. Let 20. Století
– Společná vnitřní a soudní politika, je to na úrovni federativních států

– APEC – Asijsko-Pacifické hospodářské společenství- východní asie
– ASEAN – Sdružení národů jihovýchodní Asie- jihovýchodní asie
– CEFTA – Středoevropská zóna volného obchodu- ekonomiky pozbyla svého významu, státy jsou nyní už členy EU
– Commonwealth – Britské Společenství národů- politická ale i hospod. integrace
– EFTA – Evropské sdružení volného obchodu
– EU – Evropská unie
– MERCOSUR – Jihoamerický společný trh
– NAFTA – Severoamerická zóna volného obchodu
– NATO – Severoatlantická aliance- vojensko- politická
– OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj- nejvyspělejší státy světa
– OPEC – Sdružení států vyvážející ropu
– OSN – Organizace spojených národů
– RADA EVROPY
– MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR

Společnost národů (SN)
– První globální organizace
– Cílem bylo předcházet vojenským konfliktům mezi členskými zeměmi
– Měla malé pravomoci, nedokázala zabránit válce
Organizace spojených národů (OSN)
– Vznik po 2. Sv. válce, navázala na SN
– Úkolem je udržení světového míru, zabránit hladomoru a válečným konfliktům, pomoc uprchlíkům a vzdělání
– Členem může být každý suverénní stát (193 členských nezávislých Zemí, kromě Vatikánu, Taiwanu a Kosova)
další specializované organizace v systému OSN
– Mírové síly OSN – vojenská jednotka
– WHO- světová zdravotnická organizace
– UNESCO – výchova, věda, kultura (Kutná Hora, Chrám sv. Barbory, Český Krumlov)
– UNICEF- dětský fond
– FAO – výživa a zemědělství
Vojensko- politické integrace
Severoatlantická organizace (NATO)
– Vznikla v roce 1949 jako organizace západoevropských zemí, USA a Kanady
– Byla proti vznikajícímu Sovětskému bloku
– V roce 1991 se SSSR rozpadlo a NATO se rozšířila o země střední, východní a jihovýchodní Evropy
– Cílem je obrana členských států
– ČR vstoupila do NATO v roce 1999
Ekonomické integrace
Mezinárodní integrace
G7+ Rusko
– založeno v roce 1975
-Složení ekonomicky nejvyspělejších států světa
– dohromady představují 65% světové ekonomiky
– Kanada, USA, Japonsko, Německo, Itálie, Franice, Velká Británie
– Problematika Ruska: ačkoli není tak vyspělé jako ostatní státy, patří sem, protože je to významná politická i vojenská velmoc, název je tedy buď 67+ Rusko nebo G8
OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
– založena v roce 1961
– sídlo v Paříži
– 30 členů (ČR od r. 1995)
-koordinuje ekonomickou a sociálně- politickou spolupráci členských zemí
ANZUS – Tichooceánský pakt bezpečnosti
– vznik: 1951
– členy: Austrálie, Nový Zéland, USA
-Když na jeden stát bude učiněn útok, ostatní mu pomohou

Evropské organizace
SNS – Společenství nezávislých států
– vzniklo na podzim 1991 po rozpadu Sovětského svazu jako zóna volného obchodu
– zahrnuje 12 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu (kromě Pobaltí)
– sídlo v Minsku

Asijské organizace
ASEAN – Asociace jihovýchodních asijských národů
– založena v roce 1967, sídlo v Bankoku
– členy: Brunej, Filipíny, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko
-politicko-hospodářské sdružení- sdružuje se s rychle se rozvíjejícími zeměmi (s tygry) a s ekonomicky zaostalými zeměmi (Barma, Laos)

OPEC – Organizace vyvážejících ropu
– založena v r. 1960 v Bagdádu
– sídlo ve Vídni
– členy jsou: Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Irák, Katar, Kuvajt, Libye, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Sýrie + i neasijské země: Venezuela, Ekvádor, Alžírsko, Libye, Nigérie
-Země těžící ropu chtějí společně ovládat cenu ropy na světovém trhu ropy
-1973- země OPEC zvýšily cenu ropy o 200%- to vyvolalo světovou ropnou krizi- arabské státy
Americké organizace
(OAS)Organizace amerických států
– Vznik v roce 1948
– Členem jsou všechny nezávislé státy Ameriky
– Podpora demokracie, boj proti terorismu, mírové mise (do Haiti), podpora volního obchodu
NAFTA – Severoamerická dohoda o volném obchodu
členy: USA, Kanada, Mexiko
– Ekonomicky nejsilnější zóny volného obchodu na světě
Africké integrace
Afrika: špatné podmínky pro integrace – politická nestabilita, etnická a kulturní rozmanitost, hospodářská zaostalost, nedostatečná komunikační propojenost
ECOWAS = Ekonomické společenství západoafrických států
– r. 1975
– podpora ekonomických aktivit, energetiky, telekomunikací, zemědělství. Sociální, kulturní a politická spolupráce států
– nejlépe připravené sdružení na africkém kontinentě
– 14 členů, např.: Nigérie, Pobřeží slonoviny, Kapverdy, Sierra Leone, Gambie, Mauritánie