Dědičnost kvantitativních znaků

= metrické znaky. Znaky jsou podmíněny geny malého účinku = polygenní geny = minorgeny (mnoho genů kóduje jeden znak= polygenní systém – soubor těchto genů) – tím vzniká mnoho genotypů a z nich pak fenotypy. Znaky, které se dají počítat, změřit, určit velikost. Účinky těchto genu jsou aditivní – při tvorbě znaků se sčítají – duplicitní[…]