Deprivace

Deprivací je strádání nedostatečným uspokojením nějaké důležité potřeby. Deprivaci lze dělit na deprivaci biologickou, motorickou, senzorickou, sociální, citovou a psychickou. Neuspokojení (dlouhodobé zbavování) bazální potřeby má za následek nejprve jistou pohotovost organizmu, což se projevuje většinou celkovým neklidem nebo napětím. V případě, že dojde včas k nápravě a potřeba je nasycena, dochází opět k rovnováze.[…]