Peníze a bankovní systém ČR

  (banky, monetární politika ČNB, úkoly ČNB, trh kapitálových fondů (investice))   Peníze(=aktiva)– dříve peníze doloženy zlatem, dnes papíry- založeno na důvěře -všeobecně uznávaný prostředek ke směně- fce všeobecného ekvivalentu                        směny   Vývoj peněz (geneze směny): naturální směna= zboží za zboží, od počátku lidstva, velké transakční náklady (velice       nevýhodné), lidé se nechtějí specializovat -brzdou[…]