Peníze a bankovní systém ČR

 

(banky, monetární politika ČNB, úkoly ČNB, trh kapitálových fondů (investice))

 

Peníze(=aktiva)– dříve peníze doloženy zlatem, dnes papíry- založeno na důvěře

-všeobecně uznávaný prostředek ke směně- fce všeobecného ekvivalentu                        směny

 

Vývoj peněz (geneze směny):

 • naturální směna= zboží za zboží, od počátku lidstva, velké transakční náklady (velice       nevýhodné), lidé se nechtějí specializovat

-brzdou dělby práce a specializace

-vyžaduje oboustranou schodu potřeb

 

 • zbožové peníze (šátečky,mušličky)- vyčlenil se druh zboží, které plnilo funkci

ekvivalentu, nevýhodou byla nízká trvanlivost → drahé kovy (další etapa)

 

 • drahé kovy-vzácné, mají hodnotu, používali se dlouhá staletí- kovové mince

-zlato + stříbro

 

 • papírové peníze– vznik ze stvrzenek soukromých bank, které dříve působyli jako úschovny zlata, potvrzení o vkladu= doklad

            -byly kryté zlatem → ZLATÝ STANDART- funguje systém výměny bankovek za zlato,      -ve 30.letech 20.stol.v důsledku nedostatku zlata zanikl                                                   -po 2.světový válce → BRETTONWOODSKÝ SYSTÉM- všechny měny byly směnitelné      za dolar, peníze nekryté zlatem

 

Druhy peněz:

HOTOVOSTNÍ- mince a bankovky

 

DEPOZITNÍ=bezhotovostní peníze

-př.vklady, šek (= s kratší dobou splatnosti), směnka (=delší dobu splatnosti),  plat. + kredit.karty (založená na úvěru -půjčce)

-platební (=debetní)- karta k našemu účtu, můžeme jít i do debetu= mínusu

 

KVAZI PENÍZE= skoro peníze, zastupují peníze

směnky– delší doba splatnosti (zpravidla 6 měsíců)

termínovaný vklad– peníze jsou více zhodnoceny, lepší úrok, můžeme je vybrat až po určité době, čím dýl → tím víc peněz

obligace (dluhopisy)-druh cenného papíru

-eminent- vydavatel cenných papírů, zpravidla stát (vláda), může být i                                         obec, kraj, velká firma

charakter půjčky úvěru– stát se zaváže, že v ten stanovený termín                                  splatí úrok a vloženou částku

 

 

 

Likvidita:

-snadnost přeměny aktiva v prostředek směny

aktiva= můj majetek, co mi přináší výnos (peníze, pozemky)

hotovost– plně likvidní aktivum

zůstatek na běžném účtě– méně likvidní, platba kartou- ne všude nebo výběrem z                                                     bankomatu

termínovaný vklad– ještě méně likvidní, nemůžu peníze vybrat hned, komplikovanější

cenné papíry– nejméně likvidní (musíme čekat, kdo je od nás koupí)

-míra výnosu závisí na míře likvidity, nepřímá úměra, čím méně likvidní → tím více nám vynáší (nepřímá úměra)

 

 

BANKOVNÍ SYSTÉM ČR:

BANKY= ekonomický subjekt, který se snaží dosáhnout co největšího zisku

-úvěrově-finanční instituce, která soustřeďuje finan.prostředky → ty dále půjčuje

 

Historie bank:

 1. * ve VB– banky se 100% rezervami, uchovávali zlato,
 2. dnes banky s částečnými rezervami- výhodné si půjčovat → vydělá se

– spoléhají na to, že si všichni vkladatelé nebudou chtít vybrat najednou →

kdyby došlo na tzv. runu na banku, tak by jakákoliv banka zkrachovala

 

Bankovní soustava:

 1. stupeň: centrální banka- ČNB
 2. stupeň: obchodní banky- KB, ČSOB, ČS,..

-do roku 1989 byla pouze jediná banka SBČS (Státní banka ČS)

 

 1. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

-v Praze, nezávislá, zřizuje ji stát, v čele je guvernér – jmenován prezidentem

fce: řídí směnárenskou činnost

řídí vydávání nových bankovek a opotřebované stahuje z oběhu

řídí a ovlivňuje činnost obchodních bank (poskytuje úvěry)

snaha o stabilizaci bankovního sektoru

spravuje rezervy ve zlatě + v cizí měně

ovlivňuje kurz české koruny k cizím měnám → vstoupí na finanční trh s cizími penězi a                             tam nakupuje nebo prodává národní měnu

→ chce zvednout kurz Kč- za dolary nakoupí Kč

→ chce snížit Kč- prodá ji a za Kč nakoupí jinou národní měnu

25Kč/euro: Kč posílí → 23Kč= 1 euro

Kč slábne → zdražení eura

-ČNB oslabí Kč, aby podpořila domácí hospodářství → české exportéry

-má devizový účet (v cizí měně)- v dolarech- rezerva, pojistka pro nečekanou událost

 

 

 

 

 

Monetární politika ČNB:

 1. EXPANZIVNÍ= banka chce v oběhu více peněz, roste inflace, snaha podpořit hosp.
 2. RESTRIKTIVNÍ= banka chce v oběhu méně peněz, klesá inflace

 

Prostředky monetární politiky:

 1. Minimální míra rezerv (MMR)

-určuje obchodním bankám procento, kolik si musí bezúročně uložit u ČNB, peníze dočasně staženy z oběhu

-> při zvednutí MMR- málo peněz v oběhu, působí proti inflačně → RESTRIKTIVNÍ

-> při snížení MMR- více peněz v oběhu, jako důsledek je inflace → EXPANZIVNÍ

 

 1. Úrokové sazby

Diskontní sazba= základní úroková sazba, za kterou centrální banka půjčí peníze obchodním bankám

 • zvýšení diskontu: projev restrikce, zdražení peněz
 • snížení diskontu: expanze

-nemá tak velký dopad jako MMR

 

 1. Operace na volném trhu

-ČNB může obchodovat s cennými papíry (obligace), vstupuje na trh s penězi

→ nakupuje obligace-> EXPANZE

→ prodává obligace ->RESTRIKTIVNÍ

 

 

 1. OBCHODNÍ BANKY

=podnikatelské subjekty, cílem je dosáhnout co největšího zisku

Zisk bank:

 1. úrokové rozpětí= rozdíl mezi úroky z vkladů a úvěrů
 2. poplatky za služby
 3. investice banky

 

Operace obchodních bank:

 1. AKTIVNÍ

-v roli věřitele, poskytuje úvěry

sleduje návratnost svých půjček → faktory:

 • bonita klienta- schopnost splácet (jestli máme pracovní místo)
 • likvidita– čím ručíme, jestli je likvidní
 • záměr- proč chceme, př.doložit stavební povolení

 

sleduje záruky:

 • zástava nemovitosti
 • ručitelé- které za nás ručí
 • vinkulace vkladu- zablokování vkladu dlužníka ve prospěch veřitele, když nesplácí úvěr

 

 

 

 1. PASIVNÍ

-v roli dlužníka

-banka přijímá vklady:

 • termínované- dán přesný termín
 • netermínované-běžný účet, nižší zhodnocení, můžeme kdykoliv vybrat

 

 • účet v Kč
 • devizový účet- v dolarech

 

POJMY:

Jistina= částka, kterou banka klientovi půjčí

RPSN= roční % sazba nákladů, souhrnný ukazatel podmínek pro úvěr (zahrnuje poplatky za vedení účtu, úroky,..)

p.a.= ročně

úrok= navýšení jistiny → o kolik banku přeplatíme

úroková míra= % sazba půjčky/vkladu peněz

hypotéka= financuje bydlení, zastavení nemovitosti, za které si pujčuji, nejnižší úroková míra

fixní období- (3×5 let) fixní úroková míra → stejná výše splátek

leasing= př.na auto- pouze vypůjčené – nevlastníme ji po dobu splácení

kontokorent= povolené přečerpání účtu

penále= pokuta za neplnění podmínek ve smlouvě

 

 

FINANČÍ TRH

=střed nabídky volných peněz a poptávky po penězích

Dělení trhu:

 1. Peněžní trh

-trh krátkodobých vkladů a úvěrů (cenné papíry se splatností do 1 roku)

-př. termínované a netermínované vklady, úvěry, směnka

emitent= ten, kdo vydává cenné papíry

 

 1. Kapitálový trh

-volné finanční prostředky

-cenné papíry se splatnosté více než 1 rok

-vydávání schvaluje ministerstvo financí

Cenné papíry:

 • Majetkové- majitel papírů má právo podílet se na výnosu (vlastní firmu), vysoké riziko ale i vyšší zhodnocení

akcie: vydává akciová společnost, podílí se na výnosu firmy (dividenda), akcionáři jsou spolumajitelé firmy, výše dividenda závisí na počtu akcií a výnosu firmy, akcie jsou výhodnější jak obligace, ale je tu větší rizik

 1. kmenové akcie– spoluhlasování o chodu firmy
 2. preferenční akcie– nemají hlasovací právo, získávají dividendum jako první, není členem valní hromady

→ podílové listy- vydává podílový fond, shromažďuje peníze od těch, kdo chce investovat, s těmi penězi obchoduje na burze a vyplácí vlastníkům zisk (podílové listy), není jistota, že vyděláme

 • Úvěrové- veřitel X dlužník, emitent= vydavatel

→ dluhopisy (obligace)- vlastník může obligaci prodat na kapitálovým trhu, dlužníkem je stát, banky, města,velké firmy

-věřitel má jistotu výdělku, menší výdělek než akcie

-dlužník je povinen v uvedeném čase dluhopisy od věřitele odkoupit