Počátky písemnictví na našem území

v 10. a 11. st. vznikala díla staroslověnská i latinská, převážně legendy rozšířené bylo kazatelství kazatelské texty byly psány latinsky, ale kázalo se podle nich česky setkáváme se také s češtinou, objevují se bohemika o pronikání češtiny svědčí také glosy (= vpisky na umístěné mezi řádky nebo na jejich okraji)   Konstantin a Metoděj věrozvěstové, kteří přišli[…]

Počátky literatury na našem území

Velkomoravská říše 9. století – vznik (základ – Morava a západní Slovensko) Rostislav (2. kníže) – žádost o vyslání misionářů z Francké říše Ž 863 – příchod věrozvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje – písmo hlaholice -Ž po zjednodušení cyrilice -Ž základ dnešní azbuky – jazyk – staroslověnština – povýšena na liturgický (bohoslužebný) jazyk – překlad části Nového[…]