Chrom, molybden a wolfram

Chrom Značka-Cr

 • konfigurace: [Ar] 3d54s1
 • Vlastnosti: světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov, nízká reaktivita a vysoká chemická odolnost
 • Využití: pochromování železných předmětů- ochrana před korozí (součást automobilových doplňků, vybavení koupelen), při výrobě legovaných ocelíza účelem větší tvrdosti materiálu (vrtné nástroje, nože na stříhání kovů, frézovací nástroje pro opracování dřeva, chirurgické nástroje, vodní turbíny)
 • Výskyt:velké zastoupení na Zemi (v zemské kůře, mořské vodě) i ve vesmíru, v přírodě: chromit-podvojný  oxid železnato-chromitý   FeCr2O4 , krokoit PbCrO4  chroman olovnatý
 • Výroba:
 • Hlavním postupem metalurgického získávání chromu je redukce chromitu uhlíkem ve vysoké peci:    FeCr2O4 + 4C → Fe + 2Cr + 4CO  (výsledkem  je slitina chromu se železem– ferrochrom)
 • čistý chrom se připravuje metalotermickou reakcí oxidu chromitého s hliníkem nebo křemíkem Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3             2Cr2O3 + 3Si → 4Cr + 3SiO2

 

 • Sloučeniny:
 • Oxid chromitý (Cr2O3)- nerozpustná látka zelené barvy (pigment), připravuje se tepelným rozkladem dichromanu amonného (sopka), nebo redukcí dichromanu sodného sírou

(NH4)2Cr2O7 → N2+Cr2O3+ 4H2O

Na2Cr2O7 + S → Cr2O3+ Na2SO4

 • Oxid chromový CrO3– je kyselinotvorný, připravuje se reakcí koncentrované kys. sírové s nasyceným roztokem dichromanu draselného  K2Cr2O7 + 2H2SO4 → 2CrO3 + 2KHSO4 + H2O
 • Chromany– žluté zbarvení, dobře rozpustné ve vodě, Chroman olovnatý PbCrO4 – žlutý pigment
 • Dichromany-jsou to přeměněné okyselené roztoky chromanů, oranžové zbarvení, silná oxidační činidla
 • Dodekahydrát síranu draselno-chromitého ( KCr(SO4)2.12 H2O)- použití v kožedělním průmyslu, fialové zbarvení

 

Molybden a Wolfram- V přírodě vzácnější než chrom

Vlastnosti: stříbřitě bílé kovy, vysoký bod tání, odolné vůči působení kyselin

Výroba: redukcí svých oxidů (molybdenového a wolframového) vodíkem

Použití: přísada do oceli (odolnost vůči korozi), W- vlákna do žárovek

Rudy molybdenu: molybdenit (MoS2), wulfenit (PbMoO4)

Rudy wolframu: wolfram vápenatý (CaWO4)