Rtuť

Vlastnosti Značka Hg (hydrargum) Kapalný kov, výpary jsou silně jedovaté Stříbroleskle bílá až šedá barva D-prvek; 12 valenčních elektronů Elektronová konfigurace: [Xe] 6s2 5d10 4f14 Oxidační číslo I a II Protonové číslo: 80 Hustota: 13,534 g·cm−3 Teplota tání: -38,83 °C (234,32 K) Teplota varu: 356,73 °C (629,88 K) Využití Amalgámy – slitiny Hg a jiných kovů  (Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Na) – zubařství – tmavé[…]

Chrom, molybden a wolfram

Chrom Značka-Cr konfigurace: [Ar] 3d54s1 Vlastnosti: světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov, nízká reaktivita a vysoká chemická odolnost Využití: pochromování železných předmětů- ochrana před korozí (součást automobilových doplňků, vybavení koupelen), při výrobě legovaných ocelí– za účelem větší tvrdosti materiálu (vrtné nástroje, nože na stříhání kovů, frézovací nástroje pro opracování dřeva, chirurgické nástroje, vodní turbíny) Výskyt:velké[…]

Nukleové kyseliny (2)

  Charakteristika a biologický význam nukleových kyselin Biomakromolekulární látky (biopolymery) Dlouhé vláknité molekuly Uchování genetické informace + přenos do následujících generací (DNA) Jejich prostřednictvím přepis genetické informace do specifické struktury bílkovin (RNA) 1868 – objev NK, 1953 – objasnění struktury NK (Watson, Crick, Wilkins, 1962 NC) Výskyt Ve všech buňkách i virech (zde pouze 1[…]

Analytická chemie a její metody

  Kvantitativní analýza Metody kvantitativní analýzy Chemické metody kvantitativní analýzy Princip chemické metody- chemická reakce mezi stanovenou složkou a činidlem k stanovení Instrumentální metody kvantitativní analýzy Princip instrumentální metody- měření fyzikálních a chemický veličin v přesně definovaném vztahu složení látek Obecný postup kvantitativní analýzy odebrání hrubého vzorku úprava hrubého vzorku na analytický (reprezentativní, referenční) úprava[…]

Historický vývoj chemie

  Období starověké praktické chemie a přírodní filozofie při řemeslné výrobě shromažďování poznatků o látkách a dějích, ale neusilovali o objasnění (získání a zpracování kovů, hrnčířství, výroba skla, barvení tkanin) atomisté- Démokritos, Hérakleitos, Aristoteles- představitel idealistické filozofie Atomistická teorie– Látky se skládají z malých, nezničitelných a dále nedělitelných částí, které nazýváme atomy. Alchymie století zanechala[…]

Porovnání prvků 1. a 17. skupiny, Vzácné plyny

  skupina -H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Triviální název skupiny -alkalické kovy (kromě H)   Klasifikace skupiny -s prvky Elektronegativita-nízká Skupenství -s Elektronová afinita-nízká Ionizační E -nízká Charakter-kovy Reaktivita-vysoká skupina-F, Cl, Br, I, At Triviální název skupiny -halogeny (At rozdílný)   Klasifikace skupiny -p prvky Elektronegativita-vysoká Skupenství -s,l,g Elektronová afinita-vysoká Ionizační E-vysoká Charakter-nekovy[…]

Prvky 15. skupiny (dusík, fosfor)

Prvky 15. skupiny (p3 prvky – V. A skupina) N, P, As, Sb, Bi konfigurace: ns2np3 → 5 valenčních elektronů Dusík plyn ostatní pevné látky N, P – nekovy, As, Sb – polokovy, Bi – kov Nejčastější ox. čísla: N            -III, I, II, III, VI, V P             -III, III, V As           -III, III, V                              klesá[…]

Úvod do organické chemie

Úvod do organické chemie = chemie sloučenin uhlíku C tvoří 4 kovalentní vazby a je schopen řetězit se → obrovské množství sloučenin (k roku 2000 jich bylo známo cca 23 000 000) Původní termín ORGANICKÁ CHEMIE vznikl poč. 19. st. a zahrnoval pouze chemické látky a děje v živých organizmech 1828 německý chemik Fridrich Wöhler vyrobil syntézou anorganických[…]

Prvky III. A a IV. A skupiny (bor, hliník, uhlík, křemík)

III. A skupina, p1 prvky A (13) skupina, p1 prvky – B, Al, Ga, In, Tl konfigurace: ns2 np1 → 3 valenční e– Oxidační čísla: III -B, Al I, III – Ga, In, Tl Bor je polokov (po chemické stránce nekov), ostatní kovy S rostoucím Z: klesá elektronegativita, tt a tv roste zásaditost hydroxidů a oxidů:[…]

Nepřechodné kovy 13. a 14. skupiny

Chemie nepřechodných kovů ve 13. a 14. skupině a jejich vlastnosti Hliník (aluminium) Al Nepřechodný kov, III. A (13) skupina, p1 prvky konfigurace valenční vrstvy: 3s2 3p1 → 3 valenční e– Oxidační čísla: 0, III 1.      Výskyt 3 nejrozšířenější prvek v zemské kůře (po O a Si) Pouze vázaný – hlinitokřemičitany (živce a slídy) korund Al2O3[…]