Řecké mýty

Řecká mytologie sestává z vyprávění o řeckých bozích, polobozích a bájných hrdinech, která se  nejprve předávala ústní básnickou  tradicí a tvoří součást starořeckého polyteistického náboženství. Řecký mytologický systém  byl později v  upravené podobě přejat římskou mytologií.  Při studiu  řecké i římské mytologie je třeba brát v úvahu  jednak to, že řada bájí existuje  v různých variantách,  jednak to, že řečtí a římští bohové sice často tvoří  vzájemné protějšky, nejsou však vždy úplně totožní.

Bohové jsou zpodobeni jako velká několikagenerační rodina, jejíž nejstarší členové  stvořili svět, avšak byli přemoženi mladšími členy rodiny.  Dvanáct olympských bohů  popisuje řecká poezie jako ty, kteří se v hrdinském  věku zjevili osobně  Řekům. Bohové naučili Řeky mnoha užitečným řemeslům,  naučili  je způsobům bohopocty, odměňovali jejich ctnosti,  trestali neřesti,  konali zázraky a plodili  prostřednictvím lidí děti.

Tvořitelská božstva

 • Chaos – počátek a pramen všeho na světě
 • Erós – zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska
 • Úranos – bůh nebe, též samo nebe
 • Gaia – bohyně země a sama Země
 • Aithér – bůh věčného světla
 • Erebos – bůh věčné tmy a věčná tma sama
 • Hémerá – bohyně jasného dne
 • Nyx – bohyně noci a zosobněná noc
 • Pontos– bůh hlubin vnitřního moře

Titáni

 • Astraios
 • Aithra
 • Asteria
 • Atlás (drží nebeskou klenbu)
 • Dióna
 • Epimétheus (Prométheův bratr)
 • Foibé
 • Hyperion
 • Iapetos
 • Klymené
 • Koios
 • Kríos
 • Kronos (svrhl otce-Úrana a chopil se vlády, otec Dia)
 • Menoitios
 • Métis
 • Mnémosyné
 • Ókeános
 • Pallás
 • Persés
 • Prométheus (daroval lidem oheň)
 • Rheia (Diova matka)
 • Téthys
 • Theia
 • Themis

Bohové

 • Zeus – král bohů a lidí, vrhá blesky, svrhl svého otce Krona
 • Héra – Diova manželka a sestra, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků
 • Hádés – bůh podsvětí
 • Poseidón – bůh moří
 • Hestie – bohyně rodinného krbu
 • Deméter – bohyně plodnosti země a rolnictví
 • Athéna – bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
 • Apollón – bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
 • Artemis – bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
 • Héfaistós – bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
 • Arés – bůh války
 • Afrodíté – bohyně krásy a lásky
 • Hermés – bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a  zlodějů; posel bohů
 • Dionýsos – bůh vína a veselí

–Diův syn

 • Létó – bohyně, matka Apollóna a Artemis
 • Morfeus – bůh snů
 • Hypnos – bůh spánku a sám spánek
 • Múzy:
 1.             Erató –  Múza milostného básnictví  a  milostných písní
 2.             Euterpé – Múza lyrického  básnictví
 3.             Kalliopé – Múza epického  básnictví
 4.             Kleió – Múza dějepisectví
 5.             Melpomené – Múza tragédie
 6.             Polyhymnia – Múza hymnických  zpěvů a    sborové lyriky
 7.             Terpsichóré – Múza  tance
 8.             Thaleia – Múza  veselého básnictví,  komedie a pastýřských zpěvů
 9.             Úránia – Múza hvězdářství
 • Deimos – zosobněný děs (syn Area)
 • Fobos– zosobněná hrůza (syn Area)
 • Hérákles – hrdina, vzat na Olymp, prohlášen nesmrtelným
 • Hélios – bůh slunce a světla
 • Thanatos – bůh smrti a sama smrt
 • Tartaros – bůh a zosobnění propasti
 • Styx – bohyně a zosobnění řeky v podsvětí
 • Cháron – převozník přes řeku Styx

Další bytosti

 • Lucifer – zosobnění hvězdy Jitřenky a její bůh
 • Gorgony – příšery, sestry Graí
 1.                     Euryalé
 2.                     Medúsa
 3.                     Stenó
 • Graie – příšery
 • Hydra – obluda s hadím tělem a devíti dračími hlavami
 • Chiméra
 • Kentauři – napůl muži, napůl koně
 • Mínotaurus – netvor-člověk s býčí hlavou či býk s lidským tělem
 • Orthos – pes dvouhlavý obludný
 • Pégasos – okřídlený kůň
 • Kerberos – podsvětní trojhlavý pes