Severská mytologie

 • Mýty, pověsti
 • Příběhy o bozích, obrech,
  elfech, netvorech a lidech
 • Hrdinské příběhy
 • Stvoření světa
 • Konec a znovuzrození světa (Ragnarök)

Bohové

Vanové

 • Starší skupina bohů
 • Méně známí
 • Nesmrtelní
 • Bohové plodnosti, zemědělství
 • Praktikují SEID (= rituální magie)
 • Obývají Vanaheim

Ásové

 • Mladší skupina bohů
 • Známější
 • Smrtelní, ale pojídající jablka
  věčného mládí (relativně nesmrtelní)
 • Praktikují Gald (= magie veršů, zaříkání)
 • Bohové převážně válečnictví
 • Obývají Ásgard

Ódin

 • „Všeotec“, král bohů
 • Nejmoudřejší
 • Se svými dvěma bratry stvořil svět z těla praobra
 • Jeden z patronů básnictví
 • Obětoval jedno oko, aby se mohl napít ze studny moudrosti
 • Obětoval se sám sobě, aby mohl objevit runy
 • Oštěp Gungir
 • Valhalla – v Ásgardu, ubytování pro einherje – duše mrtvých válečníků
 • V jiných kultech jméno Wotan -> Wódnesdæg (Wednesday) -> byla mu zasvěcena středa

Thór

 • Syn Ódina
 • Bůh války, hromu, deště, úrody
 • Druhý nejdůležitější bůh
 • Prototyp vikinského válečníka
 • Jediný unese kladivo Mjollnir
 • Pro lepší manipulaci s kladivem nosí magické rukavice a opasek zvyšující jeho sílu
 • Blesk = vržené kladivo
 • Svastika = zobrazení kladiva v pohybu, zneužito nacismem (stejně tak jako runy)
 • Je mu zasvěcen čtvrtek (Thursday, Donnerstag -> Donner – jméno v germánštině)

Loki

 • Lstivý bůh
 • Původně obr, ale uzavřel s Ódinem pokrevní bratrství
  a příměří
 • Matka Sleipnira, otec Fenrira, Hel a Midgarsorma
 • Za zlé skutky svázán střevy vlastního syna v jeskyni + nad obličej zavěšen had, z něhož kape jed -> zemětřesení
 • Při Ragnaröku proti bohům

Njörd

 • Patron rybářů a námořníků
 • Potomci: Frey a Freya
 • Manželka Skadi si ho vybrala podle nohou
 • Nemůže se se Skadi dohodnout, zda bydlet u moře či v horách -> střídání
 • Zasvěcená zvěř: tuleni a rackové

Frey

 • Bůh plodnosti, míru a prosperity
 • Nejušlechtilejší z bohů
 • Atributy: kouzelný meč, ztopořený úd
 • Loď Skídbladni (složitelná jako kapesník)
 • Zlatý kanec Gullinbursti

Freya

 • Bohyně plodnosti, úrody, lásky, krásy, války, čarodějnictví
 • Velitelka valkýr
 • Vlastní kočár s kočičím spřežením, zlatého kance Hildisvína a sokolí roucho
 • Ódinova milenka a poradkyně
 • Polovina bojovníků a ti, jež padli v bitvě o ženu si bere k sobě do Fólkvangu
 • Jí a bratrovi je zasvěcen pátek (Freya´s day/Frey´s day)

Kosmologie

 • Svartálfheim – sídlo trpaslíků, černých álfů
 • Helheim – říše mrtvých, vládne zde bohyně Hel
 • Álfheim – země světlých álfů
 • Ásgard – sídlo Ásů
 • Midgard – „středozem“, svět lidí, a Ásgardem je spojen Bifröstem (duhový most)
 • Vanaheim – země Vánů (na západ od Midgardu)
 • Jötunheim – země obrů
 • Múspellheim – ohnivý svět, domov ohnivých obrů
 • Niflheim – svět ledu, domov obrů z ledu

Yggdrasil

 • Světový strom
 • Znázorňuje osu světa
 • Vždyzelený jasan prorůstající všemi světy
 • Z jeho dřeva je vyroben Ódinův Gungir
 • Na něm Ódin obětoval sebe sám sobě, aby získal runy

Ragnarök

 • Dva vlci pozřeli Slunce a Měsíc
 • Tři roky trvající zima
 • Lidé se zabíjejí navzájem
 • Midgardsorm vystoupí na pevninu a
 • moře zaplaví pevninu
 • Bitva na ásgardské planině
 • Smrt prakticky všech bohů a lidí
 • Surt, král ohnivých obrů, zapálí všech devět světů
 • Přežije jen pár Líf-Leiftrasi a několik bohů (např. Módi a Magni, synové Thóra)
 • Bifröst je zničen a Midgard je tak odžíznut od ostatních světů
 • Z potopy povstane nová pevnina a zjeví se nové Slunce
 • Potomci Líf a Leiftrasiho nově zalidní Midgard