Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva

Státní správa
-realizuje zákony
– ústřední orgány=zajišťující chod státu(ministerstva)
-územní orgány=územní úřady, které spravují státní záležitosti na územní úrovni (finanční nebo katastrální úřady)

Územní samospráva
-část kompetencí stát převedl na nižší samosprávní celky=obce a kraje
-mají svou samosprávu

rozdíly:
1)Princip obsazování úřadu

 • Samospráva-volba
 • Státní správa-jmenováním

2)Vykonavatelé

 • Samospráva-autonomní, dělají si to sami
 • Státní správa-rozhoduje stát prostřednictvím orgánů

3)Působnost

 • Samospráva-působnost autonomní
 • Státní správa-působnost přenesená

 

-základní jednotkou samosprávy je obec
-vyšší samosprávní jednotkou je kraj

Obec

-právnická osoba
-základní územní samosprávní celek
3druhy:

 • obce
 • městys
 • města
 • statutární města

vymezení obce:
-územně ohraničený územní celek
-vlastní majetek a rozpočet
-občan(s trvalým bydlištěm v obci) má povinnost řídit se vyhláškami obce a má právo být zvolen a volit do zastupitelstva

Orgány obce

 • Zastupitelstvo
  -5-55členů(záleží na velikosti obce) voleno v komunálních volbách na 4 roky
  -zastupitelem člověk s bydlištěm v dané obce a starší 18 let
  -schvaluje rozpočet a územní plán obce
  -vydává vyhlášky
  -volí mezi sebou radu města, starostu a místostarosty
 • Rada obce
  -výkonný orgán obce
  -5-11členů(opět závisí na velikosti)
  -zvolena zastupitelstvem ze zastupitelstva
  -automaticky členem starosta a místostarostové
  -připravuje návrhy, které předloží zastupitelstvu
  -rozhoduje o smlouvách, které město uzavře
 • Starosta/primátor
  -reprezentativní funkce
  -svolává a řídí zasedání zastupitelstva a jednání rády
  -měl by informovat veřejnost
 • Obecní úřad
  -realizuje přenesenou i samostatnou působnost
  -řídí tajemník
  -tvoří starosta, zástupci a jednotlivé odbory
  -odbory=jednotlivé úseky pro určené činnosti
 • Obecní policie
  -řeší přestupky(proti majetku, bezpečnosti silničního provozu, proti občanskému soužití, proti alkoholismu)
  -do 5000Kč
  přestupky se řeší ve správním řízení městskou policií a přestupková komise na městském úřadě
  -musí se vyřešit do jednoho roku nebo anulace

Kraj

-13+Praha
orgány kraje:
-stejné funkce a práva jako orgány u zastupitelstva jen ve vztahu ke kraji

 • Krajské zastupitelstvo
  -volí hejtmana, zástupce a krajskou radu
  -má zákonodárnou iniciativu
 • Rada kraje
 • Hejtman/hejtmanka
 • Krajský úřad