Periodický systém prvků

  I. Mendělejev- zformuloval periodický zákon (1869) PERIODICKÝ ZÁKON: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností. Tzn. Pravidelně se u prvků opakují podobné vlastnosti. Prvky s podobnými vlastnostmi mají stejný počet valenčních elektronů. poději: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí protonového čísla PSP= grafické vyjádření periodického zákona USPOŘÁDÁNÍ PSP 7 vodorovných period 18 svislých skupin[…]