Periodický systém prvků

  I. Mendělejev- zformuloval periodický zákon (1869) PERIODICKÝ ZÁKON: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností. Tzn. Pravidelně se u prvků opakují podobné vlastnosti. Prvky s podobnými vlastnostmi mají stejný počet valenčních elektronů. poději: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí protonového čísla PSP= grafické vyjádření periodického zákona USPOŘÁDÁNÍ PSP 7 vodorovných period 18 svislých skupin[…]

Periodický zákon, PSP, klasifikace prvků, vzácné plyny a významné prvky živých soustav

Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a vlastnostem látek Periodický zákon objevil ruský chemik D. I. Mendělejev (1834-1907) V roce 1869 uspořádal na základě podobných vlastností 63 tehdy známých prvků do přehledné tabulky Dokázal předpovědět existenci a vlastnosti v té době neznámých prvků (např. skandium, germanium, gallium, radium, atd.) Fyzikální a chemické vlastnosti prvků[…]